теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Температурите се повишават, лихвите по депозити продължават да спадат


от Екип MoitePari.bg
3 гласа3537 прочитания

През месец юни банките заложиха на добре познатата през годините стратегия – активни при промени в депозити и пасивни по отношение на корекции в условия по кредити. Данните от месечния доклад на анализаторите от MoitePari.bg сочи, че през изминалия месец юни трезорите са продължили да понижават лихви по депозити. От общо 6 банки, две от тях са предприели стъпки към подобряване на условията си.

В разгара на лятото банките не измениха на установената практика и останаха пасивни откъм нови предложения. Слабата активност е обичайна за летните месеци от годината и месец юни не направи изключение. При потребителските кредити ситуацията не беше по-различна, като и там банките останаха пасивни от към промени.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към юни 2016 спрямо май 2016 г.
Д Банк удължи срока на промоцията по депозит „Авансова лихва“. Банката започна предлагане на нов промоционален продукт "ВИП депозит". Той се предлага със срочност от 6 и 12 месеца в лева и евро. Двете промоционални оферти на банката са валидни до края на месец август.

TBI Bank подобри условията по срочни депозити за физически лица. Банката повиши с 0,25 пр.п. лихвите по едногодишния депозит „Привилегия“ в лева и евро. Освен това трезора започна предлагане на нов 1 и 3-месечен депозит „Привилегия“. Банката стартира промоция под формата на надбавка за новопривлечени средства. Надбавката над основната лихва е 0,27%, което означава 1,77% за 6 и 12-месечни депозити в лева и евро. Промоцията важи за всички депозити, отговарящи на това условие, открити до края на юни 2016 г.
Трезорът започна предлагане и на нов депозит, наречен „Късметлия“. Лихвеният процент по депозит „Късметлия“ в лева и евро за 6 и 12 месеца е 0.50%. Клиентите, които се възползват от него имат възможност да участват в томбола за 5% годишна лихва за период от 30 календарни дни. 10% от договорите с депозит Късметлия ще печелят всеки месец. Няма ограничение за броя пъти, в които клиент може да участва и да спечели по-висока лихва.

Инвестбанк на два пъти промени офертите си по срочни депозити през месец юни. Първоначално банката понижи с 0,10-0,20 пр.п. лихвите по стандартните си срочни депозити. В края на месеца отново бяха понижени лихвените нива. Промените засегнаха предимно депозитите, предлагащи се със срочност 1 и 3 месеца в лева и евро. Лихвите по тях се понижиха с 0,05-0,15 пр.п. 

БНП Париба С.А.- клон София понижи с 0,25 пр.п. лихвените нива по промоционалния срочен депозит в лева. Този в евро остана на същите лихвени нива от 0,70%.

Пощенска банка с нови лихви по срочни депозити от началото на юни. Банката премахна прага на лихвата според размера на стандартния срочен депозит. Това доведе до леко понижаване на лихвените нива по стандартните срочни депозити при суми от и над 20 000 BGN/ EUR/ USD. Трезорът понижи лихвените нива и по останалите срочни депозити за физически лица. Корекциите бяха с 0,20-0,30 пр.п. и засегнаха предимно депозитите в лева и евро. Депозит „Рента“ с регулярно изплащане на лихвите вече не се предлага.

Банка Пиреос понижи лихвените нива по срочни депозити в лева и евро. Това се случи в средата на юни, като пониженията в лихвите бяха с 0,10-0,15 пр.п. 

Общинска банка понижи лихвените нива по срочните си депозити за физически лица в края на юни. С тях банката понижи лихвите с 0,15 – 0,20 пр.п. 


Спестовните сметки отдавна не са във фокусът на банките. Само една банка понижи лихвените нива по тях през изминалия юни. Ниските лихви, съпроводени от месечни такси за поддържане на сметка направиха така, че доходността при голяма част тези продукти вече да е отрицателна.

Д Банк понижи С 0,20-0,30 пр.п. лихвите по безсрочния си депозит „Д Банк +".


Подобрения в офертите за потребителски кредити имаше и през месец юни. Според месечния доклад на анализаторите от MoitePari.bg банките са започнали да подобряват тези оферти по-осезаемо от началото на тази година. 

В началото на юни Пощенска банка удължи промоцията по потребителски кредити, изразена в предоставяне на по-ниски лихви по тези продукти. Промоцията беше удължена до средата на юли. В момента тече отделно и промоция, според условията на която Банката начислява по-ниски такси при кандидатстване на кредит. Тя е валидна до края на юни. 
 Банката увеличи размера на максималната сума (от 35 000 – 40 000 лв), както и максималния срок на изплащане на кредита (от 84 на 120 месеца) при част офертите. Промените бяха при продуктите, валидни за служители на одобрени от банката фирми и институции.

