Търся си кредитна карта. Какво да проуча и какво да очаквам?

Кредитните карти навлизат все повече в ежедневието на българина. През последните няколко години те започнаха да се налагат, не само като начин за пазаруване, но дори и като начин на живот.

Като един сравнително нов продукт на пазара, кредитните карти са все още недостатъчно познати и изпълнени с доста неясноти.

Вероятно всеки, поне веднъж, се е замислял за това дали да притежава кредитна карта или не. Този въпрос бе разглеждан не веднъж от МОИТЕ ПАРИ, повече материали по темата можете да намерите на www.moitepari.bg.

В настоящият материал ще обърнем по-голямо внимание, на това което би могло да се окаже спънка за потребителя. Ще се опитаме да внесем повече яснота относно някои от основните параметри, характеризиращи кредитните карти.

Първото, за което МОИТЕ ПАРИ държи да напомни на бъдещите картодържатели е, преди да се възползват от някое от „атрактивно” звучащите предложения, да се проучват всички оферти на пазара.

Кредитна карта – национална или международна

Затруднение потребителят би могъл да срещне още с избора на вида кредитна карта. На пазара в България има два вида: национални и международни.

Те сами говорят за разликата помежду си, но нека все пак уточним – националните са с покритие единствено и само в страната. Международните кредитни карти могат да бъдат употребявани навсякъде по света (стига разбира се да е на лице необходимата инфраструктура).

От вида на кредитната карта, до голяма степен зависи и възможността за избор на валута, в която да бъде отпуснат кредитния лимит.

За националните кредитни карти е повече от ясно, че кредита се отпуска в местна валута, докато при меджународните има възможност за избор.

За да направим избора по-лесен бихме могли да дадем следните разяснения. Избирайки кредитна карта в чужда валута (EUR, USD), в повечето случаи, се съгласяваме да погасяваме такси и комисиони в съответната валута, в която е издадена картата.

Такси по кредитна карта

Сред таксите, които се плащат по една кредитна карта, ще споменем само за няколко от тях.

Една от таксите е свързана с издаването на кредитната карта. В повечето случаи когато става дума за обичайния срок услугата е безплатна. Не така стоят нещата с експресното издаване. Обикновено се заплаща не малка сума, за да се получи картата в съкратени срокове.

Друга такса, за която можем да твърдим, че е една от основните, е годишната или месечната такса. Дали ще се събира годишно или месечно, зависи само от издателя на картата. Тази такса се начислява за обслужване на отпуснатия кредит. Може да бъде както фиксирана сума, така и процент.

Когато таксата е зададена като процент е важно да се уточни как точно се изчислява – дали от размера на усвоеният кредит или върху размера на отпуснатия кредитен лимит.

Тази такса се събира винаги, дори и когато кредитната карта не е ползвана. Има и изключения, при които таксата започва да се събира след извършване на първата транзакция с картата.

Други две, не маловажни такси, са тези, които се събират при теглене на суми в брой или при покупки. Тези такси обикновено са формирани от фиксирана сума (напр. 1 EUR или 2 BGN) и/или процент от тегления кредит. Тук ще направим уточнението, че сумите за различните операции извършени в офис или на устройства (ПОС и АТМ) на издателя на картата и тези на друга финансова институция са различни.

В повечето случаи при покупки такса за плащане не се събира, но все пак има и такива, в които се начислява такава. Обикновено тя е в доста по-малък размер. Не така стои въпросът, обаче, с таксата при теглене на пари в брой. Все пак кредитните карти са електронен платежен инструмент и основното им предназначение е за покупки.

Има още и различни такси, на които няма да се спираме в настоящият материал. С тях можете да се запознаете подробно на www.moitepari.bg.

Лихви по кредитна карта

Както добре знаем, при кредитните карти има две лихви – лихва за покупка и лихва за теглене на кредит в брой. В България, към настоящият момент, за повечето кредитни карти лихвите и в двата случая са еднакви. Има и такива, обаче, при които посочените две лихви са различни – лихвата за покупки е по-ниска, от тази за теглене в брой, причините вече посочихме малко по-горе.

В последно време все повече реклами приканват потребителите с обявена 0% или по-ниска от стандартната лихва, без годишни такси и т.н. В тези случаи преди да се възползваме от рекламното послание, трябва добре да проучим за какво точно става дума. Ще поясним, на какво да спрем вниманието си.

  • Обявената по-ниска или 0% лихва се отнася само за първите няколко месеца от издаването на картата (колко точно се определя от картоиздателя). След този период се начислява стандартна годишна лихва. Когато е така обявена лихвата по медународна кредитна карта, трябва да се внимава в кои случаи се прилага. Дали у нас и в чужбина или само на територията на България.
  • Промоционалното предложение, вероятно се отнася за кредитни карти издадени до определена дата. Става ясно, че тази оферта важи за нови картодържатели Има и изключения - възможно е и да се промотира предложение за настоящи и бъдещи клиенти.

Бонус покупка (“Cash Back”)

“Cash Back”-а, или т.нар. бонус покупка, е парично възнаграждение, което получава картодържателят за това, че използва своята кредитна карта. Изразява се във възстановяване, по обслужващата сметка на картодържателя, на определен процент от стойността на реализираните транзакции. Обикновено е фиксиран процент, който би могъл да се променя (увеличава или намалява) в зависимост от търговсия обект и варира между 1% и 30%.

По принцип cash back се изразява в ежемесечно връщане на усвоените суми по кредитната карта. Има и случаи обаче, когато тези суми се възстановяват на определен срок, напр.на тримесечие, на шестмесечние, или друг, определен от картоиздателя срок.

Възможно е и да са определени специфични условия за ползване на cash back. Те могат да бъдат свързани с изискване да са извършени определен брой транзакции, да е усвоена определена (минимална) сума от картата за покупки, за определен срок и т.н. В тези случаи това трябва да се уточни още при издаването на картата.

Към момента, за съжаление, все още не всички издатели на кредитни карти в България предлагат подобна преференция.

Гратисният период по кредитна карта е друг, много съществен момент, на който трябва задължително да се обърне внимание. Той представлява определен срок, в рамките на който не се дължи лихва по усвоения кредит. Сега няма да се спираме върху него. В следващ материал ще се разясним подробно как се пресмята, кога и при какви условия важи и как да се възползваме.

Дали да притежава или не кредитна карта е изцяло въпрос на личен избор за всеки един. Безспорно са удобство и създават усещане за сигурност. Несъмнено за България са все още доста нов продукт, но в недалечно бъдеще ще се наложат като начин и средство за разплащане.

С казаното до тук, с което далеч не сме изчерпили всички особености на кредитните карти, се надяваме да улесним избора сред многото предложения на пазара.

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Ne mi izdavat kreditna karta. Imam moje bi mnogo malak dohod.
Moje li vseki bulgarin da polyhchi kreditna karta, dori i da poluchava minimalnata rabotna zaplata b Bulgaria. Kakvi sa minimalnite dohodi, koito triabva da poluchava, no da ima pravo da mu bade izdadena kreditna karta. naprimer mejdunarodna.
Условията, на които трябва да отговаряте, за да Ви бъде издадена кредитна карта са свързани с доходите, които получавате, дали може да декларирате тези доходи пред банката, статутът на Вашият трудов договор (срочен или безсрочен), както и наличието на просрочени или необслужвани Ваши задължения (кредитната Ви история). При положение, че се осигурявате на минималната работна заплата за страната, имате навършени минимум 6 месеца от подписването на постоянния трудов договор и нямате неизплатени задължения към никоя банкова институция, евентуално ще Ви бъде одобрена кредитна карта с минималния кредитен лимит по нея.

Повече информация относно офертите за предлаганите картови продукти може да намерите тук, задавайки предпочитаните от Вас параметри (желан размер, вид и предназначение). Ако изберете кредитна карта, която ще удовлетворява Вашите изисквания, може да направите он-лайн заявка.

Надяваме се, че максимално добре сме отговорили на въпросът Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Бих искал да ползвам кредитна карта за еднократно пазаруване онлайн от чужбина и след това да я закрия. Какви такси ще трябва да платя и с колко би ми се оскъпила покупката в този случай? Има ли възможност аз да си внеса някаква сума по картата и в рамките на тази сума да пазарувам? И въобще нужно ли е да ползвам кредитна карта в случая?
Доколкото разбираме от въпросът Ви, желаете да използвате лично Ваши средства, в който случай Ви съветваме да кандидатствате за международна дебитна, а не кредитна карта.

Разликата между дебитната  и кредитната карта е, че първо разходите при дебитните карти са по-ниски в сравнение с тези по кредитните карти и второ, че при кредитните карти използвате средства на банката, като за това заплащате съответната лихва.
При използването на дебитна карта имате възможност да внасяте неограничени суми по сметката Ви, но трябва да се съобразявате с наложените лимити при използването на картата. Т.е. независимо от размера на средствата по сметката Ви можете да използвате максимален дневен и седмичен праг при изпълнението на различни операции.

По принцип международните дебитни карти Visa и  MasterCard са без такси за първоначално издаване, с такса за годишно обслужване и такси при теглене от банкомат, ПОС и пазаруване по Интернет, които варират съгласно тарифите на банките. Характерното за дебитните международни карти е  наличието на минимален неснижаем остатък. Това са Ваши средства, които са блокирани, до закриването на картата.При закриването на картата не се дължи такса, но се изчаква период от 45 дни, който се определя от международните картови организации.
Търговската марка Visa е по известна в Щатите, а MasterCard – в Европа.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
какво по-точно означава револвираща кредитна карта?
Смисълът на револвиращите кредитни карти, най-общо казано, се състои в това, че не е нужно да погасявате целя използван кредитен лимит, за да можете да ползвате картата.

При този тип кредитни карти, след погасяване на минимална погасителна вноска (размера й се определя от Издателя), можете да ползвате отново Вашата кредитна карта. Като същевременно можете да ползвате останалия Ви лимит по картата + сумата, която сте погасили.
 
Повече информация за различните типове кредитни карти, можете да намерите тук.
 
Надяваме се, че сме Ви били полезни.
 
Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
а можете ли да поясните дали има и ако има какви са изискванията за да си изкараш дебитна карта
За разлика от кредитната карта, за да бъде издадена дебитна карта изискванията на банките са силно занижени. Обикновено е необходимо единствено да бъде открита разплащателна сметка в същата банка. За физически лица документите за откриване на разплащателна сметка са:

1. Искане за откриване на разплащателна сметка и/ или дебитна карта (по образец на банката);
2. Документ за самоличност

Предимството на дебитната карта е, че имате възможност да теглите суми от терминал, без да се съобразявате с работното време на банката. Също така дебитната карта спестява неудобството да носите пари в брой. Вариант също така е ако имате вече открита разплащателна сметка в някоя банка да поискате издаване на дебитна карта съм нея. Какви ще бъдат таксите за обслужване, откриване и др. плащания, свързвани с ползването на картата имате възможност да се запознаете в Тарифата на съответната банка за физически лица. Тя е изложена в интернет страницата на банката.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.