теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Спад в активността на банките през юли


от Екип MoitePari.bg
0 гласа2151 прочитания

Юли отмина, но той не предложи значими новости на банковия пазар. Банките, типично за летните месеци, не бяха особено активни и новите предложения бяха рядкост. Както при кредити, така и при депозити активността на банките се ограничаваше до една или две банки. Основните промени при тези продукти отново бяха добре познатите тенденции – понижения на лихвени нива. При жилищните кредити през юли видяхме и някои корекции в такси, свързани с кредита. Новост през изминалия месец беше завърналия се интерес към спестовните сметки, които месеци наред не бяха обект на разглеждане от банките. Въпреки че имаше промени по тези продукти, те бяха при само една банка.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към юли 2018 спрямо юни 2018 г.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към юли 2018 спрямо юни 2018 г.

Срочни депозити

Слаба беше активността на банките при всички продукти през месец юли. Това е обичайно за банковият пазар по това време на годината. Раздвижване в офертите на банките анализаторите от MoitePari.bg очакват най-рано през септември. Само две банки предложиха новости в офертите по срочни депозити през юли.

Токуда Банк предприе корекции в офертите си за срочни депозити. При депозит „Токуда Инвест“. банката премахна праговете на сумите, от които се определяше лихвения процент. При депозит „Токуда Стандарт“ в лева и евро лихвените нива бяха понижени между 0,05 и 0,10% в зависимост от срочността на депозита. Единствени при офертата за срок от 12 месеца в щатски долари имаше увеличение на лихвата с 0,40 пр.п. (от 0,60% на 1,00%).

Българо-американска кредитна банка предприе леки корекции на лихвите при два от депозитите си – „Гъвкав депозит“ и стандартен срочен депозит. Корекциите бяха в посока надолу с 0,05 пр.п.

Спестовни сметки

От няколко години насам банките не проявяват интерес към безсрочните депозити, наричани още спестовни сметки. Тази тенденция се запази и през месец юли, като само една банка предприе корекции в тези оферти.

Токуда Банк предприе корекции в безсрочния депозит „Токуда Премиум“. И тук, както при срочния депозит „Токуда Инвест“ банката премахна праговете на сумите, от които се определяше лихвения процент.

Потребителски кредити

След активния юни, нито една банка не предложи новости в офертите си по потребителски кредити през юли.

Кредитни карти

По случай 25 години от учредяването на Първа инвестиционна банка АД от 12.07.2018 г. стартира промоционална кампания по кредитни карти за физически лица. Условията на промоцията са:

- 25% по-ниска лихва* за първите 25 отчетни периода от момента на издаване на картата;
- без такса за поддръжка за първите 25 месеца;
- без такса за кандидатстване.

Промоционалните условия са валидни до 14.09.2018 г., включително.

Жилищни и ипотечни кредити

Лятната тенденция за ниска банкова активност се запази и през юли. Типично за тази част от годината банките не бяха особено активни в усилията си да предлагат нови условия по своите продукти. Само 2 банки бяха активни през юли.

По своя кредит с фиксирана лихва за първите 3 години ОББ въведи промени в лихвените нива. За първите 3 години банката понижи лихвата с 45 б.п., а за останалия срок я повиши с 20 б.п. Корекция претърпя и кредитът за текущи нужди. При условие без превод на работна заплата лихвените нива бяха понижени с 0,60 пр.п., а при превод на работна заплата – с 10 б.п.

Банката въведе и промени и по своите такси:

- Таксата за кредитна оценка се промени от 100 лв. на 200 лв.;
- Таксата за предоговаряне се понижи от 100 лв. на 35 лв.;
- Отпадна таксата за юридическо обслужване;
- Таксата за оценка на имот се увеличи от 102 лв. на 130 лв., а за оценка на къща – от 132 лв. на 190 лв.

Втората банка с промени беше Токуда банк. Тя предложи на своите клиенти нов продукт наречен „Нов ипотечен кредит“. Част от параметрите на продукта са:

- Фиксирана лихва за първите 2 години – 2,90% при пълна имуществена отговорност на кредитополучателя и 3,90% при ограничена; 3,40% за останалия срок от кредита при пълна и 4,40% при ограничена отговорност;
- Максимален срок – 30 г., в зависимост от целта на кредита;
- Максимално финансиране – до 100% при пълна имуществена отговорност на кредитоискателя и до 90% при ограничена.

Условията по продукта са промоционални и са в сила до 31.10.2018 г.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Две банки промениха офертите, участващи в индексите за депозити на Моите Пари. Това бяха Токуда Банк и Българо-американска кредитна банка. И двете банки понижи лихвените нива при 3-месечните стандартни срочни депозити в лева и евро. Вследствие на това ЕГЛ по офертите и на двете банки се понижи с 0,05 пр.п. Тези промени почти не засегнаха крайните стойности на двата индекса. Така е края на юли индексите в лева и евро се запазиха на нова от 0,05.

Потребителски кредити

Нито една банка не предложи новости през юли. Нивото на индекса без поръчител в края на юли е 12,28%, а индекса с поръчители леко се повиши до 12,14%, заради структурни промени.

Ипотечни кредити в лева и евро

Предвид ниската активност на банките, индексите през юли закономерно запазиха юнските си стойности. Индексът в лева остана на ниво от 4,90%, въпреки че 2 от банките включени в него имаха промени в най-добрите си оферти. ОББ влоши минимално най-доброто си предложение с 2 б.п. в резултат на корекция в лихвените нива и повишение в таксата за оценка на недвижимия имот.  Втората банка, променила своето най-добро предложение беше Токуда банк. Най-добрата й оферта беше заменена с нова, по-изгодна с 25 б.п.

Промените при банките, включени в евровия индекс, промениха неговата стойност само с 2 б.п. Само една банка беше с корекции и това беше Токуда банк. Най-добрата й оферта беше заменена с нова, по-изгодна с 16 б.п. Основна причина за лекото понижение на индекса през юли е промяна в теглата на банките, включени в него