теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

От февруари правим депозити на още по-ниски лихви


от Екип MoitePari.bg
3 гласа3453 прочитания

Активен за банковия пазар се оказа краткия февруари. Това сочат данни от месечния анализ на анализаторите от MoitePari.bg. По-голяма активност отново беше забелязана при депозитите, като 11 банки промениха условията си през изминалия месец. По-голямата част от тях предпочетоха да заложат на добре познатата схема и понижиха дохода от депозит.

Относно условията по потребителски кредити, данните от месечния доклад на анализаторите от MoitePari.bg сочат, че банките като че ли се изчакваха една друга през февруари, удължавайки срока на съществуващи промоции. Три банки удължиха промоционалните си условия до края на месеца със заявката, че възнамеряват да ги подобрят през март. В месечния доклад от месец януари анализаторите заявиха, че съществува голям потенциал банките да подобрят тези оферти.

Данните от месечния доклад на анализаторите от MoitePari.bg сочат, че отминалият месец февруари не е сред месеците с висока активност на банките в сегмент „Жилищни кредити“, като само 3 банки са предприели корекции в тези оферти.

 Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към февруари 2017 спрямо януари 2017 г.Срочни депозити

Инвестбанк удължи срока на промоцията по 60-месечния депозит с ежемесечно изплащане на лихвата в лева и евро. По-високите лихвени проценти ще са валидни до края на месец март.

Тексим банк с нови лихви по стандартния срочен депозит. Корекции имаше само при депозитите в лева и евро, като лихвените нива се понижиха с 0,05 пр.п. по 1-месечните депозити и достигнаха до 0,30 пр.п. понижение при 12-месечните. 


Банка Пиреос понижи лихвените нива по срочни депозити. Корекциите бяха средно с 0,20 пр.п. за различните срочности и валути. Лихвите по депозитите в щатски долари бяха с най-чувствителни корекции, като на места пониженията бяха  от 0,50 пр.п. 

Fibank преустанови предлагането на депозит с прогресивно олихвяване „Рекорд“. 

Уникредит Булбанк понижи лихвите по срочни депозити в началото на февруари.  Пониженията се движиха в диапазона между 0,05 и 0,10 пр.п. 

Интернешънъл Асет банк понижи лихвените проценти по срочни депозити за физически лица. Пониженията бяха с 0,15-0,25 пр.п., а при нарастващите депозити пониженията в лихвените нива бяха по-високи, като на места достигнаха до 1 пр.п.
 
Българо-американска кредитна банка понижи с 0,10-0,20 пр.п. лихвените нива по преобладаващата част от срочните депозити за физически лица.

ПроКредит банк увеличи от 2500 на 5000 валутни единици минималното салдо по депозитни сметки на физически лица.

ТиБиАй Банк понижи лихвите по срочен депозит „Привилегия“ за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца. Пониженията бяха с около 0,20-0,50 пр.п. при различните срочности. При депозитите със срок 24 и 36 месеца лихвените нива се повишиха с 0,10-0,20 пр.п. 

Д-Банк промени лихвения си бюлетин за физически лица в началото на месеца.  Банката понижи лихвените нива по стандартните срочни депозити, депозит „Макси“,  „Бъди Богат“ , „Сигурност“ и „Авансова лихва“. Пониженията бяха с около 0,20 пр.п. Банката стартира промоция по „VIP Депозит“ .  Депозитът се предоставя само за нови, привлечени средства след 31.01.2017 г.

В средата на месеца Сибанк започна предлагане на нов депозит „Фреш II“. Минималната сума за откриване на депозита е 10 000 BGN/ 5000 USD, EUR, а срокът на депозита е 5 месеца . Офертата е валидна до 12.05.2017 г.

Спестовни сметки

Българо-американска кредитна банка понижи с 0,10 лихвата по спестовния си влог. Промяната се отнася за суми на влога с размер над 100 000 BGN/ EUR/ USD.

Потребителски кредити

През февруари 3 банки удължиха промоционалните си условия до края на месеца и една стартира нови промоционални условия по част от продуктите си.

Райфайзенбанк удължи с две седмици срока на промоционалната си оферта с лихва 4,95% за първите 2 години. Офертата е валидна до края на февруари.

Банка ДСК удължи срока на промоцията по потребителските си кредити, при които се изисква превод на работна заплата или индивидуален превод в банката. По-ниските лихвени проценти ще са валидни до 20 февруари. Малко по-късно банката удължи промоцията до края на февруари.

