теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Понижения на лихвите по депозити с до половин пункт в края на 2016 г.


от Екип MoitePari.bg
4 гласа2985 прочитания

Данните от месечния доклад на анализаторите от MoitePari.bg сочат, че банките завършиха годината така, както я започнаха и по-точно с още по-ниски лихви по депозити и спестовни сметки. По всичко изглежда, че това явление ще продължи и през 2017-а година. Нови оферти не липсваха. Техните лихвени нива обаче вече са съобразени със средните за пазара, като няма и следа от онези промоционални оферти от миналото с 4-5% годишна лихва.

През декември 4 банки подобриха условията си по потребителски кредити. Тези подобрения обаче, както често се случва касаят определена група потребители (тези с високи доходи) или пък се отнасят за определени параметри на кредита, или пък изпълнение на определени условия. Има какво още да се желае по отношение понижаване на лихви по потребителски кредити и се надяваме през новата година банките ще заложат на подобряване в офертите си не само за платежоспособните потребители, но и за такива с по-ниски доходи. Декември не изобилстваше от новости при жилищните и ипотечни кредити. Банките, които все пак решиха да бъдат активни, бяха само 2. Промените при тях бяха в посока подобряване на параметрите по продуктите им.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към декември 2016 спрямо ноември 2016 г.
Наблюденията на www.MoitePari.bg за декември сочат, че 7 банки са предприели промени по депозитните си продукти.

Ти Би Ай банк удължи промоцията по срочния депозит „Привилегия“. По-високите лихвени проценти по депозита  бяха валидни до края на 2016 г.

Българо-Американска Кредитна Банка промени лихвения си бюлетин от 13-и декември. Банката започна предлагане на нов депозит с възможност за довнасяне на суми. Той може да бъде сключен за срок от 3 и 6 месеца в лева и евро. Лихвата по 6-месечния депозит в лева е 0,90%. Банката понижи с 0,10-0,20 пр.п. лихвените нива по останалата част от срочните депозити.

Д Банк преустанови предлагането на 24-месечния промоционален депозит с авансова лихва.

Инвестбанк стартира промоция по 60-месечния депозит с ежемесечно изплащане на лихвата в лева и евро. Лихвата е по-висока с 0,60-0,70 пр.п. от стандартните условия. Промоцията е валидна за новооткрити депозити в периода от 20.12.2016 г. до 31.01.2017 г.

СИБанк не удължи срока на промоционалния депозит „Фреш“ и в резултат на това банката преустанови предлагането на този депозит.

Fibank понижи лихвите по срочни депозити в средата на декември. В резултат на това депозитите на банката за физически лица вече се предлагат с около 0,20-0,30 пр.п. по-ниски лихви. 

Алианц Банк България понижи лихвите по срочни депозити през първата седмица от месец декември. Най-съществени бяха пониженията в лихвените нива по депозитите „Ускорение“, „Аванс“ и „Комфорт“, където пониженията достигнаха до 0,60 пр.п. 


Промените по безсрочни депозити през декември бяха свързани с премахване на прагове на сумите, от които зависи лихвения процент. На практика една и съща промяна се забеляза при три от банките, предлагащи такива продукти.

Сибанк предприе корекции по безсрочния депозит „Изгодна сметка“. Банката премахна праговете на сумите, от които зависеше лихвения процент. Според новите условия лихвата по сметката в лева е 0,10, а в евро и долари 0,10% годишно.

Алианц Банк България понижи лихвите по онлайн спестовна сметка. Корекциите бяха с различен размер, в зависимост от сумата на сметката, като започват от 0,05 пр.п. и достигат до 0,40 пр.п. при по-високите суми на сметката. 

Банка Пиреос промени праговете на сумите, от които зависи лихвения процент, като премахна някои от тях. Лихвата се понижи, като за сметка със сума над 100 000 лв. преди промяната лихвата е била 0,82%, а след нея се понижи на 0,57%.


При потребителските кредити активността беше по-висока от обичайното. През декември www.MoitePari.bg наблюдава промени по продуктите на 4 банки.

Societe Generale Експресбанк започна предлагане на нов потребителски кредит. Той се предлага за суми до 7000 лв. и срок на изплащане до 5 години. Лихвеният процент е 9,35 и предимството на офертата е, че банката не начислява такса за одобрение на кредита. Офертата е валидна до края на годината.

ЦКБ подобри условията си по потребителски кредити от 12-и декември. Банката започна да предоставя допълнителна отстъпка от 0,10% за клиенти, осигуряващи се във фонд на ПОАД ЦКБ Сила. Успоредно с това банката понижи лихвите по кредитите за пенсионери.

Сибанк започна предлагане на нов потребителски кредит. Той е предназначен за лица с месечен осигурителен доход от и над 1250 лв. Минималната сума, за която може да се кандидатства е 15 000 лв., а максималният срок на погасяване е 6 години. Лихвеният процент е 6,30%. Промоционалната оферта е валидна до края на януари 2017 г. 

