теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Нови по-ниски лихви по кредити и депозити преди края на годината


от Екип MoitePari.bg
2 гласа4040 прочитания

В предпоследният месец от годината банките продължиха да понижават дохода от депозит. Общо седем банки понижиха лихвите по срочни депозити, а една от тях удължи срок на съществуваща промоция. На практика нови предложения през месец ноември не се появиха.

Малко по-висока от обичайната активност показаха някои от банките при потребителските кредити. Повечето от тях, които коригираха условията си през ноември, предприеха мерки към подобряване, чрез понижаване на лихвения процент. Активността на банките при жилищните кредити беше сходна с тази през октомври. Пет банки промениха своите предложения, като те отново бяха в посока на подобряването им.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към ноември 2016 спрямо октомври 2016 г.
Наблюденията на www.MoitePari.bg за ноември сочат обичайно висока активност по отношение промяна на условия по депозити. Седем банки бяха с промени през изминалия месец.

ТБИ Банк удължи с един месец срока на промоцията по депозит „Привилегия“. Промоционалните условия дават 1.00% надбавка над стандартната лихва при депозити със срок 24 и 36 месеца. При тези със срок 6 и 12 месеца промоционалната надбавка е по-ниска (от 0,27%), но пък е валидна за целия срок на договора за депозит. Промоционалните условия са валидни до края на декември.

Инвестбанк понижи лихвените нива на преобладаващата част от срочните депозити. Пониженията бяха с 0,20-0,30 пр.п. и засегнаха депозитите в лева и евро.

Тексимбанк понижи лихвите по стандартните срочни депозити. Пониженията бяха в диапазона между 0,10 и 0,30 пр.п. при отделните валути и срочности на стандартните срочни депозити.

Fibank с нови по-ниски лихви по срочни депозит за физически лица в края на ноември. Банката понижи лихвите, като корекциите започваха от 0,10 пр.п. и достигнаха до 0,55 пр.п. при депозитите с по-голяма срочност.

Societe Generale Експресбанк понижи лихвените нива по преобладаващата част от срочните си срочни депозити. В резултат на тези промени лихвите се понижиха с 0,05 пр.п.

Банка Пиреос понижи с 0,20 пр.п. лихвата по срочния депозит „Пиреос Трансформ“. 

Общинска банка също понижи лихвените нива по срочните депозити за физически лица. Пониженията започваха от 0,05 пр.п. и достигаха до 0,30 пр.п. 

Сибанк понижи лихвите по срочните си депозити с 0,05-0,10 пр.п. 


Societe Generale Експресбанк понижи лихвените нива по безсрочния депозит „Нови Хоризонти“ от 0,03 на 0,01%.

Пощенска банка понижи лихвата по спестовна сметка „Мега Плюс“ и промени праговете на сумите по сметката. Понижението беше с около 0,05 пр.п. 


По-висока от обичайното беше активността на банките при потребителските кредити, според анализа на www.MoitePari.bg за ноември.

Райфайзенбанк понижи лихвените нива при офертите с фиксирана лихва за първите 7 години. Промените засегнаха само офертите в лева, при които лихвата се понижи от 0,40 до 1,10 пр.п. 

ЦКБ подобриха условията си по потребителски кредити през ноември. Банката леко завиши таксата за разглеждане на документи и намали с 0,40 пр.п. лихвата по част от офертите. Другата промяна беше, че беше увеличен максималният размер на кредита при част от заемите на 60 000 лв. Банката започна да предлага и по-изгодни лихви при ползване на кредит с кредитна и/или дебитна карта и застраховка, сключена в ЗАД Армеец. Отстъпката от стандартната лихва е с 0,10% при изпълняване на някое от тези условия.

Пощенска банка промени условията по потребителски кредити в началото на месеца. При част от офертите лихвеният процент се повиши с 0,30-0,50 пр.п. При част от офертите, при които пакетът „Моето семейство“ е задължителен, таксата за поддръжка на този пакет се увеличи с 50 ст. на месец. Успоредно с това банката започна предлагане на нови продукти, които са предназначени за клиенти с нетен месечен доход над 1000 лв., при които лихвата започва от 7,95%. 

