теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Понижаваща се доходност по депозити, нови продукти и по-ниски лихви по жилищни кредити през април


3 гласа5064 прочитания

   Автор:

Екип на МОИТЕ ПАРИ

Отново отбелязваме месец, в който банките основно акцентираха върху корекциите по срочни депозити и те отново бяха в посока понижения. Макар интензивността да не е особено висока, посоката остава неизменна. В сходна посока бяха и промените при заемите. И тук наблюдаваме повтарящо се поведение на банките – акцент върху жилищните заеми и почти липса на корекции при потребителските кредити. Тенденцията на все по-плавно подобряване на условията се запазва и през април, като тя основно се ограничава в продължаване на промоции и някои понижения на лихви.

Срочни депозити

Отново висока активност на банките при депозитните продукти. Осем банки коригираха своите предложения, като посоката беше основно надолу. Не липсваха и нови предложения за нови продукти, както и част от изтеклите промоции бяха подновени. Независимо от това тенденцията на понижаваща се доходност от депозит се запазва и през април.

Тексим банк прекрати предлагането на част от депозитите си. Променени са лихвите по депозити „Тексим Екстра” (нови два варианта в швейцарски франкове и британски лири) и „Отворен депозит”. Лихвите по депозит „Тексим екстра” нараснаха с до 25 б.п., като също така отпаднаха паричните прагове по депозита.  При „Отворен депозит” промените в лихвите бяха както в посока увеличение, така и в посока намаление. По-значително е увеличението в лихвите, като то достига до 17 б.п. (в евро за 12 м).

Инвестбанк
също понижаваха лихви - по стандартни и промоционални депозити. При тях намаленията бяха с 0.25 п.п. до 0.50 п.п.

С понижения в лихвите през април беше и Alpha bank. При стандартния срочен депозит на банката лихвите намаляха с между 0.25 п.п. и 0.5 за лева и евро. По депозит "Alpha Аванс" намаленията бяха по-значителни и достигнаха до 1 п.п. за лева. Намалени бяха нивата и по Прогресивния депозит на банката (с до 0.50 п.п.).

Следващата банка, която от април е с нови, по-ниски лихви по депозити е Юробанк И Еф Джи България. Още в началото на месеца беше намалена лихвата по депозит "Рента" с 0.20 п.п. – 0.30 п.п. за лева и 5 б.п. – 0.25 п.п. за евро. По-драстично беше намалението при 6М и 12М депозит "Активни пари". Промените обхванаха и трите валути, в които се предлага продукта и се движеха в рамките на от 0.50 п.п. до 2 п.п. в зависимост от валутата и срочността. В средата на месеца банката промени лихвите и на депозита си "Авансова лихва". За лева лихвите паднаха с 0.25 п.п. за 6 м и 1 бп за 12 месеца. Не такава беше промяната по евровия продукт. При него лихвите нараснаха с 0.70 п.п. за 6М и 0.05 п.п. за 12 месеца. При доларовата разновидност промените бяха разнопосочни. Така за 6м лихвата нарасна с 0.25 п.п., с толкова намаля обаче лихвата за 12 м при съответната валута.

Емпорики банк също намалиха своите лихви по срочни депозити. При стандартния им продукт в лева, намалението варира между 0.20 п.п. и 1 п.п. При евровата разновидност лихвите паднаха с от 0.05 п.п. да 0.70 п.п.. Приблизително в тези рамки бяха и намаленията по депозит "Актив" и "Развитие" (при две от срочностите и паричните прагове на депозит "Развитие" има увеличение с до 0.25 п.п.)  в двете валути. Новите лихви по депозит "Постоянство" са  понижени за първите 5 месеца от срока на депозита, докато тези за 6тия месец са увеличени с до 1.82 п.п. за лева и 1.22 п.п. за евро.

През изминалия месец Райфайзен банк обявиха промоционалните си условия по Депозит „3+3”. Те са валидни при нови за банката средства.

Банка Пиреос България също излезе с две нови продложения за дългосрочно спестяване. Това са двата депозита "18" и "24", които са съответно със 18 и 24-месечен срок, и се предлагат в трите валути - лева, евро и американски долари. Лихвите по Депозит "24" са 7.50% в лева и 6.50% в евро и долари, а по Депозит "18" са съответно 7% в лева и 6% в другите две валути. Нов дългосрочен депозит представиха и Търговска Банка Д. Продуктът "Сигурност" е с максимален срок 36 месеца, като лихвата за третата година в лева достига 7,50%, а в евро – 7.25%.

