Румънските енергийни компании носят големи дивиденти на инвеститорите си. 


Тихомир Каунджиев е Портфейлен мениджър в Карол Капитал Мениджмънт от началото на 2017 г., а професионалният му път в сферата на финансите започва през 2005 г. като консултант и аналитичен специалист в банковия сектор. В последствие работи като финансов анализатор в областта на корпоративните кредитни рейтинги на компании, опериращи в секторите: строителство, енергетика, застраховане, търговски банки, печатна дейност и др. От средата на 2007 г. продължава своето развитие в сферата на капиталовите позари и анализите на публични компании от българския капиталов пазар. От 2009 г. е лицензиран от КФН със сертификат за инвестиционен консултант и работи като портфейлен мениджър, активно управляващ индивидуални (доверителни) портфейли от акции, борсови стоки и валути.

Магистър по Финанси от НБУ, специализирал е в направление Финансови пазари и защитава магистърска теза за практическото приложение на корпоративните конвертируеми облигации. Участник e в университетска програма Socrat/Erasmus, чрез която специализира в областта на корпоративните финанси в Парма (Италия). Участник е в организираното от фондация „Атанас Буров” – „Лятно училище по съвременно банкиране” и организирания от „Джуниър Ачийвмънт“ проект по "Практични финанси". Хоноруван лектор по дисциплината „Технически и фундаментален анализ” в НБУ и гост лектор в СА „Д.А. Ценов” и Американския университет в България.1. Как оценявате отминалата 2018 г., беше ли успешна тя за Вас? На кои пазари постигнахте най-добри резултати? 

Като цяло изминалата година бе период, в който се наложи да управляваме инвестициите в една доста несигурна пазарна ситуация съпроводена с волатилност на финансовите пазари. Пазарната несигурност се дължеше най-вече на водената от щатския президент Доналд Тръмп световна търговска битка. Рязката ескалация на търговската война между Вашингтон и Пекин удари най-силно акциите в развиващите се пазари, включително и пазарите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). От общо 19 капиталови пазара в региона на ЦИЕ само шест успяват да приключат годината на плюс. Най-голям отлив на инвеститори през 2018 г. имаше на пазарите в Гърция и Турция. Това засегна търговията в целия балкански регион. В края на годината водещият бенчмарк на Българска фондова борса се оказа третият по спад борсов индекс в региона на Централна и Източна Европа с понижение от 12.25%.


2. Имаше ли през 2018 г. сериозни трусове на някои от пазарите, които да не позволиха да постигнете още по-добра доходност? Ако да, от какво бяха предизвикани и в какво се изразиха?

Основна причина за трусовете на пазарите в ЦИЕ бяха политическите решения, свързани с проблемни икономически дисбаланси, опити за стимулиране на ръст на икономиката и отчаяни мерки за борба с инфлацията. Мога да дам за пример ситуацията в Румъния, където през изминалия декември капиталовия пазар претърпя шокиращ спад, благодарение на необмислени решения на правителството. Опитвайки се да запушат бюджетния си дефицит за 2019 г., в средата на декември миналата година правителството прие извънредна наредба, с която изненадващо обявиха, че планират въвеждането на данък върху финансовите активи на банките, както и данък върху оборота на енергийните и телекомуникационни компании. Това бе абсолютно неочаквано за всички и предизвика силен спад от 14.8% за основния измерител на румънския капиталов пазар – индексът BET.


3. Какви са перспективите пред фонда за 2019 г., предвиждате ли значими корекции в стратегията?

Финансовите пазари в глобален мащаб са в режим на по-висока увереност, че централните банки ще продължат с досегашната парична политика на ниски лихви, което предполагам ще повиши интереса за инвестиции в т.н нововъзникващи пазари. Перспективите за инвестиции в региона и по-специално капиталовите пазари на София и Букурещ остават изключително добри. Смятам да запазя сегашната алокация на инвестициите на фонда непроменена. Относителният дял на българските компании ще бъде около 2/3 от общия портфейл на фонда, а този на румънските компании ще бъде не повече от 1/3. Основание за това виждам в моментната ситуация на по-висока несигурност на политическата среда в Румъния. 


4. Кои, според Вас, ще са най-атрактивните компании/бизнеси/индустрии през 2019 г., в които би било удачно да се инвестира? Имате ли набелязан фокус?

Според мен най-атрактивни инвестиции предлагат акциите на българските банки, които се търгуват при изключително ниски оценъчни коефициенти. Редица събития от последните години породиха ситуация на изключително лош имидж и недоверие към българските банки. Според мен обявяването на резултатите от т.н. стрес тестове и бъдеща покана за присъединяване към еврозоната, ще бъдат факторите за отключване на стойността на тези акции. Освен това считам, че дружествата свързани със земеделския сектор също са изключително добра възможност за инвестиция. От гледна точка на пазарни оценки, виждам добър потенциал в акциите на „енергийните компании“, чиято дейност е свързана с добив на нефт, газ и електрическа енергия. Този сегмент от компании са по-широко представени на румънската фондова борса. Тези компании имат висока дивидентна доходност и перспективи за ръст в цените.


5. Парите в банковата система продължават да растат. Очевидно хора и фирми не желаят да предприемат по-рискови начинания, въпреки потенциалът за по-добра доходност. Какво бихте им предложили в такава ситуация, какво е най-подходящо за тях като инвестиция на капиталов пазар?

За съжаление, на база досегашния ми опит наблюдавам, че голяма част от хората гледат на борсата като на игра, а не на инструмент, с който да подобрят финансовите си постъпления. Голяма част от хората в страната не са запознати с възможностите за спестяване през фондове и не виждат добрите перспективи, свързани с капиталовите инвестиции. Предвид рекордно ниските депозитни лихви през последните 5 години, аз лично виждам смисъл да държиш пари в банковата система единствено поради ликвидни нужди. Смея да твърдя, че нашето управляващо дружество е разработило и предлага достатъчно добри и доходоносни инвестиции от различни видове взаимни фондове освен тези, които пряко управляваме. Подходът на работа с клиенти включва индивидуална оценка от наша страна на възможността и склонността към риск на всеки отделен клиент и спрямо тази оценка предлагаме най-подходящите варианти за инвестиции.


Географски фокус Взаимен фонд от отворен тип
Управляващо дружество: Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
Портфолио мениджър(и) Тихомир Каунджиев
Инструменти: Инвестиции в акции
Географски фокус Фондът се стреми да открива инвестиционни възможности на борсите в София и Букурещ
Активи под управление (към 31.12.2018 г.) 7 369 536,19 лева
Стандартно отклонение 7,9%
Доходност за 2018 г. -8,7%
Средна доходност за последните 5 години (към 31.12.2018) +3,2%
Годишна такса за управление 2,5% от средногодишната НСА
Такси при вход и изход 1.50% от размера на инвестицията при вход. Без такса при изход.