Д Банк предприе промени в условията по потребителски кредити. Банката понижи с около 2 пр.п. лихвите по кредити и промени таксата за проучване и одобрение на кредит. От 0,5% от размера на кредита (мин. 30 лв.) таксата стана 1% (мин. 75 лв.), ако кредита се тегли за текущи нужди. Освен тези промени банката започна предлагане на промоционална оферта при кредита без поръчители с превод на работна заплата. Лихвата по кредита е 5,60%, като офертата се предлага в лева и евро. Специфичното на офертата е, че минималната сума, за която може да се кандидатства е 20 000 лв., а максималният срок на погасяване е 36 месеца. Условие за получаване на ниската лихва е плащане на мин. две комунални услуги месечно. Офертата е валидна до края на юни 2017 г. 


Наблюденията на www.MoitePari.bg за активността на банките през отминалия декември сочат, че тя беше сходна на тази от летните месеци. Накратко, банките не бяха особено активни в предлагането на новости по своите продукти. Само две бяха банките с промени. Алианц Банк България предприе следните промени:
- „Специален кредит“ – Лихвата при избор на пълна отговорност на кредитополучателя беше трансформирана като плаваща за целия срок на кредита, независимо от срока му. Нейният размер е 3,90%. При ограничена отговорност такава трансформация не настъпи, а лихвените нива бяха понижени с 1 пункт;
- Кредит „Жилище“ – Лихвата при пълна отговорност беше понижена с 0,50 пр.п., при ограничена отговорност – с 1 пункт;
- Универсален кредит – Корекция претърпя само лихвата при пълна отговорност. Тя беше понижена с 0,50 пр.п.
Втората банка с промени беше Fibank. Лихвените нива по жилищния кредит на банката бяха понижени до ниво от 3,50%. При отпускане на кредита за покриване на текущи нужди, процентът финансиране беше завишен от 75% на 80%.
ЦКБ завиши месечната си такса за поддръжка на разплащателна сметка – от 1,50 лв. на 1,60 лв., ако към сметката има издадена дебитна карта и на 1,80 лв., ако такава не е издадена.


3М депозити

Само две банки промениха офертите си, участващи в Индексите за депозити на Моите Пари през декември. Това бяха Fibank и БАКБ. И двете банки понижиха лихвите по 3-месечните си стандартни срочни депозити в лева и евро. След тази промяна офертите на Fibank продължи да се предлага с 0,04 пр.п.,а  тези на БАКБ с 0,90 пр.п. по-ниска ефективна година лихва. Тези промени не повлияха върху крайната стойност на Индексите, като те запазиха стойностите си, спрямо месец по-рано на 0,12% за левовия и 0,12% за евровия индекс. 

Потребителски кредити с и без поръчители

Без поръчител
Сибанк започна предлагане на нов потребителски кредит, който е с по-добри условия от съществуващата оферта. Кредитът се казва потребителски кредит „За теб“. Новата оферта понижи ГПР с малко повече от 2,5 пр.п. ЦКБ влоши условията си за кредити до 3000 лв. Банката сложи праг на лихвата за суми до 3000 и над 3000 лв. Така при кредитите за по-малки суми ГПР се повиши, като офертата без поръчител поскъпна с 1,24 пр.п. Крайната стойност на индекса в края на декември се понижи с 0,06 пр.п., спрямо месец по-рано (от 12,94% на 12,88%).

С поръчител
През месец декември липсваха корекции на банките в офертите с поръчител. По този начин стойността на индекса в края на декември се запази на 13,76%.

Ипотечни кредити в лева и евро

Отминалият месец не предложи множество корекции по офертите на банките. Въпреки това, индексите отчетоха видими понижения. Влияния върху тях имаше от 3 банки, включени в състава им. Индексът в лева достигна ниво от 5,67%. Понижението е в размер на 11 базисни пункта. Първата банка повлияла стойността му беше Алианц Банк България. Най-доброто предложение на банката се подобри с 0,94 пр.п. Причината е преобразуването на лихвата по кредита в променлива за целия период и намаляването й с 1 пункт. Втората банка повлияла индекса беше Fibank. Най-доброто предложение на банката се подобри с 1,77 пр.п. в резултат на понижение на лихвата с 1,90 пр.п. Последната банка повлияла индекса беше ЦКБ. Най-доброто й предложение се влоши с 1 б.п. в резултат на повишение на такса за обслужване на разплащателна сметка с 0,30 лв.

Индексът в лева достигна ниво от 5,63%. Понижението е в размер на 23 базисни пункта. Първата банка повлияла стойността му беше Алианц Банк България. Най-доброто предложение на банката се подобри с 0,94 пр.п. Причината е преобразуването на лихвата по кредита в променлива за целия период и намаляването й с 1 пункт. Втората банка повлияла индекса беше Fibank. Най-доброто предложение на банката се подобри с 1,77 пр.п. в резултат на понижение на лихвата с 1,90 пр.п. Последната банка повлияла индекса беше ЦКБ. Най-доброто й предложение се влоши с 1 б.п. в резултат на повишение на такса за обслужване на разплащателна сметка с 0,30 лв.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции

Сравнете всички оферти за спестовни сметки

Сравнете всички оферти за потребителски кредити от банкови институции

Сравнете всички оферти за срочни депозити