теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

С множество промени по кредити и депозити изпратихме първия месец от 2009-та


7 гласа9318 прочитания

Януари мина под знака на продължаващи корекции в условията по продуктите на банките. За пореден месец активността беше висока. Нещото, което отличава този месец от предходни е, че банките бяха изключително активни във всички посоки. Много на брой и разнообразни по характер бяха промените на трезорите. Този път и самият брой на банките променили своите продукти беше голям.

Срочни депозити

През изминалия месец станахме свидетели най-вече на удължаване на сроковете по стартирали промоции по срочни депозити на банките. Новите продукти се оказаха доста малко, като се забелязва предимно краткосрочната нужда от ликвидни средства на банките. Това най-ясно личи от стремежа им да предоставят по-високи годишни лихви по срочни депозити за срок от 1, 3 и 6 месеца. Както и през изминалите няколко месеца се запази тенденцията предпочитан източник на средства да бъдат спестяванията в BGN и EUR. Лихвените проценти при депозити в останалите валути по-скоро останаха игнорирани от общата тенденция на увеличаване на лихвеното равнище.

Първата банка, която предприе промени по срочните си депозити през изминалия месец беше Юробанк И Еф Джи България. Трезорът не удължи срока на промоцията по едномесечните стандартни срочни депозити в BGN, по които се предоставяше 10.00 % лихва на годишна база. Успоредно с това, обаче, беше удължен срока на промоцията по шестмесечните и едногодишни стандартни срочни депозити в BGN и EUR до 31.01.2009 г. В края на месеца обаче вместо срока на тази промоция да бъде удължен банката предприе съвсем нова промоция, но с малко по-ниски лихви. Промоцията отново е по стандартните срочни депозити в BGN и EUR, но този път за срок от 3, 6 и 12 месеца. За срок от 3 месеца годишният лихвен процент за депозит в BGN е между 8.00% и 8.25% (в зависимост от сумата на депозита), а в евро за същият срок, тя е  между 6.00% и 6.25% на годишна база. За срок от 6 месеца годишната лихва за новооткрити срочни депозити в BGN е от 7.75% до 8.00%, а за тези в EUR съответно 5.75% и 6.00%. За новооткрити стандартни срочни депозити със срок 12 месеца банката предоставя годишна лихва от 7.50% до 7.75% за депозити в BGN и между 5.50% и 5.75% за тези в EUR. Промоционалните лихвени проценти са валидни в периода от 02.02.2009 г. до 27.02.2009 г. и важат за първия договорен срок, след което средствата по него ще се олихвяват при условията на стандартен срочен депозит. Направи впечатление, че тази промоция е с по-ниски лихвени нива в сравнение с предходната промоция по стандартните срочни депозити на банката. Представители на трезорът заявиха, че това поведение е в унисон с намалението на лихвените проценти на международните финансови пазари. Успоредно с тези промоции банката не предприе удължаване срока на шестмесечно нарастващия депозит „Стъпка по стъпка”. Промоцията беше валидна до 31.01.2009 г., след което предлагането на краткосрочния спестовен продукт беше преустановено.

Втората банка, която удължи срокът на стартирала миналия месец промоция по стандартните си срочни депозити, беше Alpha bank. Трезорът удължи промоционалния срок за откриване на едномесечни, тримесечни, шестмесечни и годишни депозити в BGN и EUR. Припомняме, че чрез тази промяна най-чувствително се оказа нарастването на лихвата за срок от 1 месец при депозит в BGN,  като за този срок лихвата нарасна до 10.00% на годишна база. След удължаването на промоцията нейният краен срок стана 31.01.2009 г. Дали ще бъде удължен този срок обаче предстой да узнаем.

През месец януари особена активност по отношение на срочните си депозити прояви ПИБ. До 31.12.2008 г. важеше промоцията по едни от най-успешните срочни депозити на банката – „Свободен депозит”, „Едногодишен депозит”, „Заплата” и „Пенсия”. За радост срокът на промоцията по тези спестовни продукти беше удължена с няколко месеца, като крайния й срок стана 31.03.2009 г. Условията на тези депозити останаха непроменени. Успоредно с това предлагането на промоциалния „Коледен депозит” беше преустановено и на негово място се появи небезизвестния „Златен депозит”. За срок от три месеца банката предоставя годишна доходност от 9,75% при депозит в BGN и също толкова за спестявания в EUR. Лихвата по този депозит се изплаща на падеж, не се изисква минимална сума за откриване на депозита и се допуска довнасяне на суми. Посоченото предложение е валидно за новооткрити депозити до 15.02.2009 г. След изтичане на първоначалния тримесечен срок депозитът преминава в стандартен срочен депозит за същия срок. Едновременно с това изтече срокът на промоцията по Тримесечния депозит на банката. Удължаване на промоцията тук обаче не беше предприето, вследствие на което се преустанови негово предлагане.

На 31.12.2008 г. изтече срокът на промоционалния срочен депозит на Банка ДСК, наречен „Темпо”. Депозитът е шестмесечен и от него могат да се възползват както нови, така и съществуващи клиенти на банката. Крайният срок на промоционалния депозит беше удължен до 16.01.2009 г. Няколко седмици по-късно банката стартира промоция по стандартните си срочни депозити в BGN и EUR. Промоцията се изразява в по-високи годишни лихви за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца, като лихвата на годишна база за депозит в BGN за срок от 12 месеца достига 8.80%, а в EUR съответно 6.80% годишно. Успоредно с това трезорът прибави към гамата си от спестовни продукти нов депозит, наречен „ДСК Темпо – Зима ‘09”. Депозитът е четиримесечен и се предлага в BGN и EUR. За срок от 4 месеца лихвата на годишна база при депозит в BGN е 8.25%, а при този в EUR предоставяната годишна доходност е точно с 2.00 п.п. по-ниска или 6.25%. Промоцията и по двата продукта е валидна в периода от 19.01.2009 г. до 31.03.200 9г.

В средата на изминалия месец МКБ Юнионбанк излезе с официално съобщение, че въвежда промоционална лихва по стандартните си срочни депозити в BGN и EUR. За срок от 12 месеца банката предоставя годишен лихвен процент от 8.00% при депозит в BGN и 6.50% за депозит в EUR. Лихвата се изплаща на падеж, като минималната сума за откриване на депозита е 1000 BGN/ EUR. Представители на трезора заявиха, че към 12.01.2009 г. няма краен срок на промоцията. Също така банката удължи срокът на промоцията по „Шестмесечен Сладък депозит”. Тя беше валидна до 31.12.2008 г. вследствие на което срокът беше удължен до края на Февруари 2009 г. Припомняме, че за срок от 6 месеца лихвата на годишна база за депозит в BGN е 7.70%, а за този в EUR съответно 5.70%.

Отново в средата на изминалия месец Алианц Банк България въведе промоция по едномесечните си стандартни срочни депозити в BGN и EUR. За срок от 1 месец лихвата на годишна база за депозит в BGN нарасна на 7.00%, като отбеляза увеличение от 4.50 п.п. (преди увеличението за този срок лихвата на годишна база беше 2.50%). За същият срок, но при спестявания в EUR годишния лихвен процент вече е 6.00%. Успоредно с това банката въведе промоция и по депозит „Комфорт” за срок от 6 месеца. Лихвата на годишна база за този срок при депозит в BGN отбеляза нарастване точно с 1.00 п.п. и стана 6.00%. При депозит в EUR нарастването на годишния лихвен процент се оказа същото като при този в BGN и лихвата на годишна база достигна 5.00%. Промоцията по този депозит е валидна за новооткрити депозити в периода от 12.01.2009 г. до 01.03.2009 г.

На 16.01.2009 г. изтече срокът на промоционалните срочни депозити на СИБанк и по-конкретно на промоционалния шестмесечен депозит и „Новогодишен депозит”.Банката взе решение този срок да бъде удължен до 31.01.2009г.  В края на месеца трезорът не предприе удължавана на срока, вследствие на което предлагането на тези депозити беше преустановено. Представители на институцията заявиха, че в началото на м. Февруари се очакват нови промоционални предложения. Какви ще бъдат те предстой да узнаем тепърва.

Емпорики банк прибави още един срочен депозит към гамата си от спестовни продукти. Той е с ежемесечно олихвяване и се нарича депозит „Постоянство”. Предлага се в BGN и двете базови валути – EUR и USD. От наименованието на депозита всъщност проличава начина на неговото олихвяване – лихвата се изплаща на падеж, като депозитът автоматично се подновява с капитализиране на лихвата. Като стимул за вложителя да не се разпорежда със сумите по депозита всеки месец се явява бонуса към лихвата, който се предоставя на всеки 3-ти, 6-ти и 12-ти месец. Ако депозитът се поднови автоматично 11 пъти в края на 12-я месец годишния лихвен процент достига 19.24% при депозит в BGN, 12.25% при този в EUR и 9.83% за този в USD.

Деветата банка, която предприе промяна по условията на срочните си депозити през изминалия месец беше ПроКредит банк. Трезорът увеличи лихвените проценти по стандартните си срочни депозити в BGN и EUR за срок от 3 месеца. След увеличението лихвеният процент на годишна база за този срок достигна 7.00% при депозит в BGN и 5.50% при този в EUR. Промоцията е валидна за новооткрити депозити до 28.02.2009 г. Също така банката запази промоционалните надбавки от 0,50 п.п. по стандартните срочни депозити за срок от 1, 6 и 12 месеца за депозити в BGN и EUR. От тях ще имат възможност да се възползват всички открили депозити до края на месец Февруари. Промоционалните надбавки над годишния лихвен процент при депозити в USD и GBP бяха премахнати. Същата беше и участта на промоцията по гъвкавия депозит на банката „Про Влог”. Лихвеният процент на годишна база по този депозит намаля с 0,50 п.п. при депозити в BGN, EUR, USD и GBP.

ОББ удължи срокът на промоцията по тримесечните си стандартни срочни депозити до 31.03.2009г. За срок от 3 месеца при депозит в BGN лихвата на годишна база е 7.50%, а при депозит в EUR съответно с 2.00 п.п. по-ниска или 5.50%. Срокът на промоционалните четиримесечни срочни депозити в BGN и EUR също беше удължен до 31.03.2009 г.

И не на последно място Банка Пиреос България също предприе промени в Лихвения си бюлетин по срочни депозити за физически лица. Трезорът въведе промоционални условия по следните си срочни депозити: „Депозит 10”, „Депозит 30”, „Пиреос Стандарт”, и депозити „Пиреос 15”. Банката предоставя възможност на клиентите си при откриване на срочен депозит в банката, той да бъде олихвяван с по-високи лихви, прилагани за т.нар. „златни депозити”, при които минималната сума за откриване на депозита е над 40 000 BGN или 20 000 EUR. От по-високите лихви имат възможност да се възползват всички открили депозити в периода от 02.02.2009 г. до 30.04.2009 г. Успоредно с това бяха премахнати минималните суми за откриване на промоционалните депозити. По отношение на Юбилейните си 15 седмични, 15 дневни и 15 месечни депозити,трезорът промени наименованието им на депозити „Пиреос 15”. Промоцията по 15 месечните депозити от тази гама беше удължена до 30.04.2009 г.

Потребителски кредити

Не по-малки бяха промените и при потребителските кредити. Осем банки коригираха своите предложения. Накратко те изглеждат така:

Общинска банка - Лихвата по потребителски кредит с поръчител при вноска на каса в евро бе увеличена от 10.19% на 12.78% - увеличение от 2.59 п.п.
Лихвата по потребителски кредит с поръчител при превод на заплата или месечна погасителна вноска на каса в евро също бе променена в посока увеличение от 9.19% на 11.78% - увеличение от 2.59 п.п.

Емпорики банк - Лихвата по потребителски кредит без поръчители в лева се увеличи от 14.32% на 14.92% - увеличение от 0.6 п.п., а тази по потребителски кредит с поръчители в лева бе увеличена от 13.32% на 13.92% - отново увеличение от 0.6 п.п.

Societe Generale ЕКСПРЕСБАНК
- Лихвата по потребителски кредит без поръчител Експресо за текущи нужди с превод на работна заплата по сметка в банката в лева се промени съответно за кредити до 5 г. от 13.85% на 14.50% - увеличение от 0.65 п.п. и за кредити над 5 г. от 14.45% на 14.95% - увеличение от  0.5 п.п.
Банката увеличи и таксата за разглеждане на документи, като в най-ниските прагове увеличението беше около 10 лв., а в най-високите достигна до 100 лв.

Alpha bank - Това е единствената банка, която намали лихвените си нива по потребителски кредити. Лихвеният процент по потребителски кредит в евро бе намален от 13.35% на 12.36% - намаление от 0.99 п.п., а на този в лева от 16.72% на 16.2% - намаление от 0.52 п.п.

Банка ДСК - Еднократната такса за усвояване бе увеличена за всички кредити както следва: за левовите кредити от 2%, мин. 80 лв. на 2.5%, мин. 100 лв. и за евровите кредити от 2%, мин. 40 EUR на 2.5%, мин 50 EUR.

Банка Пиреос - Банката спря предлагането на Потребителски кредит при рефинансиране "Половин лихва" и “Потребителски кредит за консолидиране и разсрочване на текущи задължения за клиенти на ING”.

ЦКБ - Максималният срок на всички кредити бе увеличен от 2 г. на 5 г.

УниКредит БУЛБАНК - Еднократната такса за усвояване на кредита се увеличава от 2.5% на 2.6%. Увеличава се  таксата за разглеждане на документи за кредити както следва:
  • В лева:
За кредити до 1 000 лв. от 30 лв. на 45 лв.
За кредити от 1 000.01 лв. до 20 000 лв. от 55 лв. на 65 лв.
За кредити от 20 000.01 лв. до 30 000 лв. от 65 лв. на 100 лв.
  • В евро:
За кредити до 1 000 лв. от 15 EUR  на 25 EUR
За кредити от 1 000.01 лв. до 20 000 лв. от 28 EUR  на 35 EUR
За кредити от 20 000.01 лв. до 30 000 лв. от 33 EUR  на 50 EUR

Лихвата по потребителски кредит без поръчител с превод на месечна вноска в евро, застрахователен пакет Б бе увеличена от 12.45% на 13.45% - увеличение от 1 п.п.

Лихвата по потребителски кредит с поръчител без превод на работна заплата в евро  застрахователен пакет А бе увеличена от 12.55% на 13.55% - увеличение от  1 п.п., а този по застрахователен пакет Б от 12.25% на 13.25% - увеличение от  1 п.п

Лихвата по потребителски кредит с поръчител с превод на работна заплата в евро,  застрахователен пакет Б бе увеличена от 10.25% на 11.25% - увеличение от  1 п.п., а този по застрахователен пакет А от 10.55% на 11.55% - увеличение от  1 п.п

Жилищни и ипотечни кредити

Още в първите работни дни на новата година в сила влязоха новите лихви на Societe Generale ЕКСПРЕСБАНК. Вероятно посоката на промяна няма да изненада никого. Лихвите отново бяха завишени. В зависимост от срока на кредита те нараснаха в рамките на 0.45 п.п. – 0.55 п.п. за кредити в евро и с 0.40 п.п. – 0.85 п.п. в лева.

Промени в условията си въведоха и от УниКредит БУЛБАНК. Те, обаче, този път не бяха свързани с лихвите. Въпреки това завишения имаше в други направления. Таксата за разглеждане на документи нарасна в размер от 30 лв. до над 100 лв., като най-високия размер на таксата вече достига 200 лв. Годишната такса за управление на кредита също бе завишена. Старата стойност от 0.25% беше заменена от 0.35%. Промените не приключиха само с тези такси. Завишение претърпяха още няколко. Таксата за администриране на кредит нарасна до 0.50%, след като беше 0.30%. Поддръжката и обслужването на кредита вече се таксува с 1.50%, а беше 1.20%. Не останаха без промяна и таксите за предоговаряне на кредит. В зависимост сумата на кредита нарастването е от 25 лв. до 75 лв.

Наред с промените по таксите, банката коригира и максималният процент на финансиране на бъдещите си заематели. Той вече е малко по-нисък. До 85% достига при стандартния ипотечен кредит на банката и се прилага при финансиране на жилища намиращи се в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград. За останалите градове от страната процентът е 80. За панелни жилища – 60%. При универсалния кредит промените са сходни. Старият размер на финансиране до 80% от оценката на имота вече е трансформирана във вида: До 75% при финансиране на жилища намиращи се в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград. За останалите градове от страната процентът е 70. За панелни жилища – 50%.

Поредната банка с корекции през януари беше Банка ДСК. Променените по продуктите на трезора бяха при лихвите. Кредитите във всички валути поскъпнаха с 0.50 п.п.

И през изминалия месец, както обикновено, лихвите на банките, пряко обвързани с пазарните индекси, продължиха да се изменят заедно с тях. През януари банките обвързани по този начин предприеха следните корекции:

Общинска банка – След като БНБ обяви ОЛП за януари 2009 г. 5.17%, това автоматично понижи всички лихви по левови кредити на банката. Така нивата на лихвените проценти достигнаха много привлекателни стойности, но за жалост те не се запазиха такива за дълго време. След средата на месеца банката предприе коренно различна политика – фиксира нови лихви по заемите си. Характерното при тази стъпка беше, че лихвите бяха установени на нива минимум 10%, както за левови кредити, така и за еврови.

Другата банка, чиито лихви са пряко зависими от пазарните индекси е ПроКредит банк. Актуалните лихвени условия, които въведоха от трезора през изминалия месец изглеждат така: лихвата за кредити в лева вече е 3М Sofibor +  макс. 7% (мин. 9%), а беше 3М Sofibor + макс. 7.50%. При кредитите в долари – 6М Libor + макс. 7% (мин. 9%), беше 3М Sofibor + макс. 7.50%. аналогична е промяната и при кредитите в евро - 6М Euribor + макс. 7% (мин. 9%), беше 3М Euribor + макс. 7.50%.

Следващата банка, която коригира лихвите си съобразно измененията на пазарните индекси е Емпорики банк. И през изминалия месец тя предприе някои корекции. Разбира се следваше 3М EURIBOR, като плаващ компонент в лихвите си, но промени надбавката към този компонент. От 4.50%, той вече е 6%. Промени претърпя и предложението на банката за кредит с по-ниска лихва за първата година. Лихвата за първата година нарасна от 4.50% на 6%, а лихвата за останалия период се повиши до 3М EURIBOR + 6.50%, като преди това надбавката беше 5%.

По аналогичен начин бяха променени лихвите на още една банка от този списък – Alpha Bank. Офертата на банката е с по-ниска лихва за първата година, която понастоящем е 6% (5.50% стара стойност). Лихвата за останалия период вече е 3М EURIBOR + 6.50%, при стара надбавка 5%.
Не само лихвите бяха в полезрението на банката. Процентът на финансиране също не бе подминат. Досегашните 90% от стойността на имота, които даваше банката, бяха редуцирани до 80%.

Кредитни карти

Първият месец от годината беше белязан с промени по кредитните карти, основно издавани от две финансови институции – Интеркарт Файнанс – iCARD и Райфайзенбанк.

iCARD, в началото на месеца, преустанови издаването на кредитни карти във валута различна от евро – в резултат, кредитни карти в лева и долари вече не се предлагат. Преустановено е и предоставянето на Бонус покупка – Cash Back с картата. През месеца бяха увеличени лихвите при покупка и теглене на кредит в брой с 2 п.п. за всички типове карти.

Промени се валутата на събираните такси и комисиони – от лева в евро, което доведе до завишение на някои от таксите, по някои карти. Така например при някои от ко-брандираните карти и при тези от клас Classic годишната такса от 36 лв./39 лв.стана 20 евро, а тази, събирана за втора и повече допълнителни карти – от 18 лв./19 лв.стана 10 евро.

При Райфайзенбанк промените бяха няколко.

Лихвените проценти при покупка и теглене на кредит в брой бяха уеднаквени. Тази промяна доведе до завишаване на лихвите при покупка при карти от клас Classic/Standard с 2% - от 15.8% на 17.8%. Лихвите за теглене на кредит в брой не се промениха.

При картите от клас Gold лихвените нива бяха променени както следва – лихва при покупка от 12.8% на 16.8% (завишаване с 4 п.п.); лихва за теглене на кредит в брой – от 14.8% на 16.8% (2 п.п. увеличение).

Също така Банката даде възможност за избор на своите картодържатели относно начина на заплащане на таксата за обслужване на отпуснатия по картата, кредит. Вече клиентите на финансовата институция могат да избират между месечно или годишно заплащане на таксата.

При картите Classic/Standard – избора е между 3.80 лв.месечна такса или 38 лв.- годишна – за карти в лева и 1.90 евро месечно или 19 евро годишна такса – за карти в евро.

При Gold картите избора е между 8.80 лв.месечно или 88 лв.годишно за карти в лева; 4.40 евро месечно или 44 евро годишно – за карти в евро.

Беше завишена таксата за ползване на кредит над кредитния лимит от 5 евро/10 лв. на 10 евро/20 лева.

Друго повишение се наблюдава и при таксата за теглене на кредит от банкомат/ПОС чужбина - от 3% от теглената сума, минимум 7 лв. на 3%, минимум 10 лв.

При РайКАРТ и РайКАРТ + Dir.bg също бяха завишени лихвите при покупка и теглене на кредит в брой – от 18% на 18.5%, както и следните такси - за предиздаване на картата преди изтичане срока на валидност – от 3 лв.на 5 лв. и тази за регистрация за SMS известяване – от 1 лв.на 3 лв.

Промени по застраховка „Гражданска отговорност”

В залеза на кампанията по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите беше отчетена слаба интензивност на застрахователните компании по отношение на цените на задължителната застраховка.

На 21.01.2009 г. ХДИ приложи нова Тарифа за застраховка „ГО”. Чрез нея практически се осъществи увеличение на цената на застраховката, което се оказа минимално. Преди увеличението цената на застраховката при еднократно плащане на премията, при управление на територията на страната ни, за лек автомобил до 1500 куб.см. беше 108 лв. (без вноска за ГФ от 10 лв.). След увеличението при същите условия цената на застраховката стана 114 лв. (без вноска за ГФ от 10 лв.), което представлява увеличение от точно 6 лв. При разширяване на покритието за чужбина нарастването беше малко повече – с 8 лв. отново при еднократно заплащане на премията и за лек автомобил до 1500 куб. см.

Измина първия месец от новата година. За всички е видно, че банките и небанковите институции съвсем не бяха статични на пазара. Отново акцентите бяха върху условията по депозити, потребителски и ипотечни кредити. За разлика от други месеци, когато основен акцент бяха депозитите, през януари като че ли промените по офертите на банките бяха балансирани. Почти еднакъв на брой банки промениха своите предложения за депозити и кредити. Следвайки тенденциите от минали периоди трезорите продължиха практиката да предлагат високи лихви по депозити. Дори тези, които прекратиха своите промоции, лихвите им продължават да са високи. Подобно е състоянието при кредитите. На практика намаления на лихви не се наблюдават. Въпреки че има някои предпоставки дадени лихви да бъдат намалени, все още такива стъпки не се наблюдават от никоя банка.

Коментари и отговори

Mnogo e podrobna i to4no napisana
Прочетох публикация в малко несериозен вестник, че срочните депозити с промоционална лихва не са гарантирани при фалит на банката. Възможно ли е това?
По повод на многобройните запитвания, които получаваме на тази тема, получихме отговор от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, че промоционалните лихви предоставяни по срочни депозити са защитени от държавата. Срочните депозити, при които се предоставят промоционални лихвени условия са защитени в пълен размер до максимално определения размер до 100 000 лв. или равностойността им във валута. Законът не осигурява защита на депозити, при които са предоставени привилегировани лихвени условия, които са в отклонение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители. Ако желаете да научите в какво се състой разликата между привилегированите и промоционалните лихвени условия, това може да направите като отворите този линк.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