теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

През септември банките с най-ниска активност от началото на годината


от Екип MoitePari.bg
0 гласа2924 прочитания

Месец септември беше месецът с най-ниска активност на банките от началото на годината. Анализът на MoitePari.bg за септември сочи, че единствената активност, която демонстрираха трезорите, беше при срочните депозити. Както обичайно, банките продължиха тенденцията за намаление на лихвите. При потребителските кредити акцентът беше върху удължаване на сроковете на валидност на текущите условия, което на практика лиши клиентите от нови предложения. При ипотечните кредити дори и такива стъпки не бяха предприети, което допълни общото състояние на пасивност на банките през септември.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към септември 2018 спрямо август 2018 г.

Индекси МОИТЕ ПАРИ - 09.2018
Срочни депозити

Слаба беше активността на банките при депозити през септември. Само три банки предприеха корекции в офертите, като две от тях понижиха предлаганите лихви.

Тексимбанк започна предлагане на още две срочности към стандартния срочен депозит в лева и евро – за срок от 18 и 24 месеца. Промените влезнаха в сила от 07.09.2018 г.

Банка Пиреос понижи лихвените нива на оферти по срочни депозити, предлагани в лева и евро. Корекциите бяха средно с 0,05 пр.п.

Пощенска банка понижи минимални лихвените нива по част от офертите за срочни депозити. Промените са в сила от 05.09 г., като лихвите се понижиха с 0,02-0,05 пр.п. в зависимост от предлаганата срочност.

Намерете най-добрата оферта за срочен депозит

Потребителски кредити

През септември банките заложиха предимно на удължаване в срока на съществуващи промоционални кампании. Три банки предприеха стъпки в тази посока, като повечето оферти са с удължен срок до края на октомври.

Райфайзенбанк преустанови предлаганото на промоционалната си оферта за потребителски кредит, която беше валидна до края на август. На нейно място банката предложи нови промоционални условия с лихва 5,4%. Банката промени таксата за разглеждане на документи от 0,5% мин.90 лв. на 0,75% мин. 100 лв. Преустановено беше предлагането на потребителски кредит с отговор до 2 часа.

В края на месеца банката понижи лихвите по потребителски кредити и премахна праговете на лихвите според срока на кредита. Това на практика доведе до по-осезаемо подобряване при кредитите със срок над 7 години и по-конкретно в техните лихвени нива.

Банка ДСК удължи срока на промоцията по потребителски кредити. Промоцията се изразява в предоставяне на по-ниски лихви и такса за одобрение. Условията бяха удължени до края на октомври.

Пощенска банка удължава текущите си условия по потребителски кредити до 30-ти ноември. Офертите на банката включват допълнителна услуга по програма „Защита на плащанията“.

Fibank удължи срока на промоционалната кампания по потребителския кредит „Рестарт“ до края на октомври.
Кредитни карти

Fibank удължи срока на промоционалната си кампания по кредитни карти, по случай 25-годишнината на банката. „Промоционална кредитна карта 25 години Fibank“ се предлага при следните условия:

-25% по-ниска лихва* за първите 25 отчетни периода от момента на издаване на картата;
-без такса за поддръжка за първите 25 месеца;
-без такса за кандидатстване.

Промоцията е валидна до края на октомври.

Намерете най-добрата оферта за кредитна карта

Жилищни и ипотечни кредити

Отминалия септември беше месецът с най-ниска активност на банките по отношение на жилищните кредити, от началото на годината. Всъщност, активността на банките беше не просто ниска, такава липсваше. Нито една от тях не предприе каквито да е действия за промяна на условията по своите продукти. Началото на новия бизнес сезон не беше стимул за банките и те отложиха новостите за следващите месеци до края на годината.

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Банките с промени в Индекса по тримесечни депозити в лева през месец септември бяха: Пощенка банка и Пиреос. Пощенска банка понижи лихвата по тримесечния стандартен срочен депозит и това доведе до понижаване на ЕГЛ по офертата с 0,02 пр.п. Банка Пиреос понижи лихвата по депозит „Пиреос 30+“, като това от своя страна доведе също до понижаване на ефективната годишна лихва по депозита с 0,02 пр.п. Тези две корекции повлияха незначително върху стойността на индекса, който запази нивата си от месец август на 0,04%.

Само една беше банката с промени през септември, участваща в евровият индекс. Това беше Пощенска банка, която предприе корекции по 3-месечния стандартен срочен депозит. Това доведе до понижаване на ефективната годишна лихва на офертата, участваща в индекса с 0,02 пр.п. Тази единствена корекция не се отрази върху стойността на идекса, който в края на септември запази нивата си, спрямо месец по-рано на 0,04%.

Потребителски кредити

Без поръчители

Рйфайзенбанк започна предлагане на нова оферта, която взе участие в индекса. Това доведе до подобряване в условията, с който участва банката в него, като ГПР на новата оферта се понижи с малко над 3 пр.п. Пощенска банка също подобриха офертата си, взела участие в индекса, като ГПР се понижи с близо 0,90 пр.п. Тези промени повлияха върху крайната стойност на индекса, който в края на септември се понижи с близо 0,5 пр.п., спрямо месец по-рано (от 12,01% в края на август на 11,58% в края на септември).

С поръчители

Нито една банка не предложи новости в офертите си с поръчители през месец септември. Индексът запази нивата си, спрямо месец по-рано на 12,25%.

Ипотечни кредити в лева и евро

Пълната пасивност на банките през септември логично не доведе до промени в стойностите на индексите. За втори пореден месец те са без промяна и се запазват на нивата си от юли. Левовият индекс запази нивото си от 4,90%, а евровият - 4,86%.