теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Съвременна форма на инвестиране във взаимни фондове


от Екип MoitePari.bg
4 гласа3964 прочитания

В забързаното ни и динамично ежедневие постоянно се сблъскваме с нови възможности за инвестиране, които изглеждат по-модерни, иновативни различни и доста атрактивни. Много обещават, а понякога и гарантират (на думи), доста впечатляващи доходности и бързи и лесни печалби, или всичко, за което си мечтае един средностатистически човек. Как да разберем дали подобни инвестиционни схеми са реални и сериозни е дълга тема и тя е почти неизчерпаема, тъй като постоянно изникват нови предложения на пазара. Най-основното и важно да се разбере е, че няма магически инвестиционен инструмент, който да предлага накуп висока доходност, абсолютна гаранция и сигурност и голяма гъвкавост. Винаги ще липсва поне едно или две от тези условия. Ако не е така, то тогава най-вероятно става дума за спекулация, хазарт или чиста измама.

В предишен материал вече стана дума, че българите традиционно държат средствата си на две места, които се приемат за достатъчно надеждни и сигурни – в банкови депозити и в недвижим имот. Показателно е продължаващото увеличение на банковите депозити на физически лица (около 46 млрд. лева) и възраждащия се и растящ пазар на недвижими имоти, макар и предимно в големите и по-развити градове. Въпреки, че тези две основни инвестиционни убежища на българите изглеждаха леко позагубили своята атрактивност и сериозна доходност. В момента лихвите по депозити са под 1% годишно (в повечето банки), а цените на имотите в столицата и още няколко по-големи града надхвърлят 1200 евро на кв.м., като има и оферти за над 2000-3000 евро на кв.м. При намаляващо население и относително нисък жизнен стандарт, тези два инструмента запазват своята нарастваща тенденция, като в момента банките предлагат все по-ниски и примамливи лихвени нива по кредити, което допълнително стимулира имотния пазар. 

Има ли сериозни алтернативи на депозитите и инвестициите в имоти и какви са те?

Инвестицията във Взаимни фондове се превръща все повече в основен инструмент за вложение на средства в по-развитите държави. Фондовете се различават по същността на инвестиционната си стратегия – някои са в определени сфери – енергетика, фармацевтична индустрия, недвижими имоти и т.н., други са в индекси на водещи компании и предприятия в дадена държава, континент или икономики, свързани по даден общ признак, има и миксове от различни фондове, така че да се разпредели риска и да се постигне добър усреднен резултат. Обикновено финансовите институции, предлагащи инвестиция във фондове ги класифицират като 3-4 типа: консервативни (нискорискови), балансирани (среднорискови) и динамични (по-високорискови), като всеки тип фонд има различно процентно съотношение между акции и облигации. При консервативните преобладават облигациите и инструментите на паричен пазар, докато при динамичните водещи са акциите, които могат да постигнат много по-високи доходности. В определени периоди, обаче, могат да са и с отрицателна стойност спрямо първоначалната им цена на закупуване и като цяло са по-податливи на движенията на пазара. Все по-голямо място заемат и един четвърти тип фондове, така наречените таргетирани. При тях стратегията се променя спрямо продължителността на инвестиционния хоризонт, като в началото е по агресивна (основно се инвестира в акции), към средата на периода постепенно се преминава в по-балансиран вариант (акции и облигации), а към края, с цел да се запази натрупаната и реализирана добра доходност и да се минимизира риска от негативна тенденция на пазара, се преминава в консервативна стратегия (преобладаваща част облигации и по-малко акции). Като цяло фондовете постигат по-висока усреднена доходност, спрямо депозитите за един по-продължителен период от време, като обаче може да има периоди с отрицателни стойности, т.е. моментната стойност на закупените дялове да е по-ниска от реално инвестираните средства при закупуването им. Такива периоди се наблюдават обикновено при финансови кризи и рецесии, каквато имахме в периода 2008-2011 година, а също така и при по-значими събития, като новината за Брекзит (BREXIT) или по-сериозна политическа криза в някоя водеща икономика или регион, финансов крах, природен катаклизъм или тежка авария, военен конфликт с по-глобално значение и др. Принципът при инвестирането във фондове е да се избере срок и да се закупуват дялове на определени (желателно е равни) интервали от време или (по-рядко) да се инвестират по-големи суми еднократно. По този начин се използват и възходящите, и низходящи тенденции на пазара, като в периоди на спад могат да се закупят дялове на по-ниска цена, които при изтичане на срока и при по-високи стойности на пазара могат да донесат по-голяма положителна разлика в цената и да се реализира по-добра доходност. 

Взаимни фондове се предлагат от различни финансови институции, като банки, застрахователни компании (в комбинация със застраховка Живот), инвестиционни посредници и др. Разликите са в това, какви фондове се предлагат от отделните институции, каква е тяхната история, доходност, размер на таксите и т.н. И тук има по-вискорейтингови и доказани фондове, както и такива, които са по-неизвестни или тепърва навлизат. Освен това по-реномираните фондове, обикновено, се предлагат от една финансова институция, която има право да ги предлага на нашия пазар. За разлика от банките и инвестиционните посредници, застрахователните компании също предлагат взаимни фондове, но когато към тях се добави и застраховка Живот, вече придобиват друг правен и финансов статут, а именно вече са Застраховки Живот, свързани с инвестиционен фонд, което им дава правото да се ползват от данъчни преференции и да са несеквестируеми по закон.  
По принцип доходността, постигана от Взаимни фондове е доста по-висока от доходността по депозити, когато говорим за малко по-продължителен времеви хоризонт – над 7-8 години, като по-осезаема би била разликата за 15-20 годишен срок. 

Доходността се образува от увеличението на стойността на ценните книжа в портфейла на даден фонд и при продажба на закупените дялове на по-високите цени, се реализира печалба, т.нар. „капиталова печалба“.

Предимствата, които предлагат Взаимните фондове са доста, но на кратко могат да се обобщят така:

• Подходящи за непрофесионалисти, без инвестиционен опит.
• По-висока доходност от традиционните форми за спестяване за средносрочен-дългосрочен времеви хоризонт.
• Лесна форма за инвестиция и лесен достъп до световните пазари
• Ниски минимални прагове на участие и икономия от мащаба – инвеститорът във Взаимен фонд може да се възползва от преференциални условия, по-ниски такси и други привилегии, договорени от фонда, които не би имал като самостоятелен инвеститор.
• Голям избор на реномирани и професионално управлявани фондове.
• Гъвкавост – във всеки момент инвеститорът може да продаде своите дялове и да се възползва от моментното състояние на пазара.
• Разпределение на риска – форма на инвестиция, която става все по-актуална и предпочитана, поради сериозните си предимства.
• Данък печалба не се дължи върху реализираната доходност.

Дали настъпва момента, в който всеки, според възможностите си, ще започне да заделя по нещо настрана, ще направи първата стъпка към по-добро финансово здраве, ще разпредели риска и ще започне редовно да влага средства във Взаимни фондове? 
Времето ще покаже… 

Всеки ден пред нас се появяват възможности, които ако пропуснем, ни остава по-малко време да реализираме.

Koнcyлтaнтитe нa MoitePariConsult мoгaт дa oтгoвopят нa вaшитe дoпълнитeлни въпpocи oтнocнo Инвестиционните продукти. Πoпълнитe зaявĸa зa ĸoнcyлтaция или изпpaтeтe имeйл нa consult@moitepari.bg. 


MoitePariConsult e нoвaтa ĸoнcyлтaнтcĸa ycлyгa нa фиpмa „Moитe Πapи“, c фoĸyc въpxy личнoтo финaнcoвo плaниpaнe зa вaжнитe peшeния в живoтa нa ĸлиeнтитe. MoitePariConsult e ecтecтвeнo пpoдължeниe нa миcиятa нa финaнcoвия пopтaл MoitePari.bg.