теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Раздвижване в офертите за жилищни кредити през януари


от Екип MoitePari.bg
5 гласа3424 прочитания

Банките започнаха новата година с очаквано понижение на лихви по срочни депозити. Сравнително висока беше активността на банките в тази посока и 7 от тях понижиха дохода от депозит. Положителна новина за всички, които планират да открият срочен депозит през 2014 г. е, че данъка върху дохода от лихви вече е по-нисък (от 10% на 8%).

През изминалия месец банките не бяха активни по отношение на промени по потребителските си кредити. По-голямата част от тях удължиха изтекли промоционални кампания в края на 2013 г. Само една единствена банка подобри условията си, понижавайки лихвените проценти. Макар януари да е едва първия месец от годината, наблюденията показват, че банките спазиха тенденцията от миналата година на по-слабо отношение към потребителските кредити. Те не демонстрираха ясна заявка, че ще подобряват условията по тези продукти.

За разлика от потребителските кредити, новата година започна с леко повишена активност на банките по отношение на жилищните кредити. Пет банки предложиха новости за своите бъдещи клиенти и обнадеждаващото е, че в голямата си част те бяха в посока на подобряване.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Януари 2014 спрямо м. Декември 2013Срочни депозити

ПроКредит Банк
с нови по-ниски лихви по срочни депозити за ФЛ от 01.01.2014 г. Банката не удължи промоционалната си кампания, която приключи на 31.12.2013 г. В резултат на това бяха върнати стандартните лихвени условия. Това повиши лихвите по 12-месечните стандартни срочни депозити в BGN и EUR с 0,50 п.п. ПроВлог пък продължи да се предлага с 0,25 п.п. по-ниски лихви.

Уникредит Булбанк също промени лихвите по част от срочните си депозити. Банката направи частични промени , като стандартните срочни депозити в BGN продължиха да се предлагат средно с около 0,30 п.п. по-ниски лихви. В същото време при промоционалните депозити „Рокада“ и „Под ръка“ в EUR лихвите бяха понижени с 0,20 п.п. Банката удължи промоцията по депозит “Donna” до 31.03.2014 г.

Societe Generale Експресбанк също промени лихвите по  депозити за физически лица от 02.01.2014 г. Трезорът понижи лихвите с около 0,20 п.п. по депозит „SG Гарант“, промоционален „SG Гарант“, „Рента“, „Прогрес“ и „Тактика“. Корекциите в лихвените условия засегнаха левовите и евровите депозити.

Банка ДСК с нови лихви по срочни депозити от 02.01.2014 г. Банката понижи лихвите с 0,15 п.п. по стандартни срочни депозити, „Резерв“, „Палитра“, „ Аванс“,“ Ритъм“ и „Спектър“ в лева, евро и долари.

Общинска банка с нови лихви по срочните депозити за физически лица от 14.01.2014 г. Банката понижи с 0,20-0,30 лихвите по срочни депозити със срочност от 1 до 18 месеца вкл., предлагащи се в лева и евро. Промените засегнаха лихвите по стандартните срочни депозити, Сюрприз, авансов депозит,  Трета възраст,  Капитал,  ВИП депозит,  ВИП + депозит,  12 м. Рентен срочен влог , Успех и Възход.
 
Пощенска банка с нови лихви по срочни депозити от 20.01.2014 г. Банката преустанови предлагането на промоционалния 6-месечен депозит в BGN, EUR и USD. Промоцията по тези продукти беше до 17.01.2014 г.

На 24.01.2014 г. БАКБ промени лихвите по част от срочните депозити за физически лица. Банката понижи с около 0,10-0,20 п.п. лихвите по промоционалните 3, 6 и 12-месечни депозити, 4 и 9-месечните депозити с авансово изплащане на лихвата и гъвкавия 12- месечен депозит. Промените в тези продукти засегнаха само левововите и евровите депозити.

Спестовни сметки


Макар и не толкова активно както при срочните депозити, лихвите по спестовни сметки също продължиха да се понижават.

Уникредит Булбанк от първия работен ден на 2014 г. с нови лихви по спестовни сметки. Спестовна сметка „Повече“ в лева продължи да се предлага с 0,30-0,60 п.п. по-ниски лихви. Многофакторният спестовен влог и спестовна сметка „На сметка“ също бяха с понижени лихви. Лихвите по тези депозити бяха понижени с 0,10-0,20 п.п.

Юнионбанк преустанови предлагане на съвместната спестовна сметка и спестовен влог „Навигатор“ от 01.01.2014 г. Вместо тях банката започна предлагане на „Свободна разплащателна сметка“ в лева, евро и долари.

Банка ДСК
с нови лихви по спестовни сметки от 01.01.2014 г. Банката понижи годишната лихва по безсрочните влогове в BGN и EUR с 0,50 п.п. Доларовата сметка  продължи да се предлага с 0,10 п.п. по-ниска лихва. При безсрочния влог „Мотив“ лихвите се понижиха с 0,50-1,00 п.п. при влога в лева.

Потребителски кредити

ПроКредит Банк с нови по-ниски лихви по потребителски кредити за ФЛ от 01.01.2014 г. Банката понижи с 1,50 п.п. лихвите по потребителския кредит с превод на работна заплата. Успоредно с това отпадна таксата за разглеждане на документи от 30 лв. за всички потребителски кредити.  Кредит „Енергийна ефективност“ също продължи да се предлага с 1,00 п.п. по-ниски лихви.

Пощенска банка преустанови промоционалната си кампания по потребителски кредити, след като на 31.12.2013 г. изтече нейния краен срок. В резултат на това банката върна стандартните условия по тези заеми – с 2,00 п.п. по-високи лихви за кредити в лева със срок над 3 години, такса за разглеждане на документи, независимо дали кредита ще бъде одобрен и връщане на таксата за усвояване в размер на 1,00%.
  В сила от 20.01.2014 г. Пощенска банка преустанови предлагането на всички потребителски кредити в евро. На тяхно място Банката започна предлагане на нови кредити. Банката продължи да развива кредита, предназначен за обединяване на задължения - кредит „Браво“. Той вече се предлага в още няколко разновидности – по програма „Премия“ и „Премия Мениджър“, с пакет „Интерес“. Успоредно с това Банката започна предлагане на две нови преференциални оферти, предназначени за служители на фирми, с които трезора има споразумение за превод на трудово възнаграждение.

Teximbank удължи промоцията си без такса за разглеждане на документи по всички потребителски кредити. Условията на промоцията са валидни до 28.02.2014 г.

Piraeus bank удължи срока на промоцията по потребителски кредит „Фактор“ с пакетна услуга „Пиреос пакет заплата“. Промоционалната по-ниска лихва (9,45%) по тези кредити е валидна за кредити със срок до 5 години. 

Банка ДСК удължи промоционалните си условия по стандартните потребителски кредити в лева. Тя обхваща кредитите за текущо потребление в лева, като необходимо условие е да бъде осигурен превод на работна заплата и/ или поръчителство. Лихвените условия останаха непроменени и са валидни за искания, подадени до 28.02.2014 вкл.

Кредитни карти

Следвайки потребителските кредити, при кредитните карти също банките не показаха новости. Банките решиха и тук да заложат върху удължаване на промоции.

Пощенска банка удължи промоционалната си кампания по кредитни карти Visa Classic и American Express.  Според условията на промоцията банката не начислява лихва за покупки и теглене в брой през първите три месеца, както и такса за отпускане на кредит. Промоцията е валидна до 31.03.2014 г.

Уникредит Булбанк удължи срока на промоционалната си кампания по кредитки карти Mastercard Standard в BGN/ EUR/ USD на физически лица. Според условията по нея банката не начислява годишна такса за обслужване през първата година, прилага по-нисък лихвен процент (1,33% месечно) при теглене на суми в брой и не начислява лихва при извършване на покупки с картата. Срокът на кампанията е от 02.01.2014 г. до 31.03.2014 г.

Жилищни и ипотечни кредити

Още в началото на месеца (05.01.) Прокредит банк коригира лихвите по своя продукт „Нов дом”. Вариантът му с превод на заплата, в лева, се понижи с 0.50 процентни пункта. Лихвените условия по жилищния кредит „Ремонт” в лева също бяха подобрени. Лихвата по заема беше понижена с 1 пункт. Освен лихвените условия, бяха коригирани и 2 такси. Отпадна таксата за разглеждане на документи (50 лв. до момента), а таксата за оценка на имота беше намалена от 120 на 110 лв. Банката, също така, въведе минимален размер на кредита от 10000 евро.
   Годишната такса за управление отпада за всички кредити на банката.

Следващата банка с корекции беше Алфа банка. По своя продукт „Перфекто” банката възстанови таксата си за усвояване на кредита в размер на 1.50%. Усвояването на кредита, когато е с цел рефинансиране на задължения от друга банка/и, е безплатно.
   Безплатно, до 31.03., остава разглеждането на документи при кандидатстване за кредит.

Корекции претърпяха условията и по кредити и на Алианц Банк България. Те основно засегнаха стандартния кредит ”Жилище”, с превод на работна заплата. Лихвата в лева беше понижена с почти 2 пункта до 7.60%, а в евро с 0.30 процентни пункта, също до 7.60%. При „Универсален” кредит лихвите и в двете валути бяха понижени с 0.90 п.п.
  Удължени бяха промоционалните условия по промоционален кредит „Жилище” и „Жилище” с фиксирана лихва за първата година до 31.03.2014 г. До тази дата всички кандидатури за кредити на банката ще бъдат разглеждани без такса. Отпада и таксата за предсрочно погасяване, независимо с какви средства и кога се извършва.

Следващата банка, която коригира своите продукти беше Пощенска банка. Нейният продукт „Активен дом” с пакет „Лесен живот” вече може да бъде усвоен без такса. Без ползването на допълнителния пакет таксата за усвояване се промени от 1.25% на 1.50%.
   Месечната такса за управление по „Спестовен кредит” беше завишена от 0.03% на 0.06%.

Януари беше месецът, в който банка Креди Агрикол България разшири палитрата си от левови кредити, като предложи варианти с фиксирана лихва за 2 и 3 години. В първия случай лихвата за фиксирания период е 5.90%, а за останалия срок - SOFIBOR + надбавка 4.98%,мин. 6.98%, при ползване на „бонус продуктите” на банката. Във втория случай лихвата във фиксирания период е 6.45%, а за останалия срок - SOFIBOR + надбавка 4.98%,мин. 6.98%, при ползване на „бонус продуктите” на банката.

Четири бяха банките през изминалия месец, които удължиха сроковете на своите промоционални предложения. До 15.02. ще бъдат валидни настоящите условия на Райфайзенбанк и БАКБ, а до края на февруари – на Банка ДСК и Societe Generale Експресбанк.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – анализ

3М депозити

BGN
Банките, коригирали най-добрите си оферти по 3-месечни депозити бяха : Банка ДСК, Уникредит Булбанк, Общинска банка, Societe Generale Експресбанк и БАКБ. Всички те понижиха лихвите по тези си оферти. Отделно отражение върху стойността на Индекса имаше по-ниския данък върху дохода от лихви по срочни депозити. В сила от 01.01.2014 г. той беше намален от 10% на 8%. След всички промени обаче стойността на Индекса в края на януари не се промени съществено (от 2,39% в края на декември на 2.38% в края на януари).

EUR
Тук банките бяха по-умерени. Банките, коригирали най-добрите си оферти, участващи в Индекса бяха: Банка ДСК, Общинска банка, Societe Generale Експресбанк и БАКБ. Въпреки, че те понижиха лихвите стойността на Индекса се повиши с 0,11 п.п. (от 2.27% в края на декември на 2.38% в края на януари).

Потребителски кредити с и без поръчители

Без поръчител
Банките не бяха особено активни в промените си по потребителски кредити. Единствената банка, която предприе промени на оферта, участваща в Индекса беше Пощенска банка. Банката преустанови промоцията по кредита си с превод на работна заплата. В резултат на това ГПР по кредита се повиши с 1,70 п.п. Тази единствена промяна повиши стойността на индекса с 0,23 п.п. (от 14,73% в края на декември на 14,95% в края на януари).

С поръчител
Единствената банка, коригирала най-добрата си оферта за потребителски кредит без поръчител беше ПроКредит Банк . Тезорът понижи с 1,5 п.п. лихвите по кредита си без поръчител, с превод на работна заплата и премахна таксата за разглеждане на документи от 30 лв. Това подобри ГПР на офертата с 2,17 п.п. В резултат на това стойността на Индекса се понижи с 0,11 п.п. (от 15,59% в края на декември на 15,48% в края на януари).

Ипотечни кредити в лева и евро

В началото на годината, макар да видяхме някои нови предложения от банките, индексите останаха без промяна. Дори и структурата на отпуснатите кредити остана почти непроменена поради все още слабото кредитиране. Така съвсем закономерно тя също не повлия индексите в посока на подобрение. Като единствена банка с корекции при двата индекса беше Алианц Банк България, при която премахването на таксата за разглеждане на документи подобри левовата и евровата оферта с около 2 базисни пункта. Разбира се, такава минимална корекция нямаше как да бъде регистрирана в индекса и така левовият остана на ниво от 8.10%, а евровия – на ниво от 8.19%.

ЕКИП на www.MoitePari.bg
MoitePari.bg - Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg