теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Видео съвет: Какво трябва да знаем при избора и употребата на спестовна сметка


от Десислава Николова
3 гласа3851 прочитания

Настоящия материал е част от поредицата видео съвети на MoitePari.bg, които имат за цел да обърнат внимание на основни момента при избора на банкови продукти. Как да изберем спестовна сметка и какво трябва да знаем за нея? Видео и пълен текст може да видите по-долу.

Основен момент когато избираме предложение за спестовна сметка е как да направим информиран избор. На www.MoitePari.bg можете да сравните всички спестовни сметки за физически лица, които предлагат банките в момента. Критерият за сравнение е Ефективния годишен доход (ЕГД), който представлява показател за реалния доход, който човек получава, влагайки определена сума пари за определен период от време. Ефективният годишен доход е показател, който измерва както получените приходи от лихви, така и разходите за клиента, свързани с ползването на спестовната сметка.

Когато избираме спестовна сметка трябва да имаме в предвид това, че за разлика от срочните депозити тук вероятността банката да начисли такса, свързана с тази спестовна сметка е по-голяма. Съпътстващи такси при употребата на спестовните сметки са за поддръжка на сметката (месечна или годишна), такси за теглене на суми в брой, в някои случаи дори такса за внасяне на средства по сметката (някои от банките имат такива такси по своите продукти) и такса за закриване на сметката, която се начислява в случай, че клиента закрие сметката, преди да са изминали 12 месеца от нейното откриване. Тези такси не са за подценяване и всеки трябва да се информира за техния размер, избирайки сметка.

Видео съвета за това как да изберем спестовна сметка може да видите тук:Кога се изплаща лихвата по спестовната сметка?

В по-голямата част от случаите лихвата по спестовната сметка се изплаща в края на всяка календарна година. Друг много често използван начин за изплащане на лихвата е два пъти годишно (веднъж в края на юни и втори път в края на декември). Има доста гъвкави спестовни сметки,  при които пък като вид рента се изплащат лихвите всеки месец. Това са най-често срещаните начини за изплащане на лихвата по спестовни сметки от страна на банките.

Как можем да ограничим разходите във връзка с употребата на спестовната сметка?

Съществува такса за теглене на суми от сметката. Тази такса се прилага, когато бъде превишен дневния лимит по сметката. Дневният лимит представлява сумата до, която банката не начислява такса при теглене на суми от сметката. Според наши наблюдения тези дневни лимити са между 3000 и 5000 лв. Така например, ако дневния лимит по спестовната сметка е 5000 лв. и искате да изтеглите 10 000 лв., за да избегнете тази такса бихте могли да изтеглите днес 5000 лв. и утре още 5000 лв.

Надявам се, че в този кратък материал успях да изложа най-важните при избора и употребата на спестовна сметка. Повече информация можете да намерите в интернет страницата ни (www.MoitePari.bg), в секцията за сравнение на спестовни сметки.

Свързани ключови думи