земеделски производител сам имам одобрен проект по м.121 закупуване на земеделска техника няма банка която да отпусне кредит за тези проекти смятат ни за рискови клиенти а трябва някоя банка да ни спонсорира кажете как да изпълня проекта.