теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Споделеният опит може да спести пари, ролята на форумите


от Десислава Николова
1 гласа2455 прочитания

Само преди няколко месеца MoitePari.bg стартира форум, в който могат да бъдат дискутирани теми с най-различна тематика –финансови,  правни и такива с по-общ характер. Опитът ни до този момент ни помогна да откроим следните няколко реални казуси, които споделени във форума, са били от полза на участниците в него. Оказва се всъщност, че информацията, набавена от форум с качествено съдържание е ценен актив, който в бъдеще ще доведе до предпазване от недобре обмислени действия, които могат да доведат до значителни финансови загуби. 

1)Какво се случва с лихвата, ако пазарния индекс, която я формира стане отрицателна величина

Въпреки, че вече банките са длъжни да формират лихвата по договора за кредит от пазарен индекс плюс фиксирана надбавка има някои тънкости в договорите за кредит. Такава например е клауза, която гласи, че ако пазарния индекс (в случая Софибор) стане отрицателна величина се приема, че индекса ще бъде равен на 0. Така на практика кредитора се застрахова срещу бъдещи понижения в лихвените нива при спад в нивата на пазарния индекс, служещ за основа при образуване на лихвата. Според оперативния директор на "Кредитланд" Петър Илиев, повечето банки имат такива клаузи в договорите си, което означава, че месечната погасителна вноска може само да нараства. Това е ценна информация преди подписване на договора за кредит. 


2) Да стана ли поръчител по кредит

Един от най-често задаваните въпроси е този за поръчителството по кредит. Доста често една част от потребителите вече са се съгласили да станат поръчител на приятели, роднини, без да са наясно какви са последствията за тях. Те разбират неговата същност едва, след като заемът вече е необслужван и кредиторът е поискал от тях неговото изплащане. На друга част от потребителите им предстои, пък да станат поръчители, но търсят отговор на въпросите си предварително. Едно от последните запитвания във форума е точно от такъв характер. Лицето, което има намерение да стане поръчител желае да подпише пред нотариус документ, който да го освободи от отговорност, ако кредита спре да бъде обслужван. Благодарение на юрист, който посещава форума ни стана ясно, че това не е възможно и по този начин потребителят избегна големи неприятности и парични загуби в бъдеще.

Ето го и линкът към конкретния казус:  http://forum.moitepari.bg/posts/t415-Vpros-za-porchitelstvo 

3) Подпис върху празна бланка

Никога не се подписвайте върху празна бланка на договор! Това основно правило важи независимо от това колко вяра имате в човека, който Ви кара да подпишете. До този извод се стигна, след като роднина на клиент на банка е положил подписа си върху договор с празни полета, който впоследствие се оказва, че е договор за встъпване в дълг. Проблемът произлиза от това, че е много трудно доказуемо, че подписалият договора е бил подведен.  

Ето го и линка към конкретния казус: http://forum.moitepari.bg/posts/t425findunread-Vstpvane-v-dlg-podvezhdane 

4) Разяснение по договор за бърз кредит

Зачестиха случаите, при които има разлика между размера на месечната погасителна вноска и дължимата месечна сума по договор за заем от небанкова институция. Както вече е констатирано във форума, разминаването се дължи на такса, която се разпределя пропорционално за срока на договора и е отделна от месечната погасителна вноска. На практика тук има риск, получилият заема да се заблуди, заплащайки по-ниска от дължимата месечна сума и впоследствие кредита да бъде обявен за предсрочно изискуем. 

Ето го и линка към конкретния казус:  http://forum.moitepari.bg/posts/t410-Razjasnenie-po-dogovor-za-brz-kredit 

Това са само една много малка част от всички казуси във форума. За една част от участниците в тях нещата са се развили добре, а за друга не толкова добре, но пък са останали с ценен финансов урок. Темите във форума имат поучителен характер и биха могли да бъдат полезни на определени групи потребители. 

Очакваме Вашите мнения, въпроси и коментари във форума.