теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Сега е моментът малките и средни предприятия да кандидатстват за европейско финансиране


5 гласа7553 прочитания

Даниел Енчев, Мениджър "Европейски фондове" в УниКредит Булбанк

Проверете онлайн дали отговаряте на основните критерии по схема "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

На 10 май стартира нова процедура за набиране на проектни предложения по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. В какво се изразява тя?


Целта на схемата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” е да стимулира инвестициите в съвременни технологии и оборудване в малките и средни предприятия, както и да им предостави достъп до професионални консултации. Фирмите имат възможност да закупят нови машини и съоръжения или да придобият специализирани софтуерни приложения, патенти, лицензи или ноу-хау. Освен това те могат да се възползват и от консултантски услуги по изготвянето на своя проект или по въвеждането на новите технологии. Така Оперативна програма „Конкурентоспособност” цели да превърне българската икономика в динамична бизнес среда, като повиши инвестициите, и стимулира разработването и внедряването на иновации.

Какви практически ползи за предприятията ще донесе схемата?


Около 99 % от фирмите у нас попадат в категорията „малки и средни предприятия” и са един от стълбовете на икономиката в България. В същото време тези компании обаче са най-уязвими от гледна точка на промените в бизнес средата и нестабилността на пазарите. Затова те първи понесоха негативните последици от глобалната финансова и икономическа криза. В тази ситуация схемата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” е една изключителна възможност за българския бизнес. Фирмите могат да разчитат на безвъзмездна помощ до 2 млн. лв., което представлява значителна стимул в условията на ограничено и съответно по-скъпо финансиране. По този начин те ще могат да решат един характерен проблем – хроничната липса на достатъчни средства за инвестиции. Схемата позволява на предприятията да променят цялостно облика на своето производство и дава шанс на фирмите да реализират своите амбициозни бизнес планове да се превърнат в конкурентни играчи на Общия пазар на ЕС. Това е възможност, която не бива да се пропуска.

По какъв начин УниКредит Булбанк ще си партнира с предприятията, за да реализират те своите инвестиционни планове с безвъзмездна помощ от европейските фондове?

УниКредит Булбанк се утвърди в България като пионер в предоставянето на услуги на бизнеса по отношение на средствата от европейските програми. Ние си даваме ясна представа, че трябва да отговорим на потребностите на бизнеса и да подпомогнем фирмите да осъществят своите идеи с помощта на европейското финансиране. Уникредит Булбанк е първата банка, която още през 2005г. създаде специализирано звено, което да консултира клиенти по европейските програми и да предоставя специализирани продукти за европейските фондове. Ние предлагаме интегриран подход – нашите клиенти получават услуга, представляваща комбинация от специализирана предварителна консултация, издаване на кредитно уверение или банкова референция и отпускане на кредитиране за одобрените проекти. Този комплексен метод на работа позволява на българските предприятия да достигнат по най-краткия път до средствата от Структурните фондове на ЕС.

Предоставянето на консултации не е типична дейност за банките. Разкажете по-подробно как УниКредит Булбанк съветва своите клиенти.

Това, което правим ние в УниКредит Булбанк, е да запознаем клиентите в детайли с изискванията на процедурата и да определим дали фирмата и планираната инвестиция е допустима за кандидатстване съобразно условията по съответната мярка. Ние не се ангажираме с разработване на конкретното проектно предложение, което се представя в управляващия програмата държавен орган. За тази цел сме установили партньорски отношения с добре утвърдени консултантски фирми и организации, които имат богат опит в разработването на проекти по програмите за безвъзмездна помощ.

Какво предлага УниКредит Булбанк по отношение на традиционната си роля на финансираща институция на своите клиенти, заинтересувани от програми на ЕС?

Фирмите у нас трябва да имат предвид, че механизмът за финансиране на проекти по Структурните фондове на ЕС е възстановяване на вече извършени и одобрени от съответния държавен орган разходи. За съжаление, понякога има случаи, когато са налице забавяния при одобрението и изплащането на субсидията. Следователно, предприятията трябва да разполагат с налични средства, собствени или заемни, за реализирането на своя проект. Ето защо е необходимо разговорите с банката да се състоят още преди етапа на кандидатстване, за да са наясно фирмите на какво могат да разчитат и да се избегне вариант, при който одобрен вече проект не може да намери финансиране и така остава неизпълнен. Наред с това одобрението на проект по европейските програми не осигурява автоматично банково кредитиране. Това са два отделни процеса. Ние предоставяме на нашите клиенти кредити за изпълнението на инвестиционните им намерения, но в нашата работа се водим винаги от вътрешните си правила за кредитиране. Разбира се, наличието на субсидия е сериозен позитивен фактор при вземането на решение за кредитирането на даден проект.

Какви са условията на УниКредит Булбанк при отпускане на подобни кредити?

В УниКредит Булбанк ние сме стремим да стимулираме висока активност на предприятията по отношение на реализацията на европейски проекти. Затова ние предлагаме преференциални условия за ползвателите на нашите банкови продукти. Например, размерът на инвестиционния заем, за който споменах, достига до 90% от допустимите разходи по проекта, като максималният срок е до 10 години в зависимост от вида на инвестицията. Предвидили сме и гратисен период за главницата до 12 месеца, за да дадем на компаниите „глътка въздух” в началния етап на осъществяване на проекта. Наред с това клиентите трябва да се погрижат за осигуряване на обезпечение, тъй като безвъзмездната помощ не може да бъде единственото обезпечение по кредита. Ние си даваме сметка колко ценно е времето на компаниите и затова сме създали ускорена процедура за одобрение на искания кредит.

След поредицата от замразявания и отваряния на европейските програми какво е положението към момента? По кои програми фирмите могат да подават своите проекти?

За предприятията, опериращи в преработвателната промишленост, естествено, най-интересни възможности предоставя Оперативната програма „Конкурентоспособност”. След отварянето на процедурата „Технологична модернизация в малките и средни предприятия” се очаква в началото на месец юни да стартира и аналогичната процедура, насочена към големите предприятия. Наред с това към момента се набират предложения за проекти за стартиращи иновативни предприятия и за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги. Добра новина е също, че през юни се очаква да започне приемът на проекти и по мерките на Програмата за развитие на селските райони, по които ще могат да кандидатстват земеделски производители, преработвателни предприятия от хранително-вкусовата промишленост и предприятия в общини, попадащи в обхвата на селските райони.

Проверете онлайн дали отговаряте на основните критерии по схема "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

Свързани ключови думи

Коментари и отговори

DRUG IZBOR NYAMA