теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Видео съвет: Какво трябва да знаем при избор и употреба на депозити?


от Иван Стойков
7 гласа5580 прочитания

Настоящия материал е част от поредицата видео съвети на MoitePari.bg, които имат за цел да обърнат внимание на основни момента при избора на банкови продукти.
Първото видео е за това как да изберем своя срочен депозит и обръща внимание на 5 важни момента в използването на този продукт. Видео и пълен текст може да видите по-долу.

Днес ще обърнем внимание на 5 основни момента, които са важни да знаем при избора, сравнението и ползване на срочни депозити:

На първо място - Как да сравним различните депозити. Най-удачният начин за сравняване на депозити е по показателя ЕГЛ. Тъй като банките предоставят различни възможности за олихвяване на депозитите, този показател е най-обективен, тъй като поставя на една основа всички разновидности, всички варианти на олихвяване на депозитите и така той позволява всички банкови продукти да бъдат съпоставяни и сравнявани.

На второ място обръщаме внимание на това лихвата остава ли непроменяема до края на депозита. Обичайно лихвите по срочни депозити са фиксирани, но е възможно да има и клауза в договора, която позволява на банката при определени условия да коригира лихвата. Независимо от това, дори и да има такава клауза в договора, не е задължително банката да я приложи, т.е дори и да има клауза за понижаване на лихвата, банката не е задължително да я понижи.

Видео съвета за това как да изберем депозит вижте тук:На трето място може ли неограничено да се теглят и довнасят суми по депозита. По принцип неограничено могат да се довнасят суми, но не може да се теглят така свободно средства от депозита. На практика е възможно да се изтегли цялата или част от депозита, но това би означавало предсрочно закриване и прекратяване на депозита, което в случая ще означава намаляване на лихвата, която е договорена.

Четвъртото важно нещо, което трябва да знаем при сравнението и ползването на депозитни продукти е това, че върху получената лихва от депозита се дължи данък. Този данък се начислява на падежа на депозита и се удържа директно от банката. Когато лихвата е получена авансово, при така наречените „авансови” депозити, лихвата се приспада от главницата, когато приключи срока на депозита. По същия начин се процедира и при този тип депозити, при които има периодично олихвяване по време на срока и лихвата се отделя по отделна сметка.

На пето място, но не по значение обръщаме внимание на това дали депозитите в банките са гарантирани. Да, депозитите са гарантирани за суми до 196 000 лв. на един спестител, в една банка. Тук е важно да знаем, че колкото и депозита да имаме в една банка, ще бъде гарантирана сумата до 196 000 лв., общо за всички тези депозити.

Повече подробности и повече полезни съвети относно банковите продукти и депозити на банките можете да намерите на нашия сайт www.MoitePari.bg.


Сравнете всички оферти за срочни депозити

Свързани ключови думи