Българо-американска кредитна банка подобри условията по потребителски кредити. Банката понижи значително лихвените нива по част от офертите си, като подобренията са между 1,00 и 2,00 пр.п.

Инвестбанк повиши с 0,60 лв. (от 1,00 на 1,60 лв.) месечната такса за поддръжка на сметка, свързана с изплащане на кредит.


През ноември активността на банките беше сходна на тази през октомври. Наблюденията на www.MoitePari.bg сочат, че през изминалия месец банките с промени бяха 5. Първата от тях е Рафайзенбанк. По своите кредити с фиксирана лихва за първите 5 г. и за клиенти с осигурителен доход над 1400 лв. банката понижи лихвите с 0,60 пр.п. Лихвата по стандартния жилищен кредит беше понижена с 0,40 пр.п., а по потребителския кредит с ипотека – с 0,70 пр.п. За всички кредити с изискване за поне 1 комунално плащане, то отпада.

Следващата банка са промени беше БАКБ. Лихвените нива по промоционалния и преференциалния кредит бяха понижени с 0,30 пр.п. Успоредно с това беше въведена такса за юридическо обслужване в размер на 80 лв. Месечната такса за поддръжка на разплащателна сметка е с нов размер – 2 лв., ако няма издадена към нея дебитна карта и 2,50 лв., ако има такава.

Понижение в лихвите имаше и при Д Банк. Лихвата по кредит „Наш дом“ за рефинансиране беше понижена с 0,50 пр.п. По стандартното предложение „Наш дом“ лихвата беше намалена с 0,40 пр.п. Някои такси също претърпяха корекции:
- Таксата за картова сметка се променя от 1 лв. на 1,20 лв. месечно;
- Таксата за оценка на имота се понижава от 140 лв. на 120 лв.;
- Отпада таксата за предоговаряне на условия по кредита.

Societe Generale Експресбанк понижи лихвите по своите продукти с 0,20 пр.п. Само при кредита с фиксирана лихва за първите 2 години това понижение е валидно са срока след периода с фиксирана лихва. Също така, по всички кредити беше премахната таксата за разглеждане на документи и премията по застраховка „Имот“ за първата година. Промоционалните условия са в сила до 28.02.2017 г.

Последната банка с промени през ноември беше Инвестбанк. По кредити „Домашен уют“ за клиенти с осигурителен доход над 2000 лв., в евро и „Домашен уют“ за с клиенти с доходи от НЗОК и моряци, в евро банката предприе следните промени:
- Лихвата при пълна отговорност на кредитополучателя беше понижена с 1 пункт;
- Процентът на финансиране при пълна отговорност на кредитополучателя се понижи от 90% на 80%;
- Таксата за разглеждане на документи беше променена от 100 лв. на 150 лв.;
- Отпада необходимостта за сключване на застраховка „Живот“
По кредити „Улеснение“ за клиенти с осигурителен доход над 2000 лв., в евро и „Улеснение“ за с клиенти с доходи от НЗОК и моряци, в евро банката предприе следните промени:
- Лихвата при пълна отговорност на кредитополучателя беше понижена с 0,80 пр.п.;
- Процентът на финансиране при пълна отговорност на кредитополучателя се понижи от 90% на 80%;
- Таксата за разглеждане на документи беше променена от 0 лв. на 150 лв.;
- Отпада необходимостта за сключване на застраховка „Живот“.
Промоционалните условия по тези продукти са в сила до 31.03.2017 г. По всички продукти на банката таксата за поддръжка на разплащателна сметка с дебитна карта беше променена от 1 лв. на 1,60 лв.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити
 
Три бяха банките, които промениха най-добрите си оферти по 3-месечни депозити през ноември. Fibank понижи лихвата по стандартния срочен депозит, в резултат на което Ефективната годишна лихва при депозита в лева и евро спадна с 0,19 пр.п. Общинска банка предприе също понижаване на лихвените нива по стандартния срочен депозит в лева и евро. ЕГЛ в резултат на тези действия се понижи с 0,09 пр.п. при офертата в лева и с 0,05 пр.п. при тази в лева. СИБАНК коригира минимално лихвата по новия си депозит „3х3“ и в резултат на това доходността по депозита се понижи с 0,04 пр.п. Тези промени почти не се отразиха върху крайните стойности на индексите, като този в лева се понижи с 0,03 пр.п (от 0,15% в края на октомври на 0,12% в края на ноември). Индексът в евро отчете спад на месечна база от 0,04 пр.п. (от 0,16% в края на октомври на 0,12% в края на ноември).

