теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Съвети при избор и употреба на кредитна карта


от Десислава Николова
6 гласа4787 прочитания

Безспорен факт е, че кредитните карти са все по-често използван електронен платежен инструмент. Те все по-широко навлизат в ежедневието ни, тъй като все повече започват да се осъзнават предимствата, които носи самата карта. В същото време обаче кредитната карта трябва да се ползва разумно, за да бъдат изпитани всичките нейни предимства. В настоящия материал ще Ви запознаем с най-важните съвети при избор на карта и последващата й употреба.

Как да изберем кредитна карта?

Тук трябва да спазвате едно основно правило. Тъй като кредитната карта е вид гъвкав кредит, то най-добрият измерител за разходите по нея е Годишният процент на разходите (ГПР). За разлика от стандартния потребителски кредит, при картата обикновено има ГПР при извършване на покупки и ГПР при теглене на суми в брой. Изберете онази карта, по която ГПР е  с най-ниска стойност. Това означава, че така ще изберете най-изгодната и с най-малко разходи за Вас кредитна карта. ГПР е показателят, който обобщава всички разходи по конкретна карта – лихвени проценти (при покупки и теглене на суми в брой), такси (за одобрение, издаване на карта, годишна или месечна такса за обслужване, такса при теглене на суми в брой и дори за обслужване на сметка по картата). Накратко всички разходи, свързани с кредитната карта, които потребителят трябва да заплати, са обобщени в ГПР. Единствено въз основа на този показател потребителят може да вземе информирано решение при избор на карта.

Трудностите при сравняване на общото оскъпяване (ГПР) по картата произтичат от това, че тя е гъвкав кредитен продукт, без предварително установен размер и срок на изплащане. Лимитът по картата е строго индивидуален и се определя в зависимост от платежоспособността (доходи, имущество и др. фактори) на всеки клиент. За нуждите на съпоставимостта, обаче, Законът за потребителския кредит дава указания. Когато срокът и размерът на кредита не могат да бъдат установени, се приема, че той е от 3000 лв. и ще се издължава на 12 равни месечни погасителни вноски.

Често допускана грешка при сравняване на различните кредитни карти е извършването на сравнение само по един или по няколко от долните критерии:

- Сравнение на годишната или месечна такса за поддържане /обслужване на картата
- Сравнение на лихвата при покупки и теглене на суми в брой
- Сравнение на гратисния период като брой дни
- Избиране на най-рекламирания продукт
- Предоставяни отстъпи, бонуси и кеш-бек
- Такса за теглене на суми в брой

Всеки от тези критерии разгледани поотделно, не би могъл да доведе до информиран избор на кредитна карта. Проведената преди няколко месеца анкета, която е част от информационно образователната кампания на Моите Пари и Банка ДСК установи, че голяма част от клиентите изпитват трудности при избор на кредитна карта и не могат да определят кой фактор е най-важен за тях.

За какви операции да (не) ползваме кредитната карта?

След като вече бъде избрана картата следващият важен момент е как да я ползваме. Кредитната карта е електронен платежен инструмент, който е подходящ за извършване предимно на покупки. Така потребителят ще има възможност да ползва гратисния период, в рамките на който да върне усвоените суми, без да бъде начислена лихва за ползваната част от кредита . В по-голямата част от случаите банките предоставят гратисен период, който се прилага само при извършване на покупки с картата. По този начин потребителят има възможност да ползва сумите по нея като безлихвен заем. Единственият разход при тези операции е годишната или месечна такса за поддръжка на картата. Ползвайки гратисния период, свързан с неначисляването на лихва трябва да бъдат спазвани дните, които банката е определила. В рамките на този фиксиран календарен период от време картодържателят трябва да погаси изцяло натрупаното задължение.

Операцията, която не е препоръчително да  бъде извършвана с кредитната карта е тегленето на суми в брой. В този случай картодържателят дължи освен лихвата и таксата за теглене на сумата. Отделно, банката може да начислява по-висока лихва при теглене на суми в брой, отколкото тази при покупки. Именно поради повечето разходи, свързани с операцията – теглене на суми в брой, стандартният ГПР при теглене на суми в брой е по-голям от ГПР при извършване на покупки. Така, поради възможността за начисляване на такси и по-високи лихви, броят на операциите за теглене на суми в брой трябва да бъде намален.
Начинът, по който се ползва една кредитна карта, показва каква е финансовата култура на нейния притежател. През последните две години наблюдаваме повишаване на тази култура, като все повече хора ползват картата си предимно за плащане на покупки.

Какви привилегии носи кредитната карта?

Напоследък банките започнаха да предлагат все по-активни промоции по вече издадени кредитни карти. Те се изразяват в предоставяне на бонуси, отстъпки или трупане на точки при покупки в определени търговски вериги, или пък връщане на определена сума от стойността на покупката. Те имат за цел да стимулират употребата на картата. Така например, всяка банка има списък с търговците, при които се предоставят отстъпки в определен размер. Колкото повече се ползва картата, толкова повече бонуси и отстъпки носи тя. Пример за такъв продукт е кредитната карта на Банка ДСК „М-тел“. Тя предназначена за клиенти на мобилния оператор, които могат да пазаруват разсрочено, без да им се начислява лихва. Освен това, клиентите получават бонус точки при всяка извършена покупка с картата.

Автор:
Десислава Николова
Анализатор "Потребителски финанси"
Моите Пари

Свързани ключови думи