теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Потребителски кредит и кредитна карта - предимства и недостатъци


от Иван Стойков
0 гласа2729 прочитания

Потребителски кредит и кредитна карта – два продукта, които едва ли ще прозвучат като новост за когото и да е. Всеки от нас е използвал, използва или е чувал за поне един от тези продукти. Двата продукта имат своите предимства и намират място в ежедневието ни. И както става обичайно, колкото и да познаваме нещо, винаги се оказва, че има нещо друго, което пропускаме.

Потребителският кредит и кредитната карта са два аналога, които при определени условия са напълно взаимнозаменяеми. И двата продукта могат да изпълнят еднакви цели, и двата са кредитни продукти, и двата имат цена, и двата имат предимства и недостатъци. Какви са те? Вижте сравнението по-долу:

Потребителски кредит
+
+ Преференциални условия за определени групи потребители и при определен размер доходи;
+ Подходящ за еднократни, относително високи разходи, напр. ремонт, лечение, годишна такса за обучение и др.;
+ Може да бъде използван за плащане на стоки и услуги в брой или чрез превод;
+ Годишните такси са относително по-ниски;
+ ГПР: 6,68%*
-
- Не може да се револвира – усвоена веднъж сумата, не може да бъде използвана отново;
- Може да се изискат поръчители;
- По-ниски максимални суми, които могат да бъдат одобрени в общия случай;
- Не определяте Вие каква част да покривате от кредита. Той се погасява при предварително определен от банката погасителен план – с равни или намаляващи вноски.
Кредитна карта
+
+ Максималните суми, които могат да бъдат одобрени са по-големи в общия случай;
+ Може да се плаща само минимална погасителна вноска (МПВ), което осигурява по-малка тежест за личния или семейния бюджет;
+ Има възможност усвоените суми да се погасяват без лихва, ако се използва правилно гратисният период;
+ Могат да се правят много на брой трансакции и, когато усвоената сума бъде изплатена, може отново да се използва (револвиране на кредита). По този начин на практика през почти цялото време на валидност на картата, може да бъде използван почти целия лимит;
+ Може да се използва ежедневно за по-малки или по-големи трансакции;
+ В много голяма степен може да замени носенето на пари в брой
-
- Ако се погасява само МПВ, в края на срока на валидност на картата може да има голям остатък за погасяване наведнъж, което може да е проблем;
- Тегленето на суми в брой от банкомат е скъпо;
- Срокът на валидност на кредитната карта обичайно е до 3 г., след което е необходимо да бъде подновена, за да може да се полза одобрения лимит;
- Има риск от кражба и/или злоупотреба с картата;
- Може да се използва само, ако има наличен ПОС или АТМ терминал;
- Годишните такси са относително по-високи;
- ГПР: 14,52%*

Забележка:
*ГПР е изчислен на база сума от 3 000 лв., погасена за 1 г. при равни месечни вноски. Посоченият размер е най-ниския към 04.10.2018 г. (за кредитни карти ГПР е при покупки).
Свързани ключови думи