теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Сравнете Измененията на Цените на Всички Български Взаимни Фондове с Четирите Борсови Индекса в България– SOFIX, BG40, BGREIT и BGTR30


от Екип MoitePari.bg
3 гласа4540 прочитания

Графични сравнения на измененията на цените на три избрани български фонда с четирите борсови индекса на Българска Фондова Борса (БФБ) ще улесняват избора на всеки инвеститор посетил Българският Финансов Пътеводител – www.moitepari.bg

www.moitepari.bg е единственият сайт в България, който предлага изчерпателни динамични сравнения по четири вида доходност на всички български Взаимни фондове известни още с понятието Колективни Инвестиционни Схеми (КИС). Освен тях на сайта е поместена и подробна информация за чуждестранните КИС, получили разрешение от Комисията за Финансов Надзор да осъществяват дейност на територията на България.

Сравненията са достъпни на сайта от Септември тази година, като предлагат на посетителите опция за стесняване обхвата на търсенето само до един тип фонд (високорисков, балансиран, нискорисков) и/или един регион на инвестиране. Самите сравнения са на база четири вида доходност (от началото на годината, за последните 6 месеца, за последните 12 месеца и от началото на публичното предлагане), което позволява сортиране и пренареждане на офертите според избраният критерий и индивидуалните нужди на инвеститора.

Най-новата функционалност на сайта е въведената от днес опция и за графични сравнения на измененията в цените:

Първо, Всеки посетител може да избира до три фонда и да сравни в една графика измененията в цените им за различен период:

•    последната 1 седмица
•    последният 1 месец
•    последните 3 месеца
•    последните 6 месеца
•    последните 12 месеца
•    от началото на годината
•    от началото на публичното предлагане

Второ, Към всяка една от графиките проследяваща тренда на цените на до три избрани фонда, може да се добави и движението в стойността на един от следните индекси на БФБ:

•    SOFIX
•    BG40
•    BGREIT
•    BGTR30

Проследявайки движението на тези показатели потенциалният инвеститор може да си оформи заключение, което ще му е полезно при вземането на решение за инвестиране. Движението на борсовите индекси отразява състоянието на пазара на ценни книжа, в голяма част от които фондовете инвестират. Графичното сравнение на динамиката на цените на книжата на фондовете и динамиката на индексите на БФБ дава полезна информация доколко тези движения са свързани. Съществуването или не на определена корелация между тях помага на инвеститора да се ориентира за състоянието на пазара и да формира своите очаквания.

Графиките са отлично средство за анализ, както на минали събития, така и за прогнозиране на бъдещи такива. Всеки инвеститор търсещ максимален обем информация ще намери ценна част от нея в графичните сравнения на МОИТЕ ПАРИ.

За начинаещите инвеститори МОИТЕ ПАРИ предлага подробни разяснения и полезни съвети. Всеки заинтересован може да посети www.moitepari.bg в секция „Дискутирай с нас”, подсекция Инвестиции и да се включи в дискусиите, като изпрати персонално запитване до специалистите от екипа на МОИТЕ ПАРИ. При желание от страна на посетителя ще му бъде отговорено лично само по имейл или отговорът на запитването му заедно със самият въпрос ще бъде публикувано на сайта. По този начин останалите посетители ще могат да изпращат своите коментари и да споделят опита си.

Понастоящем МОИТЕ ПАРИ разработва идеята да привлече специалисти от самите Управляващи Дружества да вземат участие в дискусиите. Целта е заинтересованите настоящи и бъдещи инвеститори да получат допълнителни насоки, които да увеличат техните познания и възможности.. До момента участие е взело едно УД, а други две са изявили желание да се включат.

Коментари и отговори

Аз съм кандидат инвеститор във взаимен фонд, но още проучвам възможностите. Информацията е много разпокъсана и недостатъчна. Затова вашият сайт би бил много полезен за такива като мен. Както препоръчахте в статията по горе сравних трендовете на цените на фондовете и индексите от БфБ. Да, те са идентични (взаимносвързани). Тук възникват няколко въпроса. - Тренда на обезценяване на долара е в същата посока. Има ли нещо общо? - Тренда на покачване на индексите на БФБ е стабилен с леки колебания. Дали ще остане такъв и занапред? (Заформя се спад!) Предполагам стабилния ръст на икономиката поддържа покачването, но растящата инфлация сигурно ще повлияе! - Интересно е как ще реагират младите високодоходни фондове на рязка промяна в икономическата ситуация? До колко са балансирани инвестициите им? В този смисъл мога ли да разделя моята инвестиция в два или повече такива фонда с различни портфейли за минимизиране на евентуални загуби и как да ги избера?
Не би било удачно да се търси пряка връзка между тренда на долара и тренда на индексите на БФБ. Първият показва движението на определена валута, а втората търговията на определен пазар с дадени инструменти. Движението на долара е световна тенденция, докато развитието на БФБ е с локално значение. От такава гледна точка трудно би могло да се открие пряка връзка между двете тенденции. Нещо повече – на БФБ не се търгуват чуждестранни компании, чиито книжа да са деноминирани в долари и така косвено да се формира тренд на БФБ. В последните няколко седмици се видя, че ръста на БФБ не е толкова стабилен и спадът е доста чувствителен към момента. Причините за ръста и падането на една борса могат да се търсят в много посоки и не е лесно да се каже с няколко думи. Факт е, че в момента борсата е в спад и причините са комплексни.

