теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Ограничени възможности за понижаване на лихви по депозити през 2018 г.


от Екип MoitePari.bg
0 гласа4281 прочитания

Банките изчерпаха потенциала още през 2017 г.

Краят на годината е чудесен момент да бъде направен годишен обзор за това как се движили лихвите по депозити и кредити през изминалата 2017 г., както и за това да бъдат направени прогнози как ще се движат те през 2018 г. Именно това ще бъде предмет на анализ в заключителният обзор на анализаторите от MoitePari.bg в последния месец от изминалата година.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към декември 2017 спрямо ноември 2017 г.

Според анализаторите от MoitePari.bg в последния месец от годината банките са показали безпрецедентно ниска активност при срочни депозити.

Уникредит Булбанк понижи лихвите по срочни депозити в началото на последния месец от 2017г. Лихвените нива се понижиха с 0,01-0,05 пр.п. Банката  премахна разделението на лихвата, според размера на депозита при стандартните срочни депозити. Трезорът преустанови предлагането на депозит „Флекси“ (в лева, евро и щатски долари), “Donna” и „Под ръка“. 

Банка Пиреос понижи с 0,15 пр.п. лихвата при 24-месчния депозит в лева и с 0,10 пр.п. лихвата по депозита в евро.

Намерете най-добрата оферта за срочен депозит

Равносметката
Изминалата 2017-a  година започна с нов спад на лихвите по депозити и невисока активност на банките при тези продукти. Годината така и продължи. Най-активни са били банките през февруари 2017 г., като цели 11 банки са променили условията си. Повечето от тях очаквано предпочетоха да заложат на добре познатата схема, влошавайки условията при тези продукти. Новост през 2017 г. беше, че обичайният брой на банките, които променят всеки месец офертите си по депозити е сведен наполовина. Само допреди 1 година беше обичайно броят на трезорите, коригирали офертите си да над 10. По-ниската активност вече е факт. Трезорите ясно показаха, че депозитите не са в техния фокус и през 2017 г., не само с понижаване на лихви, но и с премахване на продукти. 

На пръв поглед ситуацията при срочни депозити е добре позната – трезорите продължават да понижават лихвите. Друга новост през 2017-а година е, че темпът на спад в лихвените нива значително се забави и това стана по-осезаемо в края на 2017-а г. Като че ли банките поизчерпаха потенциала за понижаване на лихвите. 

Според официалната статистика на БНБ от началото на 2017-а до края на ноември средната лихвата по срочен депозит в лева е спаднала с близо 54% (от 0,35% на 0,16). Най-силен спад от началото на годината има при лихвите по депозити със срок над 1 ден до 1 месец и над 1 до 3 месеца, т.е. краткосрочните депозити. Индексът на Моите Пари за 3-месечни депозити също отчита подобен спад в доходността по депозити, като от началото на годината Индекса за 3-месечни депозити в лева е спаднал с 41%, а този в евро с 38%.

Спестовни сметки

Намерете най-добрата оферта за спестовна сметка

Равносметката
Спестовните сметки останаха извън фокуса на банките и през 2017 г. Банките продължиха да намаляват лихвите и преустановят предлагането на тези продукти. Занапред все по-рядко ще ги срещаме в портфолиото на банките. 


Равносметката
Кредитните карти също не бяха акцент на банките през изминалата 2017 година. Нови промоции, с по-добри условия не липсваха през годината. На практика почти едни и същи банки предприемат такива. Най-често срещаните промоции са без такса за покупки и/или теглене на суми в брой за определен период от време (3 или 6 месеца), както и освобождаване от годишна/ месечна такса за обслужване на картата. Тези промоции обаче са по-скоро изключение и все още не са толкова широкоразпространени сред банките. 

Само две банки предложиха новости през декември. Ниската активност отчасти се дължи на това, че по-голямата част от промоционалните кампании за потребителски изтичат в края на 2017 г. 

Банка ДСК удължи срока на промоцията по потребителски кредити. По-ниските лихви и такса за одобрение са валидни при осигуряване на превод на доход (заплата, пенсия) по сметка в банката. Офертите са валидни до края на месец януари 2018 г.

В началото на месец декември Банка Пиреос започна да предлага „Бърз потребителски кредит“.

Намерете най-добрата оферта за потребителски кредит

Равносметката
Банките започнаха изминалата 2017-а година с потенциал за подобрение при тези оферти (виж. Банките с потенциал за подобрение на потребителските заеми през 2017 г.). Очакванията бяха, че банките ще продължат да подобряват условията си при заемите за текущо потребление през цялата 2017-а г. При тези кредити потенциалът за понижаване на лихви и подобряване на оферти като цяло е най-голям, тъй като те бяха пренебрегвани от банките дълго време (за разлика от ипотечните кредити). Според данните на анализаторите от MoitePari.bg месеците, в които банките са подобрявали офертите си при потребителски кредити са били в първото шестмесечие на изминалата 2017 г. и по-конкретно през март, май и юли. В тези месеци банките са били по-активни от обичайното и са заложили на подобряване в офертите. Ако трябва да направим равносметка за 2017 г. то тя ще бъде, че някои банки значително и трайно понижиха лихвите по заеми за текущо потребление. Повечето от тях обаче останаха предпазливи и сравнително консервативни през 2017 г. . Индексът за потребителски кредити без поръчител  за близо една година се понижи с 1 пр.п. (от 12,8% в края на януари на 11,8% в края на ноември). Официалната статистика на БНБ пък сочи, че средната лихва за потребителски кредит в лева е спаднала с 16% от началото на годината. Средната общата цена (Годишен процент на разходите) при потребителските кредити обаче почти се запазва, дори се отчита лек ръст (от 10,47% в края на януари 2017 г. на 10.53% в края на ноември същата година). Понижаването на лихвите, съпроводено със запазване в нивата на ГПР по потребителски кредити е признак, че таксите, свързани с обслужването и поддръжката на заема нарастват. 

Тенденция, която се затвърди и през 2017 г. при потребителските кредити е, че банките продължиха да ухажват потенциалните клиенти с висок осигурителен доход, предлагайки оферти с доста по-ниски лихви и добри условия от останалите. И през 2017-а година банките продължиха да обвързват определени пакети от продукти и услуги (интернет банкиране, пакет за ежедневно банкиране, застраховки, смс уведомяване, издаване на кредитна карта и др.) с кредитите си. 

В последния месец от 2017-та година банките не предложиха нищо ново на своите клиенти. Декември се оказа втория месец през отминалата година, в който нито една банка не предприе корекции по своите продукти. Голяма част от банките, които залагат на промоционални условия по своите оферти, удължиха сроковете им още няколко месеца преди декември. Други банки изчакаха края на годината и подновиха своите промоции. През отминалия месец 4 банки удължиха сроковете на валидност на условията по своите продукти. Това бяха Д Банк, СИБанк, ОББ и Общинска банка.

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

Равносметката
2017-та година отмина, а процесите в банковия сектор отново бяха под знака на подобряващи се условия по жилищни и ипотечни кредити. Отминалата година беше поредната, която допълни периода от есента на 2009 г., когато започна трайното поевтиняване на кредитите. За година лихвените нива се понижиха с повече от половин пункт, както при левовите кредити, така и при евровите. При левовите кредити се запази тенденцията от 2015-та и 2016-та година около средата на годината (май – юни месец) банките да преминават към по-ниска лихвена граница. През юни 2017 г. банките навлязоха в територията на лихвите под 4% и те задържаха на тези нива до края й като средната лихва по левови кредити през 11.2017 г. достигна ниво от 3,79%. При евровите кредити се наблюдава сходна тенденция. Преминаването към по-ниски лихвени граници се реализира в края на текущата – началото на следващата година. Това фиксира 6-месечен лаг спрямо левовите кредити, за да настъпят същите промени. Така през 11.2017 г. средната лихва по еврови кредити достигна ниво от 4,11%.