Една банка удължи своя промоция и това беше БАКБ. Изтеклите в края на месеца промоции бяха удължени до края май. Единствена корекция претърпя промоционалният тримесечен депозит в долари. Неговата лихва беше понижена от 4.50% на 4%. През месец април стартира и промоционалното предложение на банката за четиримесечен депозит като лихвените нива по него са 7% за лева и евро и 5% за щатски долари.

Потребителски кредити

Без сериозна активност отмина април за банките при тези продукти. И тук следвайки обичайната тенденция банките не измениха на посоката. Активността беше ниска, дори почти липсваща. Единственото, което може да се отчете като по-запомнящо се е стартирането на 1 нов продукт. Това беше промоционалното предложение на Societe Generale Експресбанк по потребителски кредит „Експресо“. Офертата е валидна за кредити над 10 000 евро и срок на погасяване до 5 години, като годишната лихва се равнява на 5.93%. Предложението на банката е в сила до 3 юни.

В началото на месеца УниКредит Булбанк и УниКредит Кънсюмър Файненсинг анонсираха и своя нов продукт предназначен за хора с пенсионен доход „Златна възраст”. Лихвата по кредита достига 20,50% (за суми над 2000 лева) и е фиксирана за целия период на кредита.

По време на Великденските празници пък от ПИБ обявиха промоция, като при кандидатстване за потребителски кредит от банката не начисляваха такса. Изключително мимолетна, промоцията продължи в рамките на едва два дни – 20 и 21-ви април.

Жилищни и ипотечни кредити

По-активни, както обикновено, бяха банките при жилищните кредити. Шест от тях показаха такава през април, като само при половината от банките можем да отчетем практически съществени промени. По своето същество тази активност е ниска за целия банков сектор, което от своя страна подкрепя още една тенденция която вече все по-усилено се утвърждава – застой в новите предложения. Новостите са през сравнително продължителен период и не толкова големи както бяха в началото, когато се зароди тенденцията на подобряване на условията по кредити.

Април сложи край на промоция при ПроКредит банк. В резултат на това лихвите по кредит „Нов Дом” в евро се покачиха с 0.25 п.п., в лева – с 0.50 п.п.  Върна се и таксата за разглеждане на документи – 50 лв.

С ново предложение, още в самото на начало на месеца, излезе Алианц Банк България. Новото предложение е кредит с фиксирана лихва за първата година. Новостите от банката не приключиха с новия продукт и към тях бяха добавени по-ниски лихви (с 1.40 п.п.) по останалите продукти, 1% такса за усвояване на кредита и промоция без такса за оценка на обезпечението до 30.06. При евровите заеми бе въведена още една промяна - отпадна разликата в лихвите в зависимост от срока на кредита.

През април ОББ заложи на промените по левовите заеми - нов продукт и по-ниски лихви по съществуващите продукти беше акцентът на отминалия месец. Новият продукт е с фиксирана лихва за първата година, а по останалите левови кредити банката предложи с 0.50 п.п. по-ниски лихви. Паралелно с тези промени банката удължи промоцията без такса за кандидатстване до края на май.

С удължена промоция без такса за разглеждане на документите бяха още две банки – Alpha bank и Societe Generale Експресбанк. И при тях срокът е до края на май.

За разлика от горните три банки МКБ Юнионбанк сложи край на своята промоция без такса за разглеждане на документи. С това се върна се старият размер на таксата от 60 лв. за всички целеви и нецелеви кредити.

Кредитни карти

Кредитните карти също бяха сред продуктите, които бяха коригирани през април. Месецът стартира с промоция на Алианц Банк България по кредитните й карти Visa и MasterCard. Всички карти издадени до 10 април бяха освободени от годишна такса за обслужване за срок от 5 години.

С промоционално предложение беше и Райфайзенбанк. То включва 0% лихва за покупки и теглене на банкомат до 15.09.2011 г. Предложението беше валидно за новоиздадените карти, за които е подадено заявление до 15 май.

