теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Структуриран инвестиционен продукт – дългосрочно спестяване и висок доход

Доходността от тази инвестиция е необлагаема, и тъй като е застраховка „Живот”, имате право да ползвате данъчни облекчения
0 гласа1038 прочитания

 

Спестяването е практика, дълбоко вкоренена в народопсихологията на българите. Ние спестяваме „бели пари за черни дни”, а когато натрупаме средства не сме склонни да поемем рискове, които потенциално могат да доведат до загуби на спестяванията ни. 

Към края на м. август 2019 г. банките държат над 53 млрд. лв. спестявания на домакинства, които носят годишна доходност близка да 0%. Инвестиционните фондове предлагат различни варианти за инвестиране на малки суми с цел по-висока доходност, но рискът от загуби отблъсква средностатистическия спестяващ гражданин.

Младите хора, които имат финансова грамотност и са склонни да рискуват обикновено не разполагат със спестявания, а по-възрастните хора, дори да са финансово грамотни не са склонни да рискуват.

Как тогава да печелим от спестяванията си без да рискуваме?

Рядко и за кратко големи финансови институции предлагат инвестиционни продукти с гарантирана главница и доходност по-висока от ниските лихви по депозитите, които на всичко отгоре се облагат с 8% данък.

Такава възможност дава до края на тази година голяма застрахователна компания чрез инвестиционна застраховка живот с гарантирана застрахователна сума и доходност, базирана на инвестиция в акциите на 4 световни компании. Инвестицията е за срок от 6 години и вноската е еднократна.

Доходността от тази инвестиция е необлагаема, и тъй като е застраховка „Живот”, имате право да ползвате данъчни облекчения.


ЗАЯВЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ

Внесената сума не подлежи на запор и гарантирано ще бъде върната след 6 години плюс годишна доходност от 4.05% под условие, като максималната доходност за целия срок на договора е 24.3% (доходността се определя всяка година на падежна дата, когато се начисляват 4.05% доходност при условие, че цената на четирите акции е равна или по-висока от базовата им стойност към 12.08.2019).

Тъй като това е застраховка „Живот“, в случай на смърт от злополука ще се изплащат 2 покрития: стойността на резервния капитал (броя дялове по цената за борсовия ден) + първоначалната вноска.
Застраховката може да бъде прекратена предсрочно чрез откупуване като се удържа такса от 4% до края на първата година, намаляваща до 0% след 5-та година.

Този структуриран инвестиционен продукт е подходящ за хора, които държат значителни суми в банка и биха желали да заделят част от тях като инвестиция с по-висока доходност (4.05% годишно под условие), но и с гарантирана главница.

Ако и Вие искате да притежавате инвестиционна застраховка, която е с гарантирана главница, но чиято доходност се формира от растежа на акциите на 4-те най-големи ИТ фирми в света, подайте заявка за консултация и представител на MoitePariConsult ще се свърже с Вас.


ЗАЯВЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ

Автор: Станислава Сурова, финансов консултант, MoitePari CONSULT