теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Ставаме бакалаври на кредит, плащаме го след завършването.


от Десислава Николова
0 гласа1895 прочитания

Коментар на Десислава Николова, финансов анализатор в MoitePari.bg във в-к "Монитор".

Бакалавър може да се вземе на кредит, при това с гратисен период до 10 г. Тази възможност се дава чрез гарантираните от държавата заеми, които се отпускат от 5 банки, сключили договор с Министерството на образованието. Кредитът дава възможност на всеки желаещ, който няма как да бъде подпомогнат от родители или други близки, да завърши висше образование, коментира Десислава Николова, финансов анализатор от „Моите пари“. И допълва, че това е реална помощ и възможност да се придобие образование. Едно от основните изисквания, на които трябва да отговаря студентът, за да кандидатства за държавен заем, е да учи в редовна форма на обучение. Според Николова държавата е склонна да подпомага именно тези мераклии за висше, защото се предполага, че са ангажирани през цялото време с учебния процес. По думите й тези, които са задочно, имат лекции в определен период от време, а през останалото са свободни. Това предполага, че имат възможност да работят и да се издържат. Друго условие е студентът да не е на повече от 35 години, както и да не е отстранен или прекъснал обучението си.

Сред основните предимства на гарантираните от държавата кредити е дългият гратисен период, който е 10 г., но не повече. През него студентът е освободен от плащане както на главницата, така и на лихвата по кредита, уточни експертът. Николова уточнява, че целта на дългия гратисен период е студентът да не се натоварва финансово. Гратисният период започва да тече от сключването на договора и изтича една година след първата дата на първия държавен изпит за приключване на образованието. Годината след завършването се предвижда като възможност студентът, след като е завършил, да започне работа и обслужване на договора. Ограничения все пак са сложени, защото не може да се плаща цял живот, а и има „вечни студенти”, коментира Николова.

Предимство на държавно гарантираните кредити е и ниската фиксирана лихва от 7%

Освен това банките нямат право да изискват каквото и да е обезщетение от кредитоискателя или други лица. Не се налагат и други такси, обвързани с обслужването на кредита. Заемите, отпуснати с гаранция от държавата, се делят на два вида. Единият е за заплащане на таксите за обучение в университета. При тях на практика банката автоматично превежда на учебното заведение семестриалните такси, нужни за конкретната година. А другият вид е за издръжка. Той се изчислява като минималната работна заплата се умножава по броя месеци през семестъра и се усвоява директно от студента. Той си го получава и може да разполага с пари както иска.  Законът за кредитиране на студенти и докторанти е нормативната база, която регламентира отпускането на държавно гарантираните заеми. Законът е едва няколко страници и за това бих препоръчала на всеки да го прочете, преди да изтегли кредит, защото в него е записано всичко, обяснява Николова. И допълва, че регламентът е написан доста подробно и носи много информация.  

Според експерта най-важният съвет, който може да се даде на студентите, е ако могат, да отделят повече средства от предвидените по погасителен план, за да намалят общата тежест по заема. Това е записано и в закона, а и правилото важи за всеки потребителски кредит, колкото по-рано започне да се връща и колкото по-големи вноски се правят, толкова по-малко ще е общата сума, която ще се върне.

За разлика обаче при стандартните кредити, които се отпускат от банките, тук няма нужда от внимание и сравняване на различни оферти, защото просто такива няма. Условията са едни и са ясно разписани в закона, така че няма значение коя от финансовите институции, сключили договор с МОН, ще бъде избрана. 

Най-често студентите ни търсят, за да ни попитат как и дали е възможно да не се връща вече получен кредит, съобщи още финансовият анализатор. И поясни, че като цяло повечето запитвания са от майки с едно или две деца, които да изтеглят за издръжка и се интересуват от общите условия. Едно от питанията, които получават експертите, е имам второ дете - може ли да ми бъде опростен кредитът?

Лихвите в офертите на банките двойно по-високи

Между 10 и 16 на сто са лихвите по студентските кредити, които предлагат банките във своя продуктов портфейл. Освен високата лихва, за да се отпусне заемът, финансовите институции искат и задължително поне един поръчител, както и превод на неговата заплата в банката. Обикновено гаранти стават родителите, казва Десислава Николова. Според нея студентските кредити са рискови за банките, защото се отпускат пари на човек, на когото предстои да следва и да се реализира на трудовия пазар. По тази причина лихвите са по-високи и банките, които имат подобен продукт, са малко.

И при тези заеми има гратисен период, но той е доста по-кратък. Например един от най-дългите е 7 г. Тук има разнообразие в офертите, затова трябва да се сравняват. Например броят на поръчителите може да варира в зависимост от сумата на кредита. Гарантите може да окажат влияние и на лихвата. Тук доста от условията варират в зависимост от офертите, обясни Николова. И допълни, че при тези заеми е нужно да се сравнява годишният процент на разходите. Според нея той често се равняван на лихвата, но може да има и допълнителни такси. Допълнителен разход, който може да се начисли, е налог за кандидатстване. Експертът счита още, че вземането на обикновен потребителски заем е по-добра възможност спрямо тегленето на студентски кредит.

Сравнете всички оферти за студентски кредити от банкови институции

Свързани ключови думи