Сибанк също удължи срока на промоцията по потребителски кредит "За теб - Отличен 6,30". Той е предназначен за лица с осигурителен месечен доход минимум 1250 лв. Офертата  беше удължена до края на февруари.

Пощенска банка подобри условията си при рефинансиране на задължения, наречена „Кредитна пограма повече днес“. Условията са промоционални до 28.04.2017 г.

Кредитни карти

След като в края на миналата година изтече срока  на по-голямата част от промоционалните оферти някои банки стартираха нови кампании през февруари.

Банка Пиреос стартира промоция по кредитни карти Visa Classic и Visa Gold. Според промоционалните условия банката не начислява лихва за първите 3 месеца след издаване на картата и такса за първата година.

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания за новоиздадени кредитни карти RaiCARD Fix, в рамките на която клиентите могат да се възползват от 0% годишна лихва за първите шест месеца от получаване на картата. Освен това няма да се дължи такса за издаване на новите карти. Промоционалните условия са валидни за подадени искания за кредитна карта RaiCARD Fix до 15 май 2017 г.

Жилищни и ипотечни кредити

Само три банки коригираха своите продукти. ПроКредит банк промени лихвените условия по стандартното предложение за кредит „Нов дом“. Лихвата беше понижена с 50 б.п. Промени, обхващащи всички жилищни кредити на банката бяха следните:
- Въвежда се такса за разглеждане на документи в размер на 50 лв.;
- Таксата за оценка на имот се променя от 120 лв. на 140 лв., като преоценка на имота се прави на всеки 3 години;
- Таксата за поддръжка на дебитна карта, издадена към разплащателната сметка към кредита се променя от 2 лв. на 4 лв. месечно;
- Таксата за предоговаряне се променя от 0,25% на 0,50% върху предоговаряната сума.

БАКБ също промени лихвените нива по своите продукти.
- Потребителски кредит с ипотека – Лихвата по продукта без превод на работна заплата беше понижена с 3 пункта, а с превод на заплата – с 2,50 пр.п.;
- Промоционален кредит – Лихвата беше понижена с 40 б.п. В случай на рефинансиране на кредит в друга банка, таксата за юридическо обслужване е за сметка на банката;
- Преференциален кредит – Лихвата при поемана на пълна имуществена отговорност от клиента беше понижена с 30 б.п.
Банката предложи на своите бъдещи клиенти, осигуряващи се максималния за страната осигурителен доход промоционален кредит с лихва в размер на 3,70%.

ОББ понижи лихвените нива по всички свои левови кредити с 0,327 пр.п., а евровите си кредити с 0,372 пр.п.

В края на февруари две банки удължиха срока на валидност на актуалните условия по продуктите им. Societe Generale Експресбанк удължи промоцията без такса за разглеждане на документи до 28.04.2017 г. Промоцията за първата година застраховка „Имот“ да е за сметка на банката, приключи и не беше продължена. Алианц Банк България удължи срока на валидност на условията по продукти до 31.05.2017 г.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Банките, които промениха офертите си, участващи в Индекса бяха: Тексимбанк, Търговска банка-Д, Интернешънъл Асет банк и Банка Пиреос. Най-чувствително влошаване имаше в офертата на Интернешънъл Асет банк, където ЕГЛ по офертата в лева се понижи с 0,60 пр.п. Поради ниския относителен дял на тези банки, участващи в Индексите, тяхната крайна стойност почти не се промени. Индексът в лева в края на февруари вече е 0,09%, а този в евро за същия период е 0,10%. 

Потребителски кредити с и без поръчител

През февруари банките, участващи в двата индекса (с и без поръчители) не предложиха новости. Това запази стойностите на двата индекса на нивата от месец януари.

Ипотечни кредити в лева и евро


Отминалият февруари не беше наситен с промени, поради което и стойностите на индексите останаха близки до януарските. Само една банка, от всички включени в индексите, промени своите условия. Това беше ОББ. Най-доброто й предложение в лева се подобри с 24 б.п. в резултат на което индексът в лева се понижи с 4 б.п. до ниво от 5,35%. Подобрението в офертата се дължи на смяна на досегашното най-добро предложение. Аналогична беше промяната и при евровия индекс. При него ОББ подобри най-доброто си предложение с 39 б.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита със сходен размер. Индексът в евро се понижи с 2 б.п. до 5,50%.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg