теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Юни - висока активност на банките при заемите, но само за продължаване на промоции


1 гласа2827 прочитания

   Автор:

Екип на МОИТЕ ПАРИ

Голям брой промоционални предложения за жилищни заеми изтекоха през юни и почти всички от тях бяха продължени. Удължените срокове са различни и се простират от средата на юли до края на годината. Запазването на условията по продуктите от една страна е положителен процес, от друга, обаче, потвърждава тенденция, която се зароди от края на миналата година. След сравнително динамичното подобряване на условията по жилищни заеми в продължение на малко повече от година, то още преди да приключи 2010 г. процесите се забавиха. Кредитите продължават да поевтиняват, но изключително плавно, с много бавни темпове. Почти без изменение е цената на заемите вече 8 месеца. С продължаването на промоциите, банките ясно показват, че подобрения в офертите не можем да очакваме по-рано от септември-октомври. Ако и тогава пазарните условия предоставят същия „избор” на кредиторите, можем да очакваме два сценария – превръщане на сегашните промоционални условия в постоянни (положителен) или връщане на параметрите преди промоциите (негативен). Развиването на вторият сценарий почти сигурно означава поскъпване на кредитите, макар и не рязко и масово. Съвсем не е изключено досегашните условия да останат актуални до края на годината. Това, обаче, ще ни покаже още една тенденция – липса на възможности банките да предложат нещо по-добро. Запазвайки условията на продуктите си почти непроменени в продължение на цяла година е достатъчно показателно, а връщането на параметрите на нива преди промоциите допълнително би забавило и без друго неголемият ръст на кредитирането. След месеците за отпуск, стартът на новия бизнес сезон  още от сега буди любопитството какво ще предложи.

Юни се оказа поредният месец без особена активност на банките по отношение на корекции по депозити, кредитни карти и особено по потребителски заеми. Корекциите при само 2-3 банки ясно сочат, че фокусът в момента е насочен в друга посока. Обръщайки поглед, обаче, към жилищните кредити виждаме, че и там активността е от особен вид. Можем да заключим, че юни, прилича много на май – спокоен, без особени новости и без ясни очаквания за идните месеци.

Срочни депозити

Месецът започна с промените в депозитните продукти на Общинска Банка. Те, обаче, засегнаха само лихвите по срочен депозит „Сюрприз”. По депозити в лева и евро те се понижиха с 0.25 п.п. Новите условия са в сила от 06.06.2011 г.

Считано от 24.06.2011 г. Централна Кооперативна Банка промени лихвите по стандартния си депозит в лева. Лихвите по депозита за срок от 6 и 12 месеца са понижени съответно с 0.1 п.п. и 0.8 п.п.

Съвсем в края на юни УниКредит Булбанк предложи повишаване на лихвите по депозити. За всички клиенти (физически лица) на банката, които до 31.07.2011 г. довнесат минимум 1000 евро или долара по съществуващи свои депозити, ще получат по-висока лихва за цялата сума на депозита. Промоционалната оферта важи за депозитите в евро и щатски долари за следните депозитни продукти – Стандартни депозити за срок от 3, 6 или 12 месеца; депозит „9 седмици и половина“ и депозит „Фен“.  

Размерът на увеличения лихвен процент зависи от размера на довнесената сума по депозита.

 • При 3 месечните Стандартни депозити в евро в зависимост от обема на довнесената сума клиентите на банката могат да се възползват от лихви вариращи между 3,00% и 3,60%.
 • При 6 месечните Стандартни депозити в евро в зависимост от обема на довнесената сума клиентите на банката могат да се възползват от лихви вариращи между 4,00% и 4,60%.
 • При 12 месечните Стандартни депозити в евро в зависимост от обема на довнесената сума клиентите на банката могат да се възползват от лихви вариращи между 5,00% и 5,60%.
 • При 3 месечните Стандартни депозити в долари в зависимост от обема на довнесената сума клиентите на банката могат да се възползват от лихви вариращи между 2,50% и 3,10%.
 • При 6 месечните Стандартни депозити в долари в зависимост от обема на довнесената сума клиентите на банката могат да се възползват от лихви вариращи между 3,10% и 3,80%.
 • При 12 месечните Стандартни депозити в долари в зависимост от обема на довнесената сума клиентите на банката могат да се възползват от лихви вариращи между 3,80% и 4,50%.

 • При депозит „Девет седмици и половина“ в евро в зависимост от обема на довнесената сума клиентите на банката могат да се възползват от лихви вариращи между 2,60% и 4,10%.

 • При 3 месечния депозит „Фен” в евро в зависимост от обема на довнесената сума клиентите на банката могат да се възползват от лихви вариращи между 2,40% и 4,00%.
 • При 4 месечния депозит „Фен” в евро в зависимост от обема на довнесената сума клиентите на банката могат да се възползват от лихви вариращи между 2,60% и 4,50%.
 • При 3 месечния депозит „Фен” в долари в зависимост от обема на довнесената сума клиентите на банката могат да се възползват от лихви вариращи между 1,90% и 3,50%.
 • При 4 месечния депозит „Фен” в долари в зависимост от обема на довнесената сума клиентите на банката могат да се възползват от лихви вариращи между 2,20% и 3,80%.

Потребителски кредити

И юни беше белязан от слаба активност на банките по отношение на заемите за текущо потребление. През изтеклия месец активността се ограничи до само две стъпки от две банки и една изтекла промоция.

ОББ продължи промоцията по потребителския си кредит с фиксирана лихва до края на септември.

Изтече промоционалното предложение (All Inclusive) на Сосиете Женерал Експресбанк по кредит Експресо без поръчители. То важеше за кредити на стойност над 10 000 лева при срок на погасяване до 5 години.

Пощенска банка представи новия си продукт за обединяване на финансови задължения. Кредитът се предлага в лева и евро, с максимална сума 25 000 лева и срок до 7 години. До края на месец август кредитът се предлага и с 50% по-ниска административна такса за кандидатстване (т.е. 20 лева).

Като цяло интерес към подобни продукти не липсва. Често получаваме въпроси за обединяване (рефинансиране) на съществуващи задължения. По начало повечето потребителски кредити могат да се използват за рефинансиране. Условията за отпускане но подобен кредит са аналогични с тези за нов заем. Общо взето кредитоискателят трябва да има сигурен и доказан доход, да няма просрочия при погасяването на досегашните си кредитите.

Жилищни и ипотечни кредити

Девет бяха банките през юни, които показаха активност. Независимо от големия брой, новости видяхме само при три от тях. Големият брой изтичащи промоции поставиха банките в ситуация да вземат решение каква ще бъде политиката им от следващия месец. Повечето от тях заложиха на изпитаната формула с продължаване на промоционалния период, а междувременно подготовка за новостите след изтичането му. Банките, които продължиха свои промоционални предложения бяха:

Райфайзенбанк – Банката продължи промоцията си без такса при подаване на документи за кредит. От тази възможност клиентите ще могат да се възползват до 30.09. Промоцията е в сила за кредити по съвместна програма за жилищно кредитиране на Райфайзенбанк (България) ЕАД и Европейския Фонд за Югоизточна Европа.

ПИБ – Промоционалните условия по ипотечен кредит „ПРЕ-имущество” с 5.50% лихва за първата година ще са в сила до 31.12.2011 г.

Банка ДСК също беше сред удължаващите промоции. Тук до 31.08.2011 г. кандидатите за заем ще могат да подават документи без такса. С 1% остават по-ниски лихвите по кредити в лева и с 0.50% по кредити в евро. Всички заеми погасени предсрочно със собствени средства след третата година ще продължат да са без такса предсрочно погасяване.

ОББ е поредната банка с удължена промоция. Удължава се срокът на промоцията по офертата за покупка на жилищен имот с фиксирана лихва за първата година в лева. Лихвен процент за 1-вата година 6.50% и лихвен процент за остатъчния срок на кредита 7.90%. Всички молби за кредит по тази промоционална оферта са без такса за  кандидатстване. Запазват се и останалите параметри по заема. Промоцията изтича на 30.09.2011 г.

Всички останали ипотечни кредити на ОББ продължават да са без такса за кандидатстване за молби подадени до 31.07.2011 г.

Пощенска банка приключва списъка на банките с удължени промоции. До края на месец септември, всеки бъдещ или настоящ клиент на банката ще може да се възползва от досегашната възможност да кандидатства за кредит без такса за разглеждане на документите. Наред с това отпуснатите кредити в този период ще могат да бъдат погасени предсрочно без такса, когато това става със собствени средства.

Отминалият месец не беше лишен и от корекции по досега съществуващи продукти на банките, като и на пазара се появиха нови такива.

През юни нов продукт предложи Alpha bank. Това е ипотечният кредит „Перфекто” с фиксирана лихва за първите 3, 5, 7 или 10 г. Максималната сума, която отпуска банката е 150 хил. евро, максимален срок на кредита 30 години и до 100% финансиране на стойността на имота.

Емпорики банк също беше сред банките с новости. Акцентът беше върху потребителските заеми с ипотека. Продуктите вече са с по-нисък лихвен процент (от 10.15% на 8.45% за кредит до 10 г. и 8.65% за кредит над 10 г.) и по-висок процент на финансиране (до 75% при монолитно строителство в големите градове на страната. Стар размер на финансирането – 50%).

Заедно с тези положителни промени банката се присъедини към банките удължаващи промоции. Тук беше удължена промоцията по продуктите с фиксирана лихва за 3 и 5 г. Тя продължава до края на септември.