Доближаването като размер на лихвите по левови и еврови жилищни кредити се запази и през отминалата година. Повечето продукти вече са с изравнени лихви и това на практика отстранява значението на валутата при избор на кредит. Разбира се, разлики в лихвените нива в зависимост от валутата има при някои продукти, като те рядко нахвърлят половин пункт. Левовите кредити остават предпочитани и през 2017-та година и това е обяснимо предвид по-стремителното подобряване на техните условия.

Понижаването на лихвите по естествен път доведе и до подобряване на общата цена по жилищни кредити, измерена чрез Годишния процент на разход. Както при левовите, така и при ипотечните кредити показателят се понижава през 2017 г. с 0,6 пункта. То е малко по-голямо в сравнение с понижението в лихвите, което е показателно, че не само те са в основата на поевтиняването на кредитите. Макар лихвите да бяха основен двигател на пониженията в ГПР, промените в някои от другите разходи, съпътстващи жилищните кредити, също бяха променяни. През отминалата година банките въведоха някои корекции в таксите за юридическо обслужване и таксите за оценка на обезпечението. Видимо положително отражение даде и отпадането на задължителната застраховка „Имот“ по редица кредити. По аналогичен начин застраховка „Живот“ отпадна като задължителна за продукти, при които преди това беше такава.

През отминалата година станахме свидетели на още по-видимо диференциране на офертите за клиентите съобразно техните доходи. Така се оформиха 3 основни условни групи клиенти:
- С доходи до 1000 лв.;
- С относително високи доходи (около и над 1400 лв.);
- Клиенти, осигуряващи се върху максималния за страната осигурителен доход от 2600 лв.

По-високите доходи дават възможност на клиента да получи по-изгодни условия и логично осигуряващите се на максималния осигурителен доход получаваха най-изгодните от тях. Най-ниските стандартни лихвени нива по жилищни кредити през 2017-та година достигнаха 3%.
По-достъпните вече кредити задържаха интереса на кредитополучателите и през 2017-та година техният ръст продължи. Средномесечно те нарастваха с над 230 млн. лв. (162 млн. лв. средномесечно през 2016 г.) при левовите кредити и с почти 27 млн. лв. (с толкова и през 2016 г.), при евровите. Диспропорцията в темповете на нарстване на новоотпуснатите кредити е очевидна. Тя ясно доказва тенденцията от последните три години левовите кредити да добиват все по-голяма популярност и да са по-предпочитани от кредитоискателите. Към настоящия момент няма индикации това да се промени, поне до средата на настоящата година.


Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити
Единствената банка с промени в индексите за 3-месечни депозити през декември беше Уникредит Булбанк. Банката преустанови предлагането на два депозита и понижи лихвите по 3-месечните стандартни срочни депозити в лева и евро. Въпреки, че промяната беше единствена, това се отрази върху стойностите и на двата индекса. Индексът в лева се понижи от 0,062% в края на ноември на 0,059% в края на декември. Индексът в евро също отчете спад на месечна база – от 0,07% в края на ноември на 0,06% в края на декември.

Потребителски кредити
Пощенска банка се оказа единствената банка, която предприе корекции по кредити, участващи в индекса за потребителски кредити с и без поръчител. Банката понижи лихвените нива по своите продукти и това доведе до понижаване в Годишния процент на разходите на двете оферти, участващи в индексите. Само тази промяна беше достатъчна, макар и почти незначително да повлияе върху стойностите на двата индекса. Така в края на декември Индекса бе поръчители се понижи на месечна база с 0,03 пр.п. (от 11,74% в края на ноември на 11,71% в края на декември). 
Индексът с поръчители на месечна база спадна с 0,04 пр.п.  (от 12,21% в края на ноември на 12,17% в края на декември).

Ипотечни кредити в лева и евро
Предвид липсата на активност на банките през декември и двата индекса запазиха ноемврийските си стойности. Индексът в лева остана на ниво от 4.75%, а евровия запази нивото си от 5.11%.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg