Интервю с Иван Стойков, старши финансов анализатор в MoitePari.bg - "В развитие" по Bloomberg TV

Как се изменя кредитирането през последните месеци в България, съответно съотношението на лошите кредити?

- В последните месеци, а и през последната една година кредитирането показва хубави темпове на растеж. Имам предвид новоотпуснати кредити, главно за домакинства. В сравнение с 2016 г. размерът на новоотпуснатите кредити като темп е почти двойно по-висок. При фирмите се наблюдава малко по-слаб темп, но все пак 25% в рамките на една година е достатъчно добър.

Заедно с това намалява делът на необслужваните кредити.

- Да, намалява делът на необслужваните кредити и те вече са малко над 10%, 10,2%. Отчасти това се дължи на по-добрите портфейли на банките, от друга страна – на нетното нарастване на кредитната база като съотношение. Просто темпът на нарастване на кредитната база малко изпреварва този на необслужваните кредити.

Какви рискове крие увеличаването на кредитирането? Димитър Радев предупреди, че въпреки тези благоприятни условия, които наблюдаваме, и благоприятната статистика, все пак банките трябва да внимават.

- Аз мисля, че това изказване е положително, необходимо в един такъв период, за да не изпадне банковата ни система и въобще целия ни кредитен пазар в тази ситуация, в която изпадна през 2008 г. и годините преди това, когато ръстовете бяха значително по-високи от това, което наблюдаваме в момента.

Гледайте цялото интервю тук: