теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

По-умерени коледно-новогодишни разходи през 2016 г.


от Екип MoitePari.bg
3 гласа2886 прочитания

В края на миналата година www.MoitePari.bg зададе няколко въпроса на посетителите на портала за направените от тях или тяхното домакинство разходи по време на коледните и новогодишни празници. В анкетата се включиха 124 души.

Резултатите сочат, че както в края на 2015 г., така и в края на миналата година разходите за подаръци, пътувания, куверти и др. отново са били до 20% от средния месечен доход на домакинството. Такъв разход са направили 50% от далите отговор (47% през 2015 г.). На второ място са разходите между 20% и 50% от семейния бюджет. Те остават без промяна и както през 2015 г., така и в края на миналата година биват посочени от 25% от далите отговор. Намалява делът на домакинствата, отделили сравнително висока част от своя доход за покупки по време на празниците. Между 50 и 80% от семейния доход са били разходите за 14% от далите отговор през 2015 г., докато в края на 2016 г. такъв разход са посочили 11% от отговорилите.

Допълнителните, непредвидени, разходи по време на празниците в края на миналата година са в размер предимно до 50 лв. (24%). Втората голяма група е на домакинствата направили допълнителни разходи в размер от 100 до 300 лв. (сумарно 38%). Независимо дали разходите са били планирани или не и какъв е бил техният размер, анкетираните са успели да ги покрият със собствени средства. Показателно за подобряването на личните възможности е това, че 85% от далите отговор на въпрос дали са използвали някакъв вид кредит за покриване на разходите, отговарят негативно (75% през 2015 г.). Едва 6% (13% година по-рано) от отговорилите са прибягнали до заемни средства за финансиране на до 20% от разходите по празниците. Леко се увеличава делът на домакинствата, които почти изцяло или изцяло са финансирали разходите с кредит. Този начин са избрали 4% от далите отговор (3% година по-рано).

Увереността на анкетираните, че няма да имат проблем с покриването на разходите след празниците, чувствително расте. На такъв въпрос, 61% от далите отговор изразяват увереност, че разходите по време на празниците няма да затруднят покриването на обичайните месечни разходи през януари. През 2015 г. 39% от далите отговор са били убедени, че няма да имат финансови затруднения в тази посока. Определени финансови затруднения очакват 25% (38% година по-рано) от далите отговор. Убедени, че парите за покриване на разходите през първия месец на новата година няма да са достатъчни са 14% (22% година по-рано) от далите отговор. По-умерените разходи по време на празниците и увереността, че предстоящите разходи ще бъдат покрити без проблем, по логичен начин намира отражение в подхода за покриване на недостигна на средства през януари. Попитани как възнамеряват да покрият този недостиг, 31% от далите отговор посочват, че източникът на средства ще са личните им спестявания или помощ от познати, приятели или роднини (също 31%).

Разходите за отопление и покриване на вноски по кредити остават приоритетни в семейните бюджети за началото на новата година. Както година по-рано, така и в края на 2016 г. за месеците след празниците анкетираните заделят най-много средства именно в тези 2 направления. На по-заден план остават разходите за данъци и застраховки.