теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

СОФИБОР остава в историята след 1 юли 2018 г.


0 гласа6702 прочитания

Малко предистория

След промените в Закона за потребителския кредит от 23.07.2014 г. прилагането на пазарни индекси при формирането на лихвите по кредити стана не просто много популярно, а задължително. Една от заложените цели беше образуването на лихвите да бъде прозрачно и лесно прогнозируемо. Прилагането на пазарен индекс в голяма степен постигна тази цел. Тогава банките разполагаха с възможността да базират своите лихви върху СОФИБОР, ЮРИБОР, ЛИБОР и/или други пазарни индекси и показатели. Много от кредиторите за своите левови кредити предпочетоха местният пазарен индекс отразяващ цената на левовия ресурс на междубанков пазар – СОФИБОР. Най-популярните прилагани срочности на индекса бяха 3 и 6-месеца. Няколко години преди това се разрази скандал с манипулиране на индекса ЛИБОР и така с течение на годините достигаме до днес, няколко дни преди 01.07.2018 г., когато съдбата на един от пазарните индекси изглежда вече решена – СОФИБОР остава в историята:

“До момента в БНБ няма подадено искане за лицензиране и регистриране на администратор, който да пресмята “Софибор” (Нина Стоянова, подуправител на БНБ).

Какво означава това? На практика означава, че един от основните компоненти в образуването на лихвите по левови кредити (към 30.04.2018 г. 85% от всички жилищни и потребителски кредити за домакинства са в лева) вече няма да съществува. Възникват резонните въпроси как тогава ще се формират тези лихви, ще бъдат ли отново базирани върху пазарен индекс, кой или какъв ще е той.

Вариантите за замяна на СОФИБОР

До тук са известни няколко варианта, от които банките имат избор:

- Ефективна годишна лихва по депозити. Още щом се заговори за възможността СОФИБОР да преустанови съществуването си, като първи вариант за замяната му се появи средните нива на ефективната годишна лихва по депозитите. Това може да бъде алтернативен публичен пазарен индекс. Този вариант е приложим, тъй като БНБ осреднява средните годишни лихви по депозити, информацията се събира на база реално сключени договори по депозити и отразява достатъчно реално цената, която плащат банките за левовия ресурс.

- Преминаване от СОФИБОР към ЮРИБОР. Това е възможно решение на банките след 01.07.2018 г. По думи на Нина Стоянова, БНБ е получила уверение от банките, че те се готвят за спирането на изчисляването на СОФИБОР, а като негов наследник могат да използват ЮРИБОР, лихвената статистика на БНБ, за която споменахме по-горе или ОЛП (Основен лихвен процент) на БНБ.

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

ЮРИБОР е пазарен индекс, от същия вид и изчисляван по същия начин както СОФИБОР. Определен недостатък на този индекс е, че няма да отразява съвсем точно цената на левовия ресурс, тъй като с левове банките се снабдяват предимно от местния пазар.

- ОЛП на БНБ. Добре познат, но рядко използван, предимно в миналото показател при формирането на лихви по левови кредити. Завръщането към основната лихва на БНБ може да бъде решение, но трябва да се приемат условностите за необходимостта от прилагането му.

Какво ще предпочетат банките, тепърва ще научим. Като следящ активно банковия пазар в България, MoitePari.bg ще проучи и публикува за всяка банка как ще замести използването на СОФИБОР след 1 юли 2018 г. Очаквайте от нас редица публикации, целящи да внесат яснота за онези, които имат кредити в лева и за това как ще се образува оттук насетне лихвата по кредита им.


Абонирайте се за седмичния ни бюлетин, за да получавате актуални финансови новини и съвети

Вижте първите 3 банки, които заменят индекса СОФИБОР с нов: "Банките вече с решения за замяна на СОФИБОР"