Само искам да допълня и още една инвестиционно спестовна възможност за родителите и в полза на децата им - детският взаимен фонд Ди Ви Съкровище, който се предлага от управляващо дружество Ди Ви Асет Мениджмънт. http://dvam.bg/?cid=13