Що се отнася до инфлацията, тя има своето отражение, но дотолкова, че свива потреблението. Това впоследствие води до намаляване на обема на работа на компаниите произвеждащи стоки за потребление и услуги, респ. по-ниски печалби, загуби и т.н. Ако те са листвани на борсата, влошавайки своите показатели, цените на техните книжа се понижават и така се получава определен пад на борсата. Въпросът е колко са тези компании, всички ли ще засегне инфлацията и в каква степен. Наистина условностите са много и конкретен отговор без задълбочен анализ не може да се даде.

Как биха реагирали младите високорискови фондове е въпрос на догадки. Много зависи в кои компании са инвестирали и как самите те посрещат промените на конюнктурата. Ако в портфейлите са подбрани правилните компании, не би трябвало да има сериозно отражение върху фондовете. Разбира се, ако много се промени конюнктурата, неизбежно всички фондове ще „пострадат”, тъй като са част от един пазар все пак.

С цел да елиминарате определени рискове, наистина е добре да разделите сумата. Колкото по-разделена е тя, толкова принципно по-нисък става риска. В зависимост, обаче, от това как е разпределена сумата, може потенциалната доходност малко да се намали. Но това е нормално – колкото по-малък риск се поема, толкова по-малко се печели. Как да изберете фондовете? Въпрос на ориентация е. Възможни са редица комбинации между високорискови, нискорискови и балансирани фондове. Само когато решите за себе си колко сте склонен да рискувате, само тогава ще сте наясно накъде да се носочите поне. Конкретен съвет къде да инвестирате можете да получите от инвестиционен консултант.


Надяваме се, че Ви бяхме полезни. Оставаме на разположение ако възникнат и други въпроси.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте, Благодаря Ви за изчерпателния сайт, с актуална и полезна информация за финансисти, инвеститори и студенти! Възможно ли е да публикувата повече информация относно изчисляването на възврущаемостта на взаимните фондове? До сега фондовете едва ли използват едиинна методика, която да е регламентирана и задължителна за всички. Това води до изкривяване на информацията за тяхната възвръщаемост която достигаща до инвеститорите и на база на която те най-вече вземат решения за инвестиране в един или друг фонд. Що се отнася до стратегията на високодоходните /рискови/ фондове, според мен повечето използват индексацията! /протфейлите им "копират" поведението на индексите/

Считаме, че методологията на изчисляване на доходността не би била в особен интерес за средния посетител на сайта. Това не се налага, тъй като всички управляващи дружества използват единна методология за изчисляване на доходността. Това е т.нар. „Методология за класификация на колективните инвестиционни схеми”. Там са описани признаците по които се разделят фондовете, както и как се изчислява доходността им. Методологията е изготвена на база правилата на Европейската федерация на инвестиционните фондове и е одобрена и възприета от Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). От такава гледна точка информацията относно доходностите е поставена при равни условия.

Що се отнася до това доколко фондовете копират борсовите индекси е тема за самостоятелен анализ. Разбира се, че тенденциите на борсата оказват влияние върху фондовете, но доколко е малко относително да се каже и е въпрос на изчисление на корелации. Към момента в България само 1 фонд копира изцяло движението на борсов индекс, т.е. в България съществува само един индексен фонд.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Защо едни взаимни фондове емитират и изкупуват обратно така наречени "дялове", а други "акции"? И при едните и при другите инвестиционният профил включва най-различни инвестиционни инструменти-акции, облигации, деривати и др. Кое е определящо за различните наименования? Според мен по-правилното е да бъдат наричани "дялове", именно защото се продават(изкупуват обратно) различни инструменти.

Формата, под която са организирани фондовете определя какви книжа ще емитират (продават), респ. изкупуват обратно. Договорните фондове емитират дялове и нямат юридическа форма, инвестиционните дружества, акции тъй като те имат юридическа форма АД. Инвестиционният профил има отношение към наименованието дотолкова, доколкото да обозначи в каква посока инвестира фонда. Това, обаче няма отношение към формата на организиране на фонда, респ. книжата, които емитира. Книжата, които емитира и изкупува обратно фонда, и книжата с които търгува са две различни понятия и не са свързани по никакъв начин.

