Структуриран депозит – най-новата форма на спестяване в България

На българският банков пазар се появи нова форма на спестяване/инвестиране. На пръв поглед изглежда позната, тъй като името е познато – депозит. Вглеждането във формата обаче разкрива някои характеристики, които предизвикват интерес. Наименованието „Структуриран депозит” само по себе си поставя един основен въпрос: „Какво е това структура на депозит и как се формира тя?”.

Компоненти на структурирания депозит

Той съчетава характеристики на класически депозит и инвестиция на капиталов пазар. Структурираният депозит е депозит дотолкова, доколкото депозантът внася определена сума. Доходът от нея зависи от други фактори, а не от срока (поне не пряко).

По-малко познати са инвестициите на капиталов пазар. Капиталовият пазар е пазар, на който се търгуват финансови инструменти – акции, облигации, деривати, валути и т.н. Именно инвестицията в подобни инструменти определя инвестиционния елемент от структурирания депозит.

Рискове

Подобен депозит е значително по-сигурен от класическа инвестиция на капиталов пазар. От друга страна, той е по-несигурен от стандартен депозит. Така се формира своеобразна комбинация от рискове, които се балансират в определена степен.

Структурираният депозит цели достигането на доходност, която е съизмерима с доходността от инвестиция на капиталовия пазар.

Депозитът, като форма на инвестиране е с много нисък, почти нулев риск, т.е. рискът да се загуби главницата е нищожен. При инвестиране на капиталов пазар,рисковете са различни и постигането или непостигането на доходност зависи от управлението на активите. Най-големият риск при подобни инвестиции е възможността вложената сума да бъде изцяло загубена.

 
Доходност

Определянето на доходността е специфично. Банката гарантира определен минимален доход (различен при различните банки). За да се достигне максималната доходност (която е предполагаема) по структуриран депозит е необходимо да се реализират определени събития на капиталовия пазар.

Обикновено при структурираните депозити се залага на движението на курса на дадени валутни двойки (напр. EUR/USD). Банките определят граници, в чийто диапазон предлагат различни лихви. Така ако в случая курса на валутната двойка се движи в определената от банката граница (като условие), тя ще начисли една лихва, а ако курсът излезе извън тези граници – друга.

В числово изражение механизмът би могъл да изглежда така: Ако курсът на EUR/USD се запази в границите 1.2500 – 1.3000, тогава банката изплаща 10% лихва. Ако курсът падне под или се изравни с 1.2500, банката изплаща минималната гарантирана лихва по депозита. Аналогично може да се процедира и при изравняване с или повишаване над 1.3000.

Доходността по структуриран депозит може да зависи и от стойността на определени ценни книжа, в които се инвестира. Също така може да зависи и от стойността на фондове (договорни, взаимни или други), ако депозита е обвързан с тях.

Доходността по такъв тип депозити пряко зависи от доходността от портфейлите, в които инвестират банките. Тези портфейли се съставят от различни инструменти (ценни книжа, стоки, недвижими имоти, валути и т.н.) с различна доходност. Промяната на всяка от тези доходности определя доходността от целия портфейл (движението в границите, за които вече стана дума) и от там доходността от структурирания депозит.

Независимо каква доходност предлагат банките, като максимална, трябва да се знае, че тя е хипотетична. Единствената гарантирана лихва е минималната лихва по депозита.

Предимства на структурирания депозит

Няма опасност вложените пари да бъдат загубени;

Гарантира се определена доходност, макари и минимална;

Голяма степен на прозрачност по отношение на доходността;

Доходността от инвестицията може да бъде проследявана ежедневно;

Дава възможност за по-висока доходност от стандартен депозит;

Бърза ликвидност;

Реализирания доход е необлагаем;

Недостатъци на структурирания депозит

Инвестиционният елемент в него го прави по-рисков от стандартен депозит;

По-високата доходност от гарантираната лихва е потенциална и не е гарантирана. Високите доходности в миналото не са предпоставка да се счита, че и бъдещите ще бъдат такива;

Гарантираната лихва е значително по-ниска от лихвата по стандартни срочни или дългосрочни депозити

Подробна информация за над 350 стандартни депозита може да откриете на сайта на „МОИТЕ ПАРИ” www.moitepari.bg

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Привет, По същество: искам определена сума - част от заплатата ми (примерно 300 лв.)всеки месец да я внасям някъде, в някакъв вид депозит. Въпроса ми е какъв да бъде този депозит?, Къде? и има ли въобще такъв? доходност? П.с. не искам просто обикновен замразен депозит за определен период от време. Благодаря предварително!

