От мига в който разберете, че ще ставате родители, детето се превръща за Вас в целия свят. Приоритетите се променят, искате най-доброто във всичко за Вашето дете. Доброто образование даващо един добър старт на детето Ви в света на пълнолетните неминуемо идва на дневен ред. Но както и всичко останало в съвременния свят, то също е обвързано със изразходването на сериозни средства. Как да се подготвите за момента в който ще трябва да осигурите финансовата обезпеченост на образованието на детето?

Първото и най-важно нещо е да не отлагате. Мисли като, детето е малко още, има време да намерим необходимите средства, са Вашият най-голям враг, когато става въпрос за образованието на детето Ви. Започнете подготовката от рано. Още при самото раждане. Съставете строг спестовен план и го следвайте стриктно. 

Прегледайте отново семейния бюджет. Ако нямате такъв, време е да го създадете. Направете преразпределяне на разходите. Съставете нова графа в бюджета озаглавена „детски спестовен влог“ и определете каква месечна сума може да отделяте за това перо. Следвайте стриктно решението си, и не пропускайте заделянето на месечната вноска за бъдещето на детето Ви. 

Проверете какви финансови продукти съществуват на пазара, които да отговарят на целта, която сте си поставили. За съжаление на българския пазар не съществува голямо разнообразие от специфични продукти свързани бъдещето на децата ни. Това може би се дължи на факта, че търсенето на подобни продукти е ограничено. А както всички знаете простото икономическо правило, търсенето определя предлагането. Изборът е ограничен и се свежда основно до 2 продукта: банков детски депозит и спестовна застраховка. 

Детският депозит е по-разпространен, при него характерното е, че той се открива за определен срок. Обикновено той се определя от годините на детето към момента на откриване на депозита, като за краен срок се взима навършването на пълнолетие. Ако откриете депозита когато детето е на 3 години, срокът на депозита ще бъде 15 г. Друго характерно при този продукт е, че средствата не могат да бъдат изтеглени от родителите. Ако смятате, че не може да бъдете дисциплиниран във финансово отношение, това е един много подходящ продукт, който ще гарантира наличието на средства при навършване на пълнолетие на детето. 

В духа на дългосрочното животозастраховане компаниите предлагат и “Детска застраховка”, която е предназначена за осигуряване на определена сума на детето (Гарантирана застрахователна сума) след навършване на пълнолетие + допълнителна сума от натрупана доходност и застрахователна защита.

В зависимост от срока на застраховката, застрахователната вноска, възрастта на платеца (Притежателя) на полицата, лихвения процент, застрахователното покритие, се определя застрахователната сума и доходността. Обикновено срокът на застраховката е от 5 до 25 години, а ползващото лице (детето) трябва да бъде до 25 годишна възраст.

Различните застрахователни компании предлагат различни покрития, различна доходност, но общото за „Детската застраховка“, освен спестовния характер, е и осигуряване на защита на детето при злополука и трайна нетрудоспособност. Ако това се случи, изплаща се процент от застрахователната сума, равен на процента нетрудоспособност. При по-тежки увреждания застрахователната вноска се намалява или се прекратява, като някои застрахователи поемат ангажимента да завършат спестовната програма и да изплатят на детето договорената застрахователна сума в края на срока, независимо колко вноски са получени.

Не е задължително да избирате един от двата вида продукт. Може и просто да си откриете допълнителна сметка, в която да си заделяте средства, но не Ви съветваме да го правите, ако не смятате, че сте дисциплиниран във финансово отношение. 

Ако сте закъснели да организирате спестяванията, винаги имате и друга опция: студентският кредит. Но е важно да запомните, да не разчитате на тази опция, винаги е по добре да спестявате, отколкото да изплащате заем. 

Знаем, че ще направите най-доброто за децата си. Най-важното е те да растат весели, безгрижни и щастливи. Обичайте ги!