теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Повишава се финансовата грамотност на ползващите кредитна карта


2 гласа2524 прочитания

Кредитните карти стават все по-популярно средство за ежедневно пазаруване.

Все още се наблюдават някои проблеми при избор на този продукт.

Отстъпките и бонусите предоставяни по кредитната карта имат все по-голямо значение за потребителите.

През месец септември 2016 г. MoitePari.bg проведе ежегодното си проучване за използването на кредитни карти. С обявяването на резултатите стартираме и образователна кампания, която за трета година ще бъде подкрепена от Банка ДСК. Акцент и основна цел на кампанията е да помогнем на потребителите да се възползват пълноценно от предимствата на продукта. Ще обърнем внимание и на често допусканите грешки. 
В анкетата се включиха 1 083 потребителя на финансовия портал, 63% от които притежават поне една кредитна карта. Интересен е фактът и че 39% от ползващите имат дори повече от 1 карта. За сравнение - през 2011 г. само 45% от анкетираните са притежавали такъв финансов продукт.  

Използването на кредитните карти през годините плавно расте и навлизането им в ежедневието ни води до някои положителни тенденции. Продуктът става все по-познат, расте и лекотата, с която се използва. 96% от анкетираните потребители на кредитни карти, не са срещали никакви трудности при ползването им. 

Как избираме кредитната си карта? Резултатите показват, че почти без промяна през годините продължава практиката да се ползват предимно кредитни карти, които ни е предложила банката (23%) или сме се доверили на имиджа на институцията (17%). Фактори, по които биха могли да се сравняват офертите, като промоционални условия, предоставяне на бонуси, продължителност на гратисния период, лихви и такси, се посочват като ключови от много по-малко на брой анкетирани. Това показва, че в немалко случаи изборът не е достатъчно мотивиран и така се увеличава рискът от избор на неподходяща карта. Резултатът – ползване на скъп продукт. 
Логични в този случай изглеждат и резултатите от анкетата, според които потребителите посочват като най-високи всички разходи по картата (29%) и лихвите (също 29%). Сравнението на кредитни карти изисква по-комплексно разглеждане. Най-вече трябва да се обръща внимание на начина им на употреба, защото в голяма степен от това зависят разходите, които ще направим, респ. цената, която ще платим. Условен измерител на цената е ГПР и може да е полезен за първоначално отсяване на офертите. На този показател като водещ при избор на оферта разчитат 4% от далите отговор. При сравняване на офертите е препоръчително потребителят да се интересува и от текущите промоции, които банките предлагат. При избор на подходяща оферта, кредитната карта може да се окаже изгоден продукт. Някои банки периодично предлагат отстъпки от лихвата или годишната такса за определен период. В момента тече промоция и по кредитните карти на Банка ДСК – всички карти, издадени до края на годината, ще се ползват без лихва за първите шест месеца. Това значително намалява разхода по картата и я прави атрактивна и изгодна за потребителя. Преди да сравним и изберем подходящата за нас карта, ключово е да определим за какво ще я ползваме в бъдеще. 

Защо и как използваме кредитната си карта? Най-популярни причини да притежаваме кредитна карта, споделени от половината от анкетираните, са удобството при плащането на стоки и услуги (25%) и бързият достъп до средства при нужда (25%). Без промяна остава честотата на използване на кредитната карта, както според резултатите от предходното проучване, така и според настоящото. Най-често кредитната карта се използва между 1 и 5 пъти (36% от далите отговор, 43% преди 2 г.). На второ място е ползваемостта по-малко от веднъж месечно. Това е практиката на 24% от далите отговор – сега и преди 2 г. Увеличава се делът на тези, които използват много активно своята карта, т.е. над 10 пъти месечно. Докато през 2014 г. делът им беше 19% от отговорилите, според настоящото проучване те вече са 23% от далите отговор. Някои банки предлагат допълнителни бонуси с цел да стимулират активното ползване на кредитни карти. Така например Банка ДСК връща 1% от изхарчената сума при извършване на транзакции на обща стойност над 2000 лв. за всяко календарно шестмесечие. А при извършване на 5 транзакции на обща стойност 500 лв., намалява лихвения процент за следващия отчетен период. Най-често използваме кредитната карта за плащане на стоки и услуги (33%) и за покупки в Интернет (21%).  При покупки в Интернет, плащане с кредитна карта е предпочитаният начин за заплащане на покупката (48%). Кредитната карта се използва предимно в търговските обекти като супермаркети/хипермаркети (18%), бензиностанции (12%), интернет търговци (12%), като се ползва и при пътувания (10%). 

Тези резултати водят до положителна тенденция в правилното ползване на картата. Едно от най-големите предимства на кредитната карта – гратисният период, в действителност е валиден предимно само при покупки. С този факт са запознати 43% от анкетираните. Други 40% обаче казват, че той е валиден при всички операции с картата. Процентът е голям и предполага, че немалка част от потребителите вероятно не са наясно реално дали тяхната карта предлага подобна преференциална възможност. Ако натрупаните към отчетна дата предходни задължения се погасят в гратисния период, не се начислява лихва върху извършените покупки. Така правилното му разбиране и прилагане може да спести сериозни разходи при използването на картата. През 2016 г. отчитаме значително подобрение при разбирането на значението на гратисния период. 64% дават коректен отговор в проучването на MoitePari.bg, за сравнение с 2014г., когато делът на запознатите потребители е бил 47%. Цялостните разходи по картата, изчислявани на база годишен процент на разходите, почти винаги са много по-ниски при ползването на картата само при покупки. Това се дължи най-вече на възможността за гратисен период, понякога на по-ниските лихвени нива и липсата на такси при покупки, сравнени с условията за теглене в брой. Резултатите от анкетата показват, че все още кредитната карта се възприема и като източник на средства в брой, в случай на нужда. Използването на картата с такава цел се нарежда на трето място с 15%.

Възможно ли е да се стигне до висока кредитна задлъжнялост с използването на кредитната карта? 52% от далите отговор в проучването посочват, че се справят с цялото задължение по картата си, в рамките на гратисния период. Въпреки това много голям остава делът на тези, които внасят само задължителната минимална вноска – 19% от анкетираните. Важно е да се знае, че кредитната карта е голямо удобство, но ако не се следят разходите по нея и не се погасяват навреме задълженията, това ще е проблем, какъвто би имал всеки нередовен платец, ползващ средства на кредит. Много често това се случва поради неразбиране на продукта от страна на клиентите. За разлика от потребителските кредити, повечето кредитни карти нямат фиксирана месечна вноска. На практика задължението по картата може да е различно всеки месец и потребителят може лесно да се информира за задължението си от месечните си извлечения. За да улесни своите клиенти Банка ДСК предоставя тази информация и в интернет банкирането си. Допълнително, Банката изпраща безплатен SMS с информация за дължимата минимална вноска по кредитната карта и срока, в който тя трябва да бъде заплатена, както и напомнящи SMS-и. За голяма част от клиентите предпочитаният вариант е да заявят автоматично погасяване на минималната вноска от сметката, по която получават заплатата си.

Бонусите и промоционалните условия са екстри, които увеличават популярността на кредитните карти и помагат за намаляването на цената й. 40% от притежателите на кредитна карта казват, че тяхната карта им предоставя допълнителни бонуси. 65% от тях стриктно следят дали ги получават и в какъв размер, 19% обаче не могат да се ориентират какво и колко получават. Бонусите имат мотивиращ ефект и интересът към тях е оправдан, естествено е и желанието на потребителите да получават повече, когато харчат повече.

Положителен е фактът, че потребителите, които не ползват кредитна карта показват повишена финансова грамотност, сравнено с предходни години. 34% от анкетираните не ползват този кредитен продукт, като 33% от тях отхвърлят възможността да се възползват в бъдеще. Тези от тях, които биха ползвали карта в бъдеще, посочват като основни причини възможността за ползване на гратисен период (знаейки добре значението на това понятие), наличието на средства при нужда, както и удобството при пътуване в чужбина. За 24% от неползващите кредитни карти, основание за това е нежеланието им да задлъжняват допълнително. Ако все пак изберат такъв продукт в бъдеще, 29% от анкетираните ще гледат всички разходи по картата, сравнявайки годишния процент на разходите. 

  
Свързани ключови думи