Надяваме се внесохме повече яснота по тази тема.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

zdraveite, as sum peter vasilev i se interesyvam otnosno na4inite za ksndidatstvane i susto taka s kakva purna4alna suma moze da se y4astva pri investiraneto na nykakyv fond i negov plan

Как да закупите книжа на взаимен фонд, можете да прочете тук. Що се отнася до минималната сума, обикновено такава няма. Достатъчно условие е разполагаемата сума да е достатъчна за покупката на поне 1 дял или акция. Какви са цените на книжата на фондовете можете да разгледате на нашия сайт в секция „ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ”.

Надяваме се, че бяхме полезни. Успех в инвестирането.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте отново. Доколко , инвестирайки във фонд с евро, бих се "застраховала" от един евентуален инфлационен процес?

Инвестирането във евров фонд би Ви защитило също толкова, колкото всяка друга инвестиция в евро. Въпросът тук е да се защитят парите от обезценка при евентуална инфлация и нещо повече – с каква валута може да се постигне. Като относително стабилна валута, еврото е добро решение. От такава гледна точка няма съществено значение дали ще инвестирате сумата във фонд или другаде. Ако преследвате печалба, тогава би имало значение каква е инвестицията, но ако търсите единствено предпазване от инфлация, същия успех бихте имали и с евров депозит например. Считаме, че е важно да се направи това уточнение, защото в зависимост от целите, стратегиите могат да са различни. С инвестиране в евров фонд могат да се постигнат и двете цели едновременно – да се защитите от инфлация, тъй като еврото е сравнително стабилно и второ, да постигнете доходност. Отново подчертаваме, че за постигането на доходност, вида на валутата не е най-важният фактор.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Аз съм от тези, които панически продаваха последните дни и късметът ми беше лош, че заявих обратно изкупуване точно на 16.01. Паниката ме подведе и въпреки, че имам дялове и акции от близо 2 години и съм преживяла кризисни моменти, този път нервите ми не издържаха. Отчетох грешка и сега отново ще инвестирам във фонд. Но сега гледам по по-друг начин на нещата и въпросът, който ме вълнува е как да избера фонда. Доходността е най-важното, но според мен като стойност тя не е достатъчно обективен показател, защото някои фондове са съвсем млади, други имат дълга история. Въпросът ми е как да преценя кой фонд до колко рисково и професионално инвестира. За съжаление нямам достатъчно познания за да направя сама анализ.

Обикновено за рисковия профил на фонда се съди по активите, в които инвестира. По принцип структурата на инвестициите се описва в проспектите и там можете да прочете в какви активи до каква част от парите се инвестират. За съжаление малко са фондовете, които публично обявяват структурата на самите компании, в които инвестират, а това е по-важната информация. Информацията например, че фондът инвестира до 80% в акции не е достатъчна ако не се знае в акции на кои именно компании. Обикновено това инвеститорът го разбира едва след като закупи дялове/акции или при евентуален разговор с консултант от фонда.

От такава гледна точка ние също трудно бихме могли да Ви дадем отговор кой фонд колко рисково инвестира, тъй като ние също не разполагаме с информация за компаниите, в които инвестират фондовете. Може да се приеме, че по-старите фондовете имат повече опит и това да е известна гаранция за стабилност. Инвестирането, обаче, на капиталов пазар е твърде динамично и понякога с непредсказуем резултат и подобен мотив да се инвестира в такъв фонд може да се окаже неправилен. Това, че даден фонд е млад не означава, че парите биха се управлявали зле. По-скоро е важно хората, които вземат инвестиционните решения доколко имат опит и познания. Препоръката ни е ако не можете да получите достатъчно информация къде инвестират фондовете, то поне да се запознаете с екипите, които управляват парите. В проспектите има поместена подобна информация. Това би ви дало ориентир на какви хора поверявате парите си. Отделно показател за работата са постигнатите към момента резултати. Разбира се, миналото не е гаранция, че бъдещето също ще е такова, но все пак показва как е свършена дадена работа.

Надяваме се, че бяхме полезни. Ако сте се насочили към даден фонд, бихме се радвали да ни споделите, а ние доколкото ни е във възможностите можем да направим опит да проучим в кои компании инвестира той.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

molia da mi dadete informazia za fonda TBI i saita ako e vazmojno .Blagodaria predvaritelno.

