MoitePari.bg стартира кампания във форума си за събиране на информация “Колко струват акциите ми от масовата приватизация и какви дивиденти са обявени за получаване“.

В България има над 2,5 милиона собственика на акции от масовата приватизация, които не са активни. Общата пазарна стойност на тези „спящи“ акции е между 2 и 3 милиарда лева и представлява една четвърт от капитализацията на Българска Фондова Борса. Всяка година част от фондовете декларират дивиденти за получаване на стойност от десетки милиона лева.  Като добавим факта, че тези дивиденти са дължими за срок от 5 години, се оказва, че хората не са се възползвали от правото си да получат десетки милиони лева под формата на дивиденти.

По време на Експо МОИТЕ ПАРИ в средата на  юни 2017 г., в партньорство с Централен депозитар, над 650 посетители успяха да получат безплатна справка за техните акции от масовата приватизация. Справката съдържаше информация относно броя акции и дружеството, но не ставаше ясно каква е сегашната стойност на акциите и какви са декларираните дивиденти през последните 5 години. Поради огромния нестихващ интерес от страна на посетителите и недостатъчната публична информация за дружествата, MoitePari.bg стартира кампания, в която кани всички посетители да споделят информация във форума на сайта, относно актуалното състояние на акциите на всички приватизационни фондове, декларираните дивиденти през последните 5 години, както и техни актуални координати. История на преобразуването им в холдинги, дали дружеството е в ликвидация или пък спряно от търговия, както и допълнителна полезна информация може да бъде споделяна от всеки участник във форума http://forum.moitepari.bg/topics/40-Fondove. Информацията за всеки един от 80-те приватизационни фонда е публикувана в самостоятелна тема във форума. Списъкът с всички приватизационни фондове може да бъде намерен в специално създадения за целта раздел „МАСОВА ПРИВАТИЗАЦИЯ“. За улеснение на посетителите фондовете са подредени по азбучен ред.

Търсим от Вас помощ, за да съберем за всеки фонд: текуща цена на една акция, какви дивиденти са обявявани и изплащани за последните 5 години от този фонд имало ли е някакви преобразувания и какви, и т.н. Приканваме собствениците и наследници на акции от масовата приватизация активно да се включат в дискусиите споделяйки своя опит и информация, с която разполагат. Ако някой е получил лично дивидент – нека сподели и този опит. Надяваме се, че общите ни усилия ще бъдат в полза на всички тези хора да оценят участието си в приватизацията и да научат какво могат да предприемат със своите акции. Защото заедно можем повече!

През месец септември ще публикуваме обобщен анализ, въз основа на събраната информация във форума.