теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Нови банкови такси – БНБ налага лимит върху размера им


от Иван Стойков
0 гласа1281 прочитания

Нови банкови такси …
Таксите вече с таван …
БНБ наложи лимит на банковите такси …

Подобни твърдения в заглавия в онлайн и печатни медии, както и в новинарски емисии по телевизии, сме срещали нееднократно. Понякога така поднесената информация е неправилна, а в други случаи, макар и по-достоверна, не е достатъчно ясна. Тъй като по-голямата част от работещите българи, а и не само, имат една или повече разплащателни сметки, темата е доста чувствителна за всички тези хора. Поддържането дори и на една разплащателна сметка е свързано с разходи, а те, както всички знаем, растат. Нещо повече, за последните около 5 години те са се повишили 3 до 4 пъти. Ето защо, когато се правят обобщения за размерите на таксите, те трябва да са точни и да не оставят подвеждащо усещане.

Неточности

• БНБ наложи лимит на банковите такси.
Това е едно от често срещаните заглавия и констатации в публичното пространство. То до известна степен е вярно, но в същото време и не съвсем. БНБ наистина наложи „лимит“ на банковите такси, но тук се пропуска важното уточнение, че този лимит се отнася за т.нар. „платежни сметки за основни операции“. Казано иначе, таксите по стандартни разплащателни сметки не се регулират.

Намерете най-добрата оферта за разплащателна сметка

• Свалят банковите такси.
Банковите такси се определят и коригират от самите банки и от пазара. Нито БНБ, нито друга институция упражнява контрол върху таксите на банките. Когато се говори за размер на такси отново се пропуска уточнението и не се прави разграничението между стандартна разплащателна сметка и сметка за основни операции. Разходите по сметките от първия вид са в основата на разходите по сметки от втория вид. С други думи – БНБ изчислява средния размер на таксите за основни операции, начислявани от банките и на тяхна база поставя горна граница на размера на таксите, но по сметки за основни операции. Това в никакъв случай не означава, че банките трябва да увеличат или намалят таксите си по стандартните си разплащателни сметки.

• Банките въведоха нови такси заради лимити въведени от БНБ.
Както отбелязахме по-горе, лимити има, но те са по конкретен вид сметки. Това от своя страна не провокира банките да въвеждат нови такси, използвайки изискванията на БНБ като предлог.

Какво всъщност прави БНБ

БНБ обявява средния размер на таксите по разплащателни сметки и всеки, който желае да се информира за него, може да го направи на сайта на институцията. Когато БНБ обявява средния размер на таксите по разплащателни сметки, тя го прави по определени причини и с определена цел. От една страна притежателите на сметки да се информират за таксите на всички банки, а от друга – да бъде изчислена тяхната средна, на базата на която да се определят таксите по сметки за основни операции.
Вече няколко пъти бяха споменати сметките за основни операции. Какви са те и кой може да си открие такава?

Сметка за основни операции

Чрез този вид сметка на потребителите се предоставят услугите, посочени в приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, безплатно или срещу приемливи такси, независимо от броя платежни операции, извършени от сметката (изт. БНБ). Сметката за основни операции е нов вид платежна сметка. Създаването и регулирането й се налага поради ограничения достъп на относително голяма част граждани на ЕС до платежни сметки. Това от своя страна прави тези граждани социално и икономически неприобщени към възможностите на единния европейски пазар.

Намерете най-добрата оферта за разплащателна сметка

Кой може да си открие такава сметка?

Тя е предназначена за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз, за извършване на платежни операции на територията на страната.

Предимства на сметката

Сметката е подходяща когато:
• Използвате ограничена част от услугите, които позволява една разплащателна сметка;
• Ако досега не сте имали възможност да си откриете разплащателна сметка;
• Таксите по стандартните разплащателни сметки Ви се струват високи. Таксите за операции, включени в услугите по основна платежна сметка следват конкретен регламент. Изискването е банките да начисляват приемливи такси. Приемливи такси са тези, които едновременно са по-ниски от:
- Средния размер на таксите по стандартните разплащателни сметки, начислявани от банките за всяка от услугите в приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ;
- Най-ниския размер на таксите според тарифата на банката, които тя начислява за съответната услуга.

Недостатъци/ограничения на сметката
• Не са достъпни всички услуги, които са достъпни при стандартната разплащателна сметка. Именно поради това и тази сметка се нарича платежна сметка за основни операции;
• Можете да имате само една сметка от този вид. При желание да откриете втора такава, в друга или в същата банка, може да получите отказ. Отказ можете да получите и, ако ползвате друга сметка, която предоставя същите услуги.

Свързани ключови думи