теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Новите два фонда от пъзела на масовата приватизация са "ПФ Нов Век" и "ПФ Център".


0 гласа3624 прочитания

В началото на юли стартира кампанията на MoitePari.bg „Koлĸo cтpyвaт aĸциитe ми oт мacoвaтa пpивaтизaция и ĸaĸви дивидeнти ca oбявeни зa пoлyчaвaнe“. Целта ни е с общи усилия да проучим иcтopията нa бившите приватизационни фондове, да съберем информация дaли дpyжecтвoтo e публично, в лиĸвидaция или пъĸ cпpянo oт тъpгoвия, ĸaĸтo и дoпълнитeлнa пoлeзнa инфopмaция.Какво открихме до тук?


Новите 2 бивши приватизационни фонда, за които вече разполагаме с информация, са:

Ново име

"Холдинг Нов Век" АД
Старо име

ПФ „НОВ ВЕК“ АД
Контакти

Гр. София, бул. “Джеймс Баучер” №51
Teл: +359 2 923 47 16
E-Mail: dvi@holdingnovvek.com
Директор за връзка с инвеститорите: Силвия Христова
Сайт: http://www.holdingnovvek.com


Вашият опит с масовата приватизация може да е полезен и на други!
ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл.110 от ЗППЦК, регистрирано по ф.д. № 13327/1996 г. по описа на СГС, пререгистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121643011.

С решение на Софийски градски съд от 19 декември 2007 год. в регистъра за търговски дружества е вписано увеличение на капитала на Холдинг Нов Век АД. Увеличението на капитала е от 649 620 лв. на 1 557 209 лв. чрез издаване на нови 907 589 обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка.

През 2014 г. Е проведено преобразуване чрез вливане на „Хиберния Витела”  ЕАД, "Ловико Истейтс" ЕООД, "Инваис" ЕООД и "Винпром - Шато Аида" АД в Холдинг „Нов век” АД в резултат на което се разшириха позициите на холдинга в производството и търговията с вино и спиртни напитки и то се утвърди сред водещите дружества от хранително-вкусовата промишленост в България.

Капиталът на дружеството към 31.12.2016 г. е 4 110 469 лева, разпределен в 4 110 469  бр. поименни, обикновени, безналични, свободно прехвърлими акции с номинал 1 лв.

За 2016 г. дружеството не разпределя дивидент

Борсов код на дружеството 6N3.

Следете подробности и се включете в дискусията тук: http://forum.moitepari.bg/posts/t574-Kholding-Nov-Vek--PF--Nov-Vek

Ново име

"Холдинг Център" АД
Старо име

ПФ „Център“ АД
Контакти

гр. София,
п.к. 1574,
р-н Слатина, бул.”Проф. Цветан Лазаров” № 13
Директор за връзка с инвеститорите: Николай Петев Петков – тел. 0884 269224
Сайт: http://holding-centre.com/hc/


Вашият опит с масовата приватизация може да е полезен и на други!
Дружеството е учредено през 1996 година като приватизационен фонд с цел придобиване на акции от предприятия, предложени от Държавата за продажба по реда на масовата приватизация.
След приключване на първата вълна на масова приватизация, през януари 1998 г. Приватизационен фонд Център АД преуреди дейността си като холдингово дружество по Търговския закон и се преименува на „Холдинг Център” АД. „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР” АД е регистрирано с решение № 4350 на Старозагорския окръжен съд от 13.01.1998 година по фирмено дело №2181/1996 година.

„Холдинг Център”АД е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията, като следва политика на непрекъсната оптимизация на инвестиционния портфейл.

„Холдинг Център”АД е едно от първите извънстолични публични дружества и е едно от първите дружества, чиито акции са регистрирани за търговия на официален пазар на БФБ – София в най-новата история на капиталовия пазар в България. Акциите се търгуват от 1998 г.

Капиталът на дружеството е разпределен в 159758 броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка. Акциите на „Холдинг Център” АД са безналични поименни с право на глас.

За 2014, 2015 и 2016 г. дружеството не е разпределяло дивидент

Борсов код на дружеството 6C8.

Следете подробности и се включете в дискусията тук http://forum.moitepari.bg/posts/t576-Kholding-Centr--PF--Centr

Какво остава?

Остават още 68 приватизационни фонда, които трябва да бъдат проучени. Споделяйте информацията, с която разполагате за дружествата на адрес http://forum.moitepari.bg/category/16-MASOVA-PRIVATIZACIJa. Нека заедно сглобим пъзела за всеки един от 80-те фонда. През месец септември ще публикуваме обобщен анализ, въз основа на събраната информация във форума.
Свързани ключови думи