Според Вашите изисквания, Вие трябва да потърсите депозит с възможност за довнасяне на суми. Такива са повечето депозити на банките в България. За да Ви ориентираме по-добре, обаче, ни е необходима повече информация, например: каква е сумата и за колко време желаете да я депозирате. За съжаление ако не желаете да се обвързвате с конкретен срок, то тогава трябва да потърсите спестовен влог, но там лихвите са значително по-ниски. Друг вариант е да откриете срочен депозит, който позволява да се внасят и теглят суми без да се нарушава депозита – такъв е например „Отворен депозит” на ОББ. Дори и да е такъв депозита също ще трябва да се сключи за определен срок.

Надяваме се, че бяхме полезни. На нашия сайт в секция „ДЕПОЗИТИ” можете да направите подробни сравнения на различните предложения на банките. Ако възникнат допълнителни въпроси, не се колебайте да ни пишете.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте. Разполагам със сума над 25000вал.ед., които желая да депозирам, с възможност да тегля ежемесечно лихвата и с нея да покривам вноски по ипотечен кредит, който да изтегля от същата или друга банка с изгоден лихвен процент. Бихте ли могли да ме насочите към банки, които да ми предложат оптимален вариант за тези 2 операции?
Ако сумата, която желаете да изтеглите е под 25000 вал. единици, то тогава считаме, че е необосновано да депозирате наличните пари и да теглите кредит. Дори и да кандидатствате за по-голяма сума, отново считаме, че е неразумно да прибягвате до кредит при положение, че разполагате с определена сума. Бихте могла просто да кандидатствате за по-малък кредит добавяйки наличната сума. Така ще реализирате икономия от ненужно голям кредит, по-кратък срок на изплащане, по-изгодна лихва.

Също така, трябва да отчетем факта, че за да сте в състояние да покривате някаква месечна вноска от лихвите по депозит, то лихвата по депозита трябва да е по-голяма или равна на лихвата по кредита, да се начислява и изплаща ежемесечно. Подобна ситуация е меко казано трудно да се срещне, въпреки че не е невъзможно. Съществуват подобни варианти, но те са твърде ограничени. За съжаление не знаем какъв кредит желаете да изтеглите, за да сме по-конкретни. Ако ни предоставите повече подробности, бихме били в състояние да направим и по-изчерпателен анализ.

Надяваме се все пак, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Имам спестени пари(1200 евро) и искам да ги вложа възможно най- рационално.Какво ще ме посъветвате да избера-някакъв вид депозит или инвестиция на капиталовия пазар.Моля бъдете по-конкретни. Благодаря!
Кой, къде да инвестира е въпрос на лично решение. МОИТЕ ПАРИ се въздържа от подобни препоръки. Независимо от това можем да очертаем възможностите. Според нас размерът на сумата е такъв, че основната дилема наистина е депозит или взаимен фонд (повече за тях можете да прочете на сайта). Понастоящем лихвите по депозитите растат и са сравнително високи. От друга страна борсата все още е много ниско в сравнение с нивата си от преди 6 месеца например и инвестиралите тогава все още са с отрицателни доходности. От такава гледна точка депозирането се оформя, като по-добрата алтернатива. Същевременно, обаче, напоследък се появяват определени сигнали, че може би скоро трендът на борсата ще се обърне. Освен това, когато цените на акциите падат, тогава е моментът за покупка. Следвайки тази логика, може би точно сега е моментът за инвестиране във фондове. Дори и след това борсата да падне още малко и да се реализира загуба, то със сигурно след година или две ще се реализира печалба. Именно това е ключовият момент – срок на инвестицията и каква ликвидност (възможност за най-кратко време да превърне инвестицията си в налични пари) желае да поддържа инвеститора. Колкото по-дълго време няма да са му нужни парите, толкова по-рисково може да инвестира. Резките, понякога, промени в тенденциите могат да се неутрализират от дългия хоризонт на инвестицията.

По различен начин стоят нещата с депозитите. Там лихвата е някаква за определен период (а често може и да се променя) и относително не същуствува риск за инвеститора. Разбира се и дохода ще е по-нисък.

Ето, това са съвсем накратко някои от елементарните съображения какво да предприемете. С една дума – преценете колко, в какъв срок и при какъв риск желаете да спечелите. Ако не желаете да рискувате и парите ще ви трябват скоро – депозирайте. Ако сте склонна към поемане на риск и инвестиране за срок по-голям от година – опитайте на капиталов пазар.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте искам да попитам нещо имам пари който са в Евро и скоро няма да ми трябват къде е най-изгодно и най -сигурно да ги сложа на депозит и да ги обърна ли в Евро или да останат в левове? Благодаря ви .
Ако размерът на свободните парични средства, с които разполагате и имате намерение да вложите на срочен депозит е до 100 000 лв. считаме, че не съществува повод за притеснение, тъй като държавата в лицето на Фонда за гарантиране на влоговете гарантира влоговете в банки в пълен размер. Съвсем естествено е да потърсите най-подходящото предложение, което осигурява висока доходност. Дали банките, предоставящи по-високи годишни лихви по депозитите си са по-нестабилни от тези, които са по-умерени, може да намерите отговор на въпроса като отворите този линк.

По отношение размера на доходността по срочен депозит се забелязват като цяло по-високи лихвени проценти на годишна база по срочните депозити е национална валута, сравнено с тези в евро. Като цяло депозитите в лева са с около 1-1,5% по-високи лихви на годишна база, отколкото тези в евро. Напоследък обаче се наблюдават банки, предлагащи еднакви годишни лихви за депозити в лева и евро. Примерна банка, при която предложенията са от такъв тип, може да намерите като отворите този линк.

За да изберете подходящият за Вас депозит, Ви съветваме да посетите секцията ни със СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ, където имате възможност да се запознаете с актуалните предложения на банките.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Кратка и изчерпателна информация. Благодаря на екипа на Моите пари
Интересува ме следното. да допуснем хипотетично че човек разполага с сума от сорта на 1000000 лв. - къде да избере да ги вложи с оглед по-голяма възнаградителна лихва. това е значителна сума и дори обикновен депозит от около 6% може да е задоволителен, но въпроса ми е как стоят нещата с държавните ценни книжа като форма на нискорискова инвестиция - дали лихвения процент там е по-голям и какво е положението с риска. следващия ми въпрос е имали други подобни нискорискови инвестиции носещи висока възнаградителна лихва. къде мога да получавам актуална информация относно въпросите, к/о ме интересуват по темата. Благодаря Ви предварително
По отношение на ДЦК „Считано от 20.07.2005 г. Министерството на финансите преустанови изцяло продажбата на ДЦК, предназначени за индивидуални инвеститори - местни и чуждестранни физически лица” (изт.: МФ). Това означава, че ако Вие сте физическо лице нямате право да закупите ДЦК. Правилно сте разбрал, че ДЦК са форма на нискорискова инвестиция, но с минимална възвращаемост (покриващ темпа на инфлация).

Относно депозитите бихме желали да уточним, че при влагане на по-големи суми (над гарантирания размер от ФГНВ – до 100 000 лв.), банките са склонни да предоставят на титуляра по-висока лихва на годишна база, отколкото тези, които стандартно предоставя. При тези случай се наблюдава права връзка между размера на вложението и доходността, която банките са склонни да предоставят. Предоставяне на по-висок лихвен процент при депозит се договаря с отдел „Трежъри” на съответната банка, като в зависимост от сумата се предлага лихвен процент, при който да се сключи договора за депозит.

Друга нискорискова инвестиция е спестовна застраховка „Живот”. При нея преобладава спестовния характер на застраховката, поради което тя може да бъде разглеждана като инвестиция с минимален риск. Спестовният характер на з-ка „Живот” се изразява в изплащане на обезщетения при смърт на застрахованото лице, вследствие на заболяване или пък при изтичане срока на застраховката (при преживяване на застрахованото лице до определена възраст). Това означава, че ако не се случи трагичен край, след изтичане срока на застраховката, застрахованото лице е в правото си да получи размера на застрахователната сума, записана в полицата + определена допълнителна доходност. Тук лицето може да избира как да получи сумата – еднократно, всеки месец или по друга избрана от него схема.

Друга нискорискова инвестиция, за която се сещаме е покупката на облигации. Накратко те са дългови ценни книги чрез които инвеститорите отпускат кредит на някоя компания срещу лихва. Тези книжа са подходящи за консервативни инвеститори, които избягват риска. Разбира се в този ред на мисли възвръщаемостта е ниска. Няма вид инвестиция в теорията на финансите, при която рискът за инвеститора е минимален, а възвръщаемостта от инвестицията голяма. Основното правило във финансите е правата връзка между рискът, който се поема от инвеститора и неговата възвръщаемост. За да се спечели повече, трябва да се поеме по-висок риск. По-високият риск от загуба е възнаграждение за това, че инвеститорът е предприел именно агресивната стратегия, като начин на поведение.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.