Значими промени предприе УниКредит Булбанк. Основна стъпка, която направи банката беше разделянето на заемите на такива с превод на работна заплата и на такива без превод. Паралелно с това разделение бяха понижени и лихвите по кредити. Независимо дали заемът е с превод на заплата или не, той вече е с 6 б.п. по-ниска лихва.

Второто деление, което предприе банката беше на база на това дали се използва пакетна програма към продукта или не. И при това деление бяха предложени отстъпки, но те са в усвояването на заема при условие, че се ползва пакетна програма. Отстъпките варират в границите от 0.25 п.п. до 0.70 п.п.

За своите клиенти с по-високи доходи банката предложи допълнителни намаления на лихвите:

 • Допълнително намаление на лихвените нива с 60 б.п. (0.60%) за първите 5 години и в първоначалните такси за клиенти с доходи между 1500 и 3000 лв. и при ползване на допълнителни продукти.
 • Допълнителни намаления на лихвените нива с 80 б.п. (0.80%) за първите 5 години и в първоначалните такси за клиенти с доходи над 3000 лв. и при ползване на допълнителни продукти.

До 30.09.2011 г. таксата за предсрочно погасяване продължава да е 0% при предсрочно погасяване със собствени средства за всички сключени до тази дата договори за ипотечен кредит. Също така за всички клиенти, които декларират в искането за кредит «Първи дом», че целта е зкупуване на първо жилище, няма да бъде събирана такса за разглеждане.

Алианц Банк България. Това беше единствената банка от банките проявили активност през юни, чиято промоция приключи и не беше удължена. В резултат на това жилищните кредити ще се предлагат отново със стандартната такса за разглеждане на документи – 50 лв. (без такса в промоцията) и еднократна административна такса 1.50% (1% в промоцията).

Кредитни карти

Уникредит Булбанк удължи до края на септември промоцията си по кредитна карта Visa Classic в лева. Продуктът се предлага с преференциална месечна лихва от 1.35%, без годишни такси за първата година по основната и съпътстващите карти (01 юли).

Статистика „Нередовни, необслужвани и преструктурирани кредити”

Вид кредит

Валута

Месечен ръст

BGN

EUR

Друга валута

ОБЩО

Потребителски

19.38%

14.14%

28.73%

18.41%

2.28%

Жилищен / Ипотечен

19.93%

14.93%

36.53%

17.46%

2.48%

Банкова система

21.05%

19.12%

12.87%

19.72%

1.97%

Изт.: БНБ и изчисления на МОИТЕ ПАРИ. Данните са към 31.05.2011 г.

Индекси МОИТЕ ПАРИ

3М депозити в лева и евро

Депозитния индекс в лева остава без промяна от стойността му през месец май - на ниво от 4.28%. Причина за това е, че промяна в лихвата по депозитните продукти има само при една от банките, участващи във формиране на индекса.

Ситуацията е сходна и при Депозитния индекс в евро, където отново имаме само една банка с промяна в лихвата по депозитните си продукти в посока понижение. Тук обаче сумарното тегло на банките с относително ниски лихви се повишава, вследствие на което се отчита лек спад в стойността на индекса. Индексът в евро отчита минимално понижение в размер на 0.01 п.п., като новата му стойност вече е на ниво от 3.81%.

Потребителски кредити с и без поръчител

Този месец индексите остават непроменени и при двата вида кредити. Малкото внимание на банките в този сегмент и доминирането на краткосрочните промоции при строго определени условия правят така, че промените в индексите да се появяват само при нова статистика от БНБ за дяловете на банките на пазара. Сякаш индексите достигнаха някакво своеобразно дъно от февруари (при кредитите с поръчител, от март при тези без) и освен с незначителни колебания не могат да помръднат от стойности в порядъка на 16.20% (с поръчители) и 17.80% (без поръчител).

Ипотечни кредити в лева и евро

Месецът, който отмина не успя да промени тенденцията при ипотечното кредитиране. Въпреки, че бяха предлагани нови продукти от банките, въпреки че бяха подобрявани някои параметри, основната активност на трезорите беше в посока запазване на условията. Продължаването на промоциите беше израз на този техен подход. Това неминуемо даде своето отражение и запази стойностите и на двата индекса близки до тези от май. Въпреки, че актуалните стойности са близки до миналите, те все пак са по-ниски. Характерното и за двата индекса е, че понижават стойностите си с по 2 базисни пункта. Левовият индекс постигна ниво от 9.98%, евровият – от 8.82%. И при двата индекса понижението се дължи на корекциите при само една от банките, участващи в състава им. Леко понижение на лихвите и по-чувствително в таксата за усвояване на заема са факторите предопределили подобрението на офертата на банката, а от там и понижението на двата индекса.