Различните видове спестовни застраховки "Живот" подсигуряват, освен натрупване и спестяване на капитал, и застрахователна защита за ползвателя. Те съчетават грижата и отговорността за здравето и живота с дисциплинираното спестяване. Например, даден ползвател може да избере да спестява с цел да натрупа капитал за по-добра пенсия. По този начин може да се избегне или минимизира резкия спад на доходите в момента на пенсиониране, тъй като очакваният размер на пенсията би бил около 35% от размера на трудовия доход в активна възраст. Или ако ползвателят сега е на 35 г. и е с доход 1000 лева, може да се предположи, че след 30 г. (когато ще е на 65 г.) доходът му ще е поне 2000 лева (непосредствено преди пенсиониране). Това означава, че пенсията му ще бъде около 700 лева (35% от 2000 лева), т.е. по-малка сума отколкото е получавал преди 30 г.!

Това, разбира се, е много приблизителен пример, тъй като не знаем каква би била заплатата на ползвателя през по-голямата част от срока, не се знае какъв би бил прага на максималната пенсия след 30 г. и т.н. Но това, което е сигурно е, че населението в България застарява, че от години има отрицателен прираст и все по-малко работещи трябва да плащат пенсиите на все повече пенсионери, като пенсионната възраст постепенно ще се увеличава.

Кога човек има склонност да харчи повече и да си позволи неща, за които е спестявал или е нямал време – когато си почива и разполага с повече свободно време или когато е ангажиран с работа и постоянни задачи? Нормално е да искаме да запазим стандарта си на живот и след като излезем в заслужен отдих и се пенсионираме.

Как можем да го постигнем?

Като спестяваме малки суми, но редовно и за дълъг период от време или като имаме натрупана голяма сума накуп, която инвестираме. Приемаме, че повечето хора попадат в първия случай и е добре да започнат редовно да спестяват, колкото по-рано, толкова по-добре. 

Ако ползвател е внасял по 1 200 лв. годишно (100 лв. месечно) в дългосрочен депозит и ако в края на втората година с него се случи нещо непредвидено – най-лошото или остане трайно неработоспособен, семейството му (ползващите се лица) или той самия биха получили внесените по депозита 2400 лв. и евентуална лихва към тях. Освен това няма достатъчно дълъг депозит, който да обхване 30 годишен срок и това би налагало на всеки 2-3 години предоговаряне на нов срок, нови лихви или местене от банка в банка, за да се преследва малко по-висока доходност.

В случай, че ползвателят предприеме същата стъпка и започне да внася по 1200 лева годишно за срок от 35 г., като е избрал дългосрочна спестовна застраховка "Живот", вместо депозит в банка, и в края на втората година настъпи неблагоприятно събитие с фатален край или трайна неработоспособност над 90%, застрахователната компания ще изплати гарантираната и записана в застрахователната полица застрахователна сума в размер на приблизително 35 000 лева и евентуална допълнителна доходност (лихва) до момента на събитието, отново при внесени до момента само 2 400 лева (по 1 200 лева за 2 години). 

Или близо 15 пъти повече отколкото сумата по депозита!

Същата сума – 35 000 лева и евентуална допълнителна доходност за целия период, би се получила и при доживяване на срока за застраховката на 30 -тата година, когато ползвателят навърши 65 г. Това би бил един добър капитал, с който ползвателят ще може да увеличи месечната си пенсия или да използва за други желания и нужди.

Ползвателят или неговите близки могат да получат сериозна финансова подкрепа – в пъти по-голяма от внесените суми и при неблагоприятни събития, свързани със здравето и живота, като злополука, заболяване, временна неработоспособност, трайна неработоспособност, критични (тежки) болести, операции, медикаменти и др. Всички тези допълнителни покрития могат да бъдат избрани и сключени към дългосрочната спестовна застраховка "Живот" и по този начин да защитят ползвателя от всякакви непредвидени събития, които биха го затруднили или биха му попречили да поддържа своята застраховка "Живот".

Предлагат се и детски продукти, които могат да се използват за натрупване на капитал за образование, женитба, пътешествие, нов дом и т.н. Има и продукти с по-висока доходност или по-висока защита.

Спестовните застраховки "Живот" за възрастни ползват данъчни облекчения. Т.е. държавата се стреми да стимулира българските граждани по посока на дисциплинираното спестяване и отговорната грижа за здравето и живота.

За да научите повече за застраховките "Живот" със спестовен характер изпратете запитване тук.