теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Услугите в пакет са предпочитани сред интернет потребителите - Четвърта част


от Екип MoitePari.bg
0 гласа2658 прочитания

Резултати от пазарното проучване на МОИТЕ ПАРИ

Във връзка със старта на секцията за Интернет, Телевизия и Телефон МОИТЕ ПАРИ проведе анкета сред посетителите на сайта в края на месец ноември, като бяха анкетирани общо 1139 души.

Изводите, които могат да бъдат направени от настоящата анкета са няколко, като по-важните от тях са:

  • Интернет потребителите показват слаба информираност за скоростта на интернет връзката си, вида на IP адреса и дали доставчика им гарантира или не скоростта;
  • Налице е силно изразено предпочитание към услугите, които се предоставят в пакет (Интернет и/или Телевизия и Телефон) пред единичните такива;
  • Качеството на предлаганата интернет услуга (високо ниво на поддръжка) е определящ фактор при избора на доставчик;
  • Потребителите предпочитат да ползват икономични пакети (между 50 и 100 канала) за услугата Телевизия. Те не са склонни да заплащат допълнително за HD канали.

Любопитни заключения:

  • Показателно за потребителите на Интернет е, че не са напълно запознати с услугата, за която заплащат такса. Болшинството от анкетираните не знаят скоростта на Интернет връзката, която ползват, като същевременно считат, че цената, на която я ползват е умерена;
  • Преобладаваща част от анкетираните са с висше образование, които не са запознати със скоростта на Интернет връзката, която ползват и се ръководят единствено от ниската цена на услугата;
  • Водещ мотив при жените за избор на интернет услуга е цената. Те определят цената, която плащат като умерена, но в същото време не познават услугата, която ползват. Спрямо мъжете те заплащат по-високи такси, въпреки че и двата пола я намират за умерена. Същевременно мъжете правят по-обоснован избор, израз на което е месечната такса, която плащат. Това се обяснява от факта, че при избора на оферта се изискват определени технически познания, присъщи повече за мъжете.
  • Критерии за избор на интернет доставчик при жените е ниската месечна такса, а при мъжете е нивото на поддръжката. Въпреки че жените се стремят към по-ниска такса те нямат ясен критерий, по който да преценят дали една такса е висока, ниска или умерена. В резултат на това те заплащат с около 10 лв. по-висока такса от мъжете, намирайки я за умерена

Автор: Екип на МОИТЕ ПАРИ

< към Трета част


Сравнете всички оферти за Интернет, Телевизия и Телефон

Свързани ключови думи