теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Услугите в пакет са предпочитани сред интернет потребителите - Първа част


от Екип MoitePari.bg
3 гласа2950 прочитания

Резултати от проучване на МОИТЕ ПАРИ

Във връзка със старта на секцията за Интернет, Телевизия и Телефон МОИТЕ ПАРИ проведе анкета сред посетителите на сайта в края на месец ноември, като бяха анкетирани общо 1139 души.

Резултатите от проучването показаха интересни данни, както за поведението на ползващите такива услуги, така и за самите комуникационни компании. 

Колко ползвани са пакетните услуги?

На въпроса „Каква услуга ползвате в момента у дома?” най-голям процент (29.85% от отговорилите) споделят, че ползват Интернет и Телевизия или т.нар. пакетна услуга от един доставчик. Това поведение е напълно обосновано, тъй като пакетните услуги намаляват значително месечния разход. Немалък дял от отговорилите, обаче споделят, че ползват три услуги (Интернет, Телевизия и Телефон) от различни доставчици. Това в голяма степен е продиктувано от факта, че компаниите предоставящи телефония, заедно с интернет и телевизия не са много.

За какъв срок на договора се обвързват клиентите на комуникационни услуги?

1/3 от отговорилите споделят, че текущият им договор е със срок от 1 година. Това е стандартна срочност, която по-голямата част от компаниите предлагат. Интересен е фактът, че немалък процент са сключили безсрочен договор, по-известен като „необвързващ”. Два са възможните мотиви за този избор. Единият е, че клиентите предпочитат да разполагат със свободата да се откажат по всяко време от договора, без неустойки, въпреки по-високата месечна такса, която трябва да заплащат. Причина за отказ от услугите на доставчика може да е липсата на доверие относно качеството на предоставяната услуга. Именно свободата на необвързващия договор дава възможност без загуба на време и/или излишни разходи да се прекратят взаимоотношенията между страните.

Вторият мотив за избор на този тип договори е дадената от доставчика такава възможност. Обичайно клиентите могат да преминат към такъв договор, след като е изтекъл валидния към момента срочен договор.

Интересни са предпочитанията към двугодишните договори. Макар те да дават възможност за едни от най-ниските месечни такси, едва 16% от далите отговор са посочили, че ползват услуга/и при такъв договор. С това се затвържвада нагласата за по-краткосрочна обвързаност и възможност за бърза смяна на доставчика, независимо от относително по-високите месечни разходи за услугата.

Услугите на коя компания се ползват най-много за Интернет и/или телевизия?

Отговорите на този въпрос са категорични: VIVACOM е доставчик на Интернет на 25% от отговорилите. На следващо място се нарежда Blizoo ( с 15%), Мегалан (5.40%), Булсатком (4.92%), М-тел (4.40%), НЕТ 1 (3.60%), GLOBUL (2.50%), On Line Direct (1.50%), Max Telecom (1.40%) и PowerNet (1.20%).

В същото време сред ползващите услугата телевизия, отговорилите са посочили, че са клиенти на: Булсатком (с най-висок дял или 26% от отговорилите), Blizoo (с 19%), VIVACOM (10%), NET 1 (3.25%), Мегалан (2.40%) и др. 

Автор: Екип на МОИТЕ ПАРИ

към Втора част >


Сравнете всички оферти за Интернет, Телевизия и Телефон