Потребителски кредити с и без поръчители

Без поръчител
Общо 5 банки предприеха промени в потребителски кредити, участващи в Индекса през ноември. Две от тях влошиха офертите си, а три предприеха мерки към подобряване в условията. Пощенска банка не удължи срока на промоцията и върна стандартните условия. В резултат на това ГПР на офертата без поръчител се повиши с 0,94 пр.п. Следващата банка, която влоши условията беше Инвестбанк. Банката увеличи с 0,60 лв. месечната такса за поддръжка на разплащателна сметка, свързана с кредита. Това оскъпи офертата с 0,46 пр.п. Трите банки, които подобриха условията си по кредитите без поръчител бяха Българо-американска кредитна банка, Райфайзенбанк и Централна кооперативна банка. Тези банки понижиха лихвата по кредита, участващ в индекса, в резултат на което ГПР в офертите им се понижи между 0,70 и 1,20 пр.п. Тези промени не повлияха особено върху крайната стойност на Индекса, който отчете спад с 0,07 пр. п. на месечна база (от 13,01% в края на октомври на 12,94% в края на ноември).

С поръчител
Пощенска банка повиши лихвата по кредита с поръчител, в резултат на което ГПР също се повиши. Райфайзенбанк, Централна кооперативна банка и Българо-американска кредитна банка понижиха лихвите по офертите си с поръчител. Това доведе до понижение в ГПР, което беше най-чувствително в офертата на Българо-американска кредитна банка, където общият размер на разходите се потребителя се понижи с малко над 2,00 пр.п. Така в края на месеца индекса се понижи с 0,10 пр.п. на месечна база (от 13,83% в края на октомври на 13,73% в края на номври).

Ипотечни кредити в лева и евро

През ноември двата индекса отново отчетоха спад. Макар броят на банките, повлияли техните стойности да бяха малко, пониженията бяха видими. Индексът в лева достигна ниво от 5,78%. Понижението е с 5 базисни пункта. Банките повлияли индекса бяха 2. Societe Generale Експресбанк подобри най-добрата си оферта с 29 б.п. То се дължи на понижената лихва с 0,20 пр.п. и отпадналата премия по застраховка „Имот“ за първата година. Въпреки сериозното подобрение на офертата, тя не оказва по-съществено влияние върху индекса, поради малкото тегло на банката в него. Втората банка повлияла индекса беше Райфайзенбанк. И тук подобрението беше значително (с 0,60 пр.п.), но това не съдейства за по-изразително понижение на индекса отново поради малкото тегло на банката в него. Подобрението на офертата се дължи на понижение на лихвата със същия размер.

Индексът в евро достигна ниво от 5,86%. Понижението е с 10 базисни пункта. Банките повлияли индекса бяха 3. Societe Generale Експресбанк подобри най-добрата си оферта с 29 б.п. То се дължи на понижената лихва с 0,20 пр.п. и отпадналата премия по застраховка „Имот“ за първата година. Въпреки сериозното подобрение на офертата, тя не оказва по-съществено влияние върху индекса, поради малкото тегло на банката в него. Втората банка повлияла индекса беше Райфайзенбанк. И тук подобрението беше значително (с 0,60 пр.п.), но това не съдейства за по-изразително понижение на индекса отново поради малкото тегло на банката в него. Подобрението на офертата се дължи на понижение на лихвата със същия размер. Последната банка повлияла индекса беше Инвестбанк. Най-доброто й предложение се подобри 1,46 пр.п. Основна заслуга за това има понижението на лихвата с 1 пункт и отпадането на застраховка „Живот“.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg