Участие на Десислава Николова, финансов анализатор в MoitePari.bg за предаването "Потребителска кошница" по БНТ2.

Годината започва с добри новини за потребителите. След като през 2016 г. банките вдигнаха таксите за обслужване, БНБ въведе срок най-късно до 1 февруари таксите за основни операции да бъдат намалени. Целта е потребителите да имат свободен достъп до банковите си сметки, което е и тяхно право. В момента много услуги изискват плащанията да стават по банков път, което ощетява гражданите, особено тези с по-ниски доходи.  

Има ли други начини, чрез които можем да намалим банковите такси, които плащаме? 

Според Десислава Николова онсовният начин, чрез който това може да стане е като ползваме услугата "Онлайн банкиране", която вече всяка банка има. Начините, по които потребителите могат да спестят от банкови такси, ползвайки услугата Онлайн банкиране:

- На първо място услугата спестява време, а както знаете времето е пари;
-Таксите по основните банкови операци са между 30 и 50% по-ниски от тези в банков клон. Давам само един конкретен пример: таксата за вътрешнобанков превод  между сметки на отделни клиенти, ако бъде нареден в клон на банката е средно около 1,00 лв., а ако бъде нареден през онлайн банкирането е от 0 до 50 ст. Тази услуга ще има голяма полза за клиенти, на които им се налага да правят често преводи.
-Денонощен достъп до средствата, без да се съобразявате с работното време на банката. Това е нещо, което не се измерва финансово, но има изгода за потребителя;
- Ползване на по-висока лихва при откриване на депозит или сметка.

Целият репортаж можете да изгледате във видеото по-долу:Сравнете всички такси за разплащателни сметки от банкови институции