теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Услугите в пакет са предпочитани сред интернет потребителите - Трета част


от Екип MoitePari.bg
3 гласа2787 прочитания

Резултати от пазарното проучване на МОИТЕ ПАРИ

Във връзка със старта на секцията за Интернет, Телевизия и Телефон МОИТЕ ПАРИ проведе анкета сред посетителите на сайта в края на месец ноември, като бяха анкетирани общо 1139 души.

Резултатите от проучването показаха интересни данни, както за поведението на ползващите такива услуги, така и за самите комуникационни компании.

Доколко запознати са ползващите Интернет с техническите особености?

Въпреки широкото разпространение на услугата, анализа на резултатите показва, че потребителите на Интернет услуги не познават една основна нейна характеристика. Това е скоростта за сваляне (download) на данни от мрежата в България. 32% от отговорилите споделят, че не знаят каква е тя. 23% споделят, че ползват Интернетсъс скорост до 20 мегабита. С най-малък дял са тези, които ползват Интернет връзка със скорост над 100 мегабита. Това е логично, тъй като цената за тази услуга е висока и тези скорости се предпочитат предимно от корпоративните клиенти.

Заблуди сред Интернет потребителите

Основна заблуда сред анкетираните е, че скоростта на Интернет връзката се гарантира от Интернет доставчика. Цели 50% от отговорилите отговарят на този въпрос положително. Наблюденията ни показват, че компаниите, гарантиращи тази скорост се броят на пръсти, което увеличава вероятността интернет потребителите да са допуснали заблуда. Други 27% пък не знаят какъв е характерът на услугата. С най-малък процент са отговорилите, според които скоростта в общия случай не е гарантирана.

Проучването показва, че ползващите услугата Телевизия я ползват предимно, избирайки между 51 и 100 канала. На следващо място по популярност са икономичните услуги с до 50 канала. Почти толкова са ползващите услугата, включваща от 100 до 150 канала. . Тези резултати са в пълен синхрон с това, че болшинството от отговорилите нямат включени безплатни HD канали. Те са характерни при по-скъпите пакети и не отговарят на профила даден по-горе. Изводът, който можем да направим е, че потребителите на услугата Телевизия не са склонни да плащат висока цена за нея, както и да заплащат допълнително за HD канали.

Липсата на някои технически познания се потвърждава и от това, че на въпроса „Какъв е Вашият IP адрес?” повече от половината заявяват, че не знаят. Наблюденията ни показват, че интернет доставчиците предлагат реален статичен IP адрес на своите клиенти. Това означава, че IP адреса е уникален и зададен за точно определен компютър.

Какво влияние оказва инсталационната такса върху избора на доставчик?

Повече от половината от отговорилите на въпроса споделят, че доставчика не е изисквал заплащането на такава при сключване на договора. Липсата на тази такса е характерна за големите градове, където конкуренцията между фирмите е голяма. Не е така, обаче в малките населени места, където често доставчикът е един и на практика клиентите нямат друг избор. 23% от далите отговор на този въпрос заявяват, че не си спомнят колко е бил размера на таксата, което означава, че немалка част не обръщат внимание на този разход.

Освен липсата на такса за инсталация, в опита си да привлекат клиенти интернет доставчиците рядко събират и такса за оборудването на своите клиенти. Почти 80% от отговорилите на въпроса как са получили оборудването са заявили, че то е предоставено безплатно. Едва 9% са отговорили, че са го заплатили в пълен размер още при сключване на договора.

Къде е мястото на промоционалните такси?

Все по-често се срещат напоследък промоционалните такси, при които доставчика събира по-ниска месечна такса за определен срок (обикновено между 3 и 6 месеца). Доколко обаче влияят те върху избора? Близо половината от отговорилите на този въпрос заявяват, че нямат такава такса в настоящия договор. На следващо място 32% споделят, че не знаят, а 22% са се възползвали от тези предложения.Все по-често се срещат напоследък промоционалните такси, при които доставчика събира по-ниска месечна такса за определен срок (обикновено между 3 и 6 месеца). Доколко обаче влияят те върху избора на интернет? Близо половината от отговорилите на този въпрос заявяват, че нямат такава такса в настоящия договор. На следващо място 32% споделят, че не знаят, а 22% са се възползвали от тези предложения.

Автор: Екип на МОИТЕ ПАРИ

< към Втора част | към Четвърта част > 

Сравнете всички оферти за Интернет, Телевизия и Телефон

Свързани ключови думи