теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Нови 3 банки с нов начин за изчисляване на лихвата след СОФИБОР


0 гласа4517 прочитания

MoitePari.bg представя промените на следващите 3 от списъка с всички банки

Във връзка с промените, влезли в сила от 01.07.2018 г. и преустановяване съществуването на лихвения индекс СОФИБОР, ние от MoitePari.bg стартираме информационна кампания, която цели да разясни на индивидуалния потребител как банките ще заместят използването на индекса. Като специализиран финансов портал, който сравнява и дава актуална информация за банкови и небанкови финансови продукти, ние ще отговорим на очакванията на нашата аудитория чрез поредица от публикации, които да внесат яснота по този горещ и силно чувствителен въпрос, а именно - как банките ще формират лихвените си проценти по кредити в лева занапред.

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

Всяка седмица ние от MoitePari.bg ще публикуваме на части кратка, но съдържателна информация за това как определени банки ще образуват лихвата по кредити в лева, след преустановяването на индекса СОФИБОР.

Следващите три банки са:

Банка
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018
Нов референтен лихвен процент
Интернешънъл Асет Банк
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 :
1/3/6M Sofibor
Нов референтен лихвен процент:
1/3/6М Еuribor
Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
Котира се от Европейския паричен институт към Европейската Банкова Асоциация
Централна Кооперативна Банка
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 :
ВРЛПик (Вътрешнобанков Референтен Лихвен Процент по ипотечни кредити) АРЛПпк (Аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити)
Нов референтен лихвен процент:
Без промяна (ВРЛПик , АРЛПпк)
Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
Във формулата на ВРЛПик попадат с тежест 50% средни лихви по депозитите "Нов бизнес" за банковата система на домакинства над 3 до 6 месеца и с тежест 50% средни лихви по депозитите "Нов бизнес" за банковата система на домакинства над 6 до 12 месеца от статистиката на БНБ. При потребителските кредити индекса Софибор е заменен с лихвен процент по депозити „Нов бизнес“ с договорен матуритет от 3 до 6 месеца на сектор „Домакинства“, публикуван от БНБ.
С пълният текст на методиката за определяне на лихвата по потребителски кредити, може да се запознаете тук.
С пълният текст на методиката за определяне на лихвата по ипотечни кредити, може да се запознаете тук.
Тексим Банк
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 :
БЛП + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
Без промяна
Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
РВъв формулата за изчисление на БЛП участват: Минимални задължителни резерви, които банките подържат по сметки в БНБ съгласно Наредба 21 на БНБ Вноска на банките във фонда за гарантиране на влоговете в банки (0.5% съгласно Закон за гарантиране на влоговете в банките) - 70% тегло на лихви по депозити на домакинства в банковата система от статистика на БНБ с матурит над 1 ден до 2 г. - 30% тегло на лихви по депозити на домакинства в банковата система от статистика на БНБ с матуритет над 1 ден до 1 г.
С пълния текст на методиката, може да се запознаете тук.


След поетапното публикуване на информацията за всяка банка, ние от MoitePari.bg ще публикуваме обобщена таблица, съдържаща информация за новия начин в лихвообразуването на всяка банка.


Вижте предните 3 банки, които замениха индекса СОФИБОР с нов: “Вижте кои са следващите 3 банки, които заменят индекса СОФИБОР с лихви по депозити”.