Отново в началото на юни Райфайзенбанк стартира лятна промоционална кампания за потребителски кредити с фиксирана лихва за първата година. Според условията й клиентите имат възможност да изберат три опции за допълнителни отстъпки - 10% отстъпка от размера на лихвата за първата година или 50% отстъпка от таксата за обработка на искането за кредит, а също така могат да изберат да получат 5 000 специални точки по безконтактна кредитна карта. Промоцията е валидна за подадени искания за кредит до 31 август 2016 г., както от настоящи, така и от нови клиенти на банката. Клиентите могат да изберат една от посочените оферти. Банката увеличи размера на таксата за обработка на искане на кредит – от 60 лв., тя вече е 90 лв.


Единствената банка, която предложи промени през юни по кредитните си карти беше ДСК. Банката стартира нова промоционална кампания по кредитни карти. Според нея банката ще начислява 0% лихва за първите 3 месеца след издаване на картата. Промоцията важи за всички нови кредитни карти за физически лица, издадени в периода 13.06.2016 г. – 31.07.2016 г. Промоцията важи за всички транзакции през първите 3 месеца от издаването на картата, включително теглене на АТМ. След изтичане на промоционалните 3 месеца, трансакциите по картата ще се олихвяват със стандартния лихвен процент по кредитни карти. Промоцията не важи за допълнителни карти, издадени към вече съществуващи кредитни карти, отпуснати преди старта на кампанията.


Само 2 банки предприеха стъпки за промяна на своите продукти.

Банка ДСК понижи с 20 б.п. лихвените си нива за всички кредити, отпуснати при пълна отговорност на кредитополучателя. Условията са валидни до 30.09.2016 г.

Втората банка с промени беше Райфайзенбанк. При пълна отговорност на кредитополучателя банката понижи лихвените нива по жилищни кредити с 20 б.п. С 40 б.п. бяха подобрени условията по потребителския кредит с ипотека. В средата на миналия месец банката възстанови таксата за разглеждане на документи (120 лв. / 60 евро) и таксата за предсрочно погасяване (1% през първата година от усвояването на кредита, 0% след това).

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Банките, променили оферти, участващи в левовия индекс бяха Общинска банка, Пощенска банка, Societe Generale Експресбанк, Банка Пиреос и Инвестбанк. Трезорите понижиха с 0,05-0,20 пр.п. лихвите по най-добрата си оферта по 3-месечен депозит в лева. При евровия индекс банките, предприели корекции бяха същите с изключение на Societe Generale Експресбанк. Тези промени почти не повлияха върху крайната стойност на индексите. Този в лева се понижи с едва 0,03 пр.п. на месечна база (от 0,31% в края на май на 0,28% в края на юни). При евровият индекс ситуацията беше аналогична, като понижението при него беше с 0,02 пр.п. на месечна база (от 0,32% в края на май на 0,30% в края на юни).

Потребителски кредити с и без поръчители

Единствената банка, която предложи промени през месец юни беше Райфайзенбанк. Банката стартира лятна промоционална кампания за потребителски кредити с фиксирана лихва за първата година. В резултат на това офертата на банката без поръчител подобри своето оскъпяване, като ГПР се понижи с 0,19 пр.п. При офертата си с поръчител обаче банката вложи условията си, като увеличи размера на таксата за обработка на искане на кредит от 60 на 90 лв. Тези промени не повлияха върху стойността на Индексите. Този без поръчител се понижи с едва 0,02 пр.п. на месечна база (от 12,90% на 12,87%). Индексът с поръчител се покачи съвсем незначително от 13,34% в края на май на 13,39% в края на юни.

Ипотечни кредити в лева и евро

Въпреки, че месец юни беше лишен от голям брой корекции в условията по продукти, индексите все пак отчетоха поредно понижение. Двата индекса се понижиха са 5 базисни пункта. Индексът в лева достигна ниво от 5,99%. За понижението му съдействаха промени в най-добрите предложения на 2 от банките, включени в него. Най-добрата оферта на Банка ДСК се подобри с 21 б.п., което е следствие от понижението на лихвата по кредита със сходен размер. Втората банка повлияла индекса беше Райфайзенбанк. Най-доброто й предложение поскъпна с 4 б.п. Понижената лихва с 0,20 пр.п. беше неутрализирано от възстановената такса за разглеждане на документи в размер на 120 лв. и като резултат, офертата като цяло поскъпна.

При индекса в евро промените бяха аналогични. Той достигна ниво от 6,16%. За понижението му съдействаха промени в най-добрите предложения на 2 от банките, включени в него. Най-добрата оферта на Банка ДСК се подобри с 21 б.п., което е следствие от понижението на лихвата по кредита със сходен размер. Втората банка повлияла индекса беше Райфайзенбанк. Най-доброто й предложение поскъпна с 3 б.п. Понижената лихва с 0,20 пр.п. беше неутрализирано от възстановената такса за разглеждане на документи в размер на 60 евро и като резултат, офертата като цяло поскъпна.

ЕКИП на www.MoitePari.bg 
MoitePari.bg - Българският финансов пътеводител
www.moitepari.bg