Април беше месецът, в който стартира кампанията на УниКредит Булбанк. Тя е по кредитната карта Visa Classic и акцентите са:
  • Без годишна такса за обслужване през първата година;
  • 1.35% месечен лихвен процент за усвоени лимити;
  • 0% месечен лихвен процент (за направени покупки до 30.05.2011 г.)
Статистика „Нередовни, необслужвани и преструктурирани кредити”

Вид кредит
Валута
Месечен ръст
BGN EUR ОБЩО
Потребителски
18.53%
14.05%
17.74%
1.68%
Жилищен / Ипотечен
18.78% 15.04% 17.00% 3.94%
Банкова система
19.93% 18.85% 19.14% 0.42%
Изт.: БНБ и изчисления на МОИТЕ ПАРИ. Данните са към 31.03.2011 г.

Застраховка „Гражданска отговорност” и “Автокаско”

ДЗИ дава старт на кампания, насочена към българското семейство. От първия ден на месец април стартира кампанията на ДЗИ, насочена към българските семейства. Застрахователното дружество предлага на своите клиенти - физически лица, възможността да сключат имуществени застраховки и застраховки „Живот” при специални, промоционални условия. Всички физически лица, сключили едногодишна застраховка „Пожар и други опасности” и „Застраховка за дома”, в периода на кампанията, получават специален бонус - 1 допълнителен месец защита на тяхното имущество, т.е. плащат за 12, а получават 13 месеца застрахователно покритие.

При подписване на застрахователен договор за спестовна застраховка „Живот”- „ДЗИ Актив+” и „ДЗИ Старт+”, клиентът получава допълнителен безплатен здравен пакет от „Злополука” за първата една година от застрахователния договор. Предложението на ДЗИ е валидно за периода на кампанията - от 01.04.2011г. до 30.06.2011 година.

ЗК ”Лев Инс” АД с нови Каско продукти.

КАСКО „ПРАКТИК” е продуктът за клиенти, които желаят сами да избират степента на защита на автомобила си, съобразена с индивидуалната им финансова възможност.
КАСКО „ПРОТЕКТ” е застраховка „Автокаско” с добавени към нея преференции и отстъпки по други доброволни застраховки за всички настоящи и бъдещи клиенти.
ПАКЕТ „ПРАКТИК” е разработен на принципа на пакетните продажби. Клиентът получава пакет застрахователни услуги по застраховки Автокаско, Домашно имущество и Помощ при пътуване.
СЕМЕЕН ПАКЕТ „АКТИВНА ЗАКРИЛА” - застрахователният продукт включва пакет от застрахователни услуги, важни за всяко семейство – различни нива на покритие по застраховки „Автокаско”, „Домашно имущество” и „Туризъм” от ЗК”Лев Инс” АД, „Рискова застраховка Живот” от „Животозастрахователен институт” АД и „Медицинска помощ” от „Здравноосигурителен институт” АД.

ЗАД Армеец обявява великденска промоция. От първи април до края на май 2011 г. ЗАД Армеец предлага застраховка „Защитена фамилия” на специална великденска цена. Клиентите на дружеството могат да сключат застраховка на своя дом с 20% отстъпка, а минималната премия по полицата  през периода на промоцията е 10 лв.

„Дженерали Застраховане” АД
с нова тарифа по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” в сила от 28.04.2011г. Промените спрямо предходната тарифа (от 01.03.2011г.) са само в частта „Собственик на МПС (застрахован) на възраст над 29г.”, с обем на двигателя до 1300 куб. см. и от 1301 до 1600 куб. см., за трите региона.

При възраст на водача на МПС над 29 г., регион на ползване София, Варна и кубатура на автомобила до 1300 куб. см., цената на застраховката при еднократно плащане е с около 5-6 лв. по-ниска според новата тарифа. При същите условия, но кубатура на автомобила от 1301 до 1600 куб. см., цената на застраховката при еднократно плащане е с около 3 лв. по-ниска според новата тарифа.

За останалите два региона на страната цената на застраховката при еднократно плащане е с около 3-4 лв. по-ниска според новата тарифа.

Индекси МОИТЕ ПАРИ

3М депозити в лева и евро


Противно на тенденцията на понижаващи се лихви по депозити, индексът в лева отчете повишение през април. Новата му стойност достигна ниво от 4.44%, което е само 1 б.п. повече от април. Макар банките да понижават своите лихви, сумарното тегло на банките с относително високи лихви се повишава и неутрализира този спад. В резултат на това се постига априлският минимален ръст.

Малко по-различно беше влиянието на банките върху евровия индекс. Четири бяха банките с корекции. Три от тях влошават своите оферти, а една я подобрява чувствително. Макар банката да притежава средно по тежест място в индекса, ефектът върху него е осезаем - повишава го с 9 б.п. Наред с това, банките с относително по-високи лихви засилват своите позиции, което способства индексът да се покачи още малко и така да достигне ниво от 3.87%.

Потребителски кредити с и без поръчител

Изключително ниската активност на банките при тези продукти резонно даде своето отражение върху индексите през април. Нито една от офертите включени в техния състав не предприе корекции, което резултира в запазване на нивата на индексите от март. Така индексът по потребителски кредити с поръчител за трети пореден месец се фиксира на ниво от 16.13%. 17.43% е втори месец поред стойността на индекса по заеми без поръчител.

Ипотечни кредити в лева и евро

Отминалият месец април беше благотворен за индексите и за те за пореден път понижиха своите стойности. По видимо беше понижението при левовия индекс и много плавно при евровия.  Заемите в лева през април поевтиняха с 11 базисни пункта, което понижи индекса до ниво от 10.04%. За понижаването на стойността допринесоха корекциите само при две банки, но както се вижда те бяха достатъчно чувствителни, за да се постигне този резултат. Евровият индекс беше повлиян само от една банка, поради което влиянието беше значително по-слабо. Индексът се понижи само с 2 базисни пункта, което говори по-скоро за забавяне на темпа на подобряване на офертите за заеми в евро. През април индексът достигна ниво от 8.88%, което може да се определи като трети пореден месец с непроменена стойност.

Още от есента на миналата година се наблюдава тенденция на по-умерено подобряване на условията по офертите на банките, която, обаче се засилва при левовите заеми от началото на годината. Някои от банките пренасочиха в определена степен вниманието си към кредитите в тази валута и това дава своя резултат. Левовите заеми започват, макар и не толкова бързо, да свиват разликата в цената си спрямо тези в предпочитаната валута евро.

За подобренията в офертите на банките включени в индексите основна роля изиграват новите продукти на две от тях. И двете банки предложиха нови продукти с фиксирана лихва за първата година. Допълнително съдействие оказаха и някои понижения на такси за усвояване на кредита и отпадане на таксата за разглеждане на документи.

Коментари и отговори

Моля Ви, отговорете ми на следния въпрос: Защо пак ми повишиха лихвата по кредита????? Колко още трябва да се увеличи процентът на необслужваните кредити??? Дори и на тези, които се опитват да са коректни платци им извиват ръцете!!! В каква страна живеем??? Кой може да помогне в крайна сметка на потребителите??? "Отминалият месец април беше благотворен за индексите и за те за пореден път понижиха своите стойности. По видимо беше понижението при левовия индекс и много плавно при евровия." Хайде обяснете ми какво се случва, защото аз наистина не разбирам!!!
Здравейте,

Разбираме напълно позицията Ви, която междувпрочем съвпада с позицията на много хора изтеглили заем. Както и сама сте се уверила обичайната практика у нас е по-добрите условия, които предлагат банките да се отнасят за новите им клиенти. Многократно е разисквана тази тема, поради което няма да се спираме подробно на нея. МОИТЕ ПАРИ в качеството ни на наблюдател и анализатор на тези процеси многократно сме повдигали този въпрос и позицията за равно отношение към новите и старите клиенти на банките. С този въпрос са се ангажирали както частни неправителствени организации за защита правата на потребителите, така и държавни такива. Постиженията в тази посока, обаче, не са в размера, който вероятно всички очакваме. Може би само личната инициатива на всеки може да му помогне да отстоява своите права.

Що се отнася до индекса през април, връщаме се на горното. Той отразява най-изгодните цени на заемите, които обаче са приложими за нови клиенти. Казано с други думи той показва каква е средната цена на заема, ако сега решите да кандидатствате за такъв.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екип на МОИТЕ ПАРИ