теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Търсенето на нови автомобили расте - как да закупим такъв


0 гласа3648 прочитания

Пазар на нови автомобили. Да, такъв има в България и той не съществува от днес. С повишаване на възможностите на българина интересът към покупката на нов автомобил става все по-голям. Все повече хора си позволяват да закупят нов автомобил, а не просто нов, който допреди 20 г., например, беше просто друг употребяван автомобил. Търсенето на нови автомобили расте, както в целия ЕС като цяло, така и в България в частност. Нещо повече, темпът на търсене на нови автомобили у нас (+25% за 2017 г.) многократно изпреварва средния за ЕС (+3,1% за 2017 г.).

Защо са по-достъпни автомобилите

 • Нови технологии. Безспорно новите технологии дават много възможности, вкл. по-ефективно производство на автомобили. Немалка роля за това изиграва използването на роботизирани системи, заменящи човешки труд. От тук следват икономии на разходи и по-конкурентни цени. Силната конкуренция между производителите също спомага за наличието на изгодни предложения. Много производители на автомобили в своята продуктова гама имат бюджетни модели, които се предлагат на атрактивни цени. Разбира се, конкуренцията сваля цените и в средния клас, дори и в премиум;
 • По-изгодни предложения за лизинг. Един от двигателите на ръста на продажбите на нови автомобили са и формите за финансиране на покупката им. Условията по лизинг на автомобил и потребителски кредити се подобряват и правят покупката по-достъпна за повече хора;
 • По-добри доходи. На последно, но не и по значение място, са доходите. Ръстът на икономиката генерира повече постъпления в личния или семейния бюджет, което е предпоставка хората да проявяват по-голям интерес и към по-скъпи покупки, каквито са автомобилите.
Една от най-популярните форми за придобиване на автомобил е лизингова схема. Така наречената покупка на автомобил на лизинг е широко използвана у нас и съвсем не е новост. Всъщност, лизинговането на автомобил е почти единствената възможност за покупка на такъв, а втората форма, разбира се, е чрез потребителски кредит. Въпреки, че лизингът е познат, все пак е добре да се знаят предварително няколко важни неща за него.

Важни неща за автолизинга
 1. Той е вид кредит и съществува в различни разновидности. Видът, с който всеки е свикнал и е най-познат е т.нар. „финансов лизинг“. По своята същност финансовият лизинг е близко до наема, а заплащаната месечна лизингова вноска по лизингования автомобил има характер на месечен наем. Финансовият лизинг обичайно се предлага/прилага с опция за придобиване на автомобила. Това е и причината лизингът често да бъде отъждествяван като покупка на изплащане, каквато всъщност не е.
 2. Тъй като лизингът има характер на отдаване под наем, автомобилът не е Ваш, докато не изплатите и последната вноска. При допуснато просрочие лизингодателят има право да изземе лизигонваният автомобил, независимо от платените до момента лизингови вноски.
 3. Лизингованият автомобил се застрахова за Ваша сметка, но в полза на лизингодателя. Застраховката обикновено се сключва в посочен от лизингодателя застраховател. 
 4. Лизингованият автомобил може да напуска пределите на страната само с разрешението и съгласието на лизингодателя. Обичайно лизингодателите дават тези разрешения
 5.  Изисква се първоначална вноска/самоучастие. Подобно на ипотечните кредити, колкото и да е неточно сравнението, при лизинг на автомобил също се изисква самоучастие. Лизингополучателят трябва да осигури сам определена част от цената на автомобила. Често това е поне 5 или 10% от нея. При лизинговите схеми се допуска „изплащане“ с остатъчна стойност. Това е процент от стойността на автомобила, която трябва да бъде заплатена наведнъж в края на лизинговия срок. Подобна схема позволява да се постигне по-ниска месечна лизингова вноска. Цената за това, обаче, е по-висока остатъчна стойност, която може да е трудно платима в края на лизинга.
 6. Лизингът на автомобила може да бъде оформен върху стойността на автомобила с ДДС или без ДДС. Когато лизингът се отпуска на база цена на автомобила без ДДС, дължимият данък се начислява върху лизинговата вноска.
 7. Максималният срок на лизинга е до 7 г.
Пример за лизингова схемаКой лизингова автомобили

Лизингови схеми предлагат два субекта:

1. Лизинговите компании. Към тях може да се обърне всеки желаещ да закупи нов автомобил и да получи предложение за лизингов план от съответната комнария;

2. Вносителите на автомобили. Те също предлагат лизингови схеми, като тук вариантите са два:
 • Лизинг чрез лизингова компания, с която работи вносителят;
 • Собствен лизинг, ако разполага с достатъчно ресурс за това.

Съвет

При покупка на нов автомобил попитайте за възможност за изкупуване на стария. Получената сума може да бъде използвана като самоучастие при покупката на новия автомобил. Остатъкът от цената ще бъде оформен като кредит (лизинг).


Свързани теми