Информация за взаимните фондове на УД Ти Би Ай Асет Мениджмънт можете да откриете на нашия сайт тук. Интернет адресът на управляващото дружество е http://www.tbiam.bg/.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

С определена банка имам сключен "Договор за префенциален безсрочен депозит" Моля отговорете този депозит /преференциален/ защитен ли е от Закона за защита на банковите депозити? Благодаря Ви! Георги Гаврилов - София
Според Закона за гарантиране на влоговете в банките и по-точно чл.4 (1) от него, Фондът за гарантиране на влоговете гарантира пълно (на 100%) изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 40 000 лв. Гарантират се, както влоговете в лева, така и тези в чуждестранна валута. Това означава, че ако размерът на Вашият преференциален депозит е до 40 000 лв., при евентуален фалит на банката или настъпване на други обстоятелства, водещи до отнемане на лиценза й, той ще Ви бъде изплатен на 100%. Фактът, че депозитът е преференциален няма значение относно гарантирането на сумите. Значение има единствено размерът на този депозит.Ако размерът на депозитът Ви надвишава законово гарантираната сума, Вие съветваме надвишаващата сума над 40 000 лв. да депозирате в друга банкова институция. Например ако сегашният Ви депозит е с размер от 60 000 лв., отделяте от тях 20 000 лв. и формирате депозит в друга банкова институция. По този начин ще сте сигурен и защитен от бъдещи рискове.Ако депозитът е в чуждестранна валута се изчислява неговата левова равностойност по курса на БНБ за деня на изплащане на гаранцията.

В същото време обаче според същият този закон чл.5 (1) не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на лицата, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители. Ние не можем да преценим дали Вашият преференциален депозит е привилегирован според тълкуването на Закона, затова ще Ви посъветваме да се обърнете към банков служител в обслужващата Ви банка.

Като подзаконов нормативен акт гарантирането на влоговете в банките е уредено в Наредба 23 за условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнета лицензия до гарантирания размер.

Искрено се надяваме информацията да Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравеите! Въпросът ми е относно застраховките живот свързани с инвестиционен фонд-доколко са гарантирани вложенията и има ли вероятност да загубиш част от парите си при откупуване на полицата /имам предвид главницата/? По какъв начин мога да поуча цялостна информация за предлаганите в България такива застраховки за да мога да съпоставя условията?
Като особен вид дружество, както банковите институции, така и застрахователните дружества имат редица ограничения, относно извършваната от тях дейност. Ограниченията на застрахователните дружества са залегнали в Кодекс за застраховането, а държавният орган, осъществяващ надзор над дейността им е „Комисията по финансов надзор” към Министерството на финансите.

В застраховането са обособени два основни бранша: общо застраховане (застраховане на имущество) и животозастраховане.Компаниите, извършващи застраховане на живота, здравето и трудоспособността са длъжни да формират допълнителни резерви по тези застраховки. При предлагане на застраховка „Живот, свързана с инвестиционен фонд”, освен всички други резерви застрахователят е длъжен да формира и специални резерви. Всички формирани резерви служат за изплащане на суми и обезщетения при възникване на застрахователен случай по застраховките. Поради тази причина чрез тях се гарантира изплащането на суми, равняващи се на задължението на застрахователя по всяка една сключена застраховка.

Съгласно Кодекса за застраховане застраховката “Живот”, свързана с инвестиционен фонд, е застраховка, при която застрахователните плащания са изцяло или частично зависими от стойността на дялове, издадени от инвестиционни дружества и договорни фондове, извършващи дейност по реда на Закона на публичното предлагане на ценни книжа, както и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, или от стойността на активи, включени във вътрешни фондове на застрахователя. В зависимост от доходността, която се цели да се постигне фондовете се развиват в три основни направления:агресивен (рисков); балансиран (среднорисков) и консервативен (нискорисков) фонд. Реализираната доходност при всички положения обаче ще зависи и от развитието и състоянието на борсовата търговия. Отговорността на застрахователя при настъпване на затрахователен случай и покрит риск по тези застраховки е до размера на записаната и определената в полицата застрахователна сума. Важното е, че тази застраховки „Живот, свързани с инвестиционен фонд” коренно се различават от стандартните животозастраховки, главно поради фактът, че при тях преобладава не спестовният, а инвестиционният им характер. Поради тази причина главната им цел е постигане на доходност от вложенията в ценни книжа, поради което не е изключена възможността за липса на гарантирана застрахователна сума по застраховката. Това зависи напълно от видът на сключената застраховка, тъй като са възможни множество комбинации.

Правото на откуп по полицата е регламентирано в Кодекса за застраховането чл.240 (1), според който за да се заплати откупната стойност по застраховката трябва да са изминали най-малко две години и да са платени всички премии за този период. Условията, при които може да бъде поискан и осъществен този откуп задължително трябва да са определени в застрахователни Ви договор. Също така е споменато, че има възможност за отпускане на заем, но до размера на определената от застрахователя откупна стойност. Ако настъпи застрахователно събитие и заемът не е бил погасен, договорът остава в сила, но с намалена застрахователна сума.

Искрено се надяваме, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