теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

С колко може да се повиши вноската по жилищния кредит


от Десислава Николова
0 гласа4054 прочитания

От известно време насам в публичното пространство специалисти, анализатори и банкери отправят предупреждения, че в средносрочен план лихвите по кредити ще започват да се покачват. Факторите, влияещи върху лихвите по кредити са комплексни, като основен фактор е лихвената политика на Европейската централна банка. Основен фактор е, защото страната ни е във Валутен борд, фиксирайки курса на българския лев към еврото. Това прави лихвите у нас особено чувствителни към тези в еврозоната. Причината за рекордно ниските лихви в момента се дължат на това, че през 2014 г. ЕЦБ предприе мерки и въведе отрицателни лихвени проценти по депозитното й улеснение (с цел стимулиране кредитирането в еврозоната), съчетано с ниското ниво на инфлация в еврозоната.

В каква посока ще поемат лихвите по кредити през 2019 г.

Как да установим кога лихвите по кредити ще започнат да се покачват

С промените в Закон за потребителския кредит от 23.07.2014 г. лихвите по новоотпуснати кредити е нужно да се обвързват с пазарно определян индекс ( LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR). Целта на поправката беше постигане на по-голяма прозрачност при формиране на лихвата, тъй като заложените в закона пазарни индекси са обективни и се определят от фактори, които са извън прекия контрол на банката и върху които тя не може да влияе. След тази промяна банките масово предприеха кампании, свързани с предоговаряне на старата методика за формиране на лихвата и в резултат на това голяма част от вече отпуснатите заеми приеха новата методика за формиране на лихвата. 

От 01.07.2018 г. БНБ спря да публикува информация за индекса SOFIBOR, който служеше за образуване на лихвата по левови кредити. В резултат на това над 60% от банките замениха този индекс с лихвата по депозити (чрез пряко прилагане и като средно-претеглен ефективен лихвен процент виж таблицата), използвайки данните от лихвената статистика на БНБ. Можете да прочетете повече на „Лихвата по депозита занапред ще определя лихвата по кредита“.

С колко ще се повиши вноската по кредита

Пример с ипотечен/жилищен кредит в размер на 100 000 лв. със срок на изплащане 20 г. на равни месечни вноски

промяна на лихва и месечна вноска
• Примерът е илюстрация как може да се измени месечната погасителна вноска. В изчисленията не са включени разходите по застраховки („Живот“ и „Имот“), както и други разходи по кредита (месечна такса за ползване на пакет, поддръжка на сметка и др.).

От таблицата става ясно, че при първоначално договорен годишен лихвен процент в размер на 3,5%, ако лихвата се повиши с 0,25 пр.п. до 3,75%, то увеличението в размера на месечната погасителна вноска ще е 13 лв. При увеличение на лихвата с 1.5 пр.п. (от 3,50% на 5%) кредитополучателите вече ще дължат с 80 лв. по-висока месечна погасителна вноска от първоначално договорената.

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

Очакванията са за плавно повишение на лихвите, като прогнозите са, че няма да има шоково увеличение. Така например при 0,25 пр.п. ръст в годишния лихвен процент (от 3,5% на 3,75%) при използвания по-горе пример месечната погасителна вноска ще нарасне с 13 лв. При по-сериозно увеличение на лихвата обаче, за да бъдат посрещнати без затруднения тези фиксирани месечни плащания, е нужно да съществуват буфери. Един от начините за създаване на такъв буфер е още при взимането на кредит да бъде избран такъв срок на погасяване и размер на кредита, че общата стойност на всички месечни задължения е не повече от 40%, спрямо нетните месечните доходи. Повече по тази тема, както и конкретни примери може да прочетете в този материал „Факторът доход при кандидатстване за кредит“.

Добрата новина е, че за разлика от повишаването на лихвите по вече съществуващи кредити през 2008-2009 г., ако това се случи сега, заемът може значително по-лесно да бъде рефинансиран с по-изгоден, заради премахването на таксата за предсрочно погасяване (с промени в ЗПК през 2014 г.). Преди премахването на тази такса едно такова действие беше съпроводено с един значителен разход, тъй като в миналото банките „наказваха“ кредитополучателите с такса в размер между 3% и 5% върху предсрочно погасяваната сума, особено що се касаеше до рефинансиране. Това на практика обезсмисляше каквито и да е било действия от стана на кредитополучателя, тъй като разходите често бяха по-високи от ползите. 
Свързани ключови думи