теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Вижте кои са следващите 3 банки, които заменят индекса СОФИБОР с лихви по депозити


0 гласа5095 прочитания

MoitePari.bg представя промените на следващите 3 от списъка с всички банки

Във връзка с промените, влезли в сила от 01.07.2018 г. и преустановяване съществуването на лихвения индекс СОФИБОР, ние от MoitePari.bg стартираме информационна кампания, която цели да разясни на индивидуалния потребител как банките ще заместят използването на индекса. Като специализиран финансов портал, който сравнява и дава актуална информация за банкови и небанкови финансови продукти, ние ще отговорим на очакванията на нашата аудитория чрез поредица от публикации, които да внесат яснота по този горещ и силно чувствителен въпрос, а именно - как банките ще формират лихвените си проценти по кредити в лева занапред.

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

Всяка седмица ние от MoitePari.bg ще публикуваме на части кратка, но съдържателна информация за това как определени банки ще образуват лихвата по кредити в лева, след преустановяването на индекса СОФИБОР.

Следващите три банки са:

Банка
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018
Нов референтен лихвен процент
Банка ДСК АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 :
6-месечен Sofibor + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
Референтен лихвен процент (РЛП)
Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
РЛП се преизчислява два пъти годишно към 15 Януари и 15 Юли като се взема последната публикувана на интернет страницата на БНБ стойност на Годишен лихвен процент по Срочни депозити, в левове, над 1 ден до 2 години на сектор Домакинства в банковата система в България.С пълния текст на методологията, може да се запознаете тук.
Fibank АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 :
СЛП (лихвен процент базиран на спестяванията) + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
Без промяна
Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
Претеглен РЛП с обемите на съответните депозити за банковата система по статистика на БНБ:
- Лихви по депозити от 1 ден до 2 г. на домакинства;
- Лихви по депозити над 2г. на домакинства;
- Лихви по депозити от 1 ден до 2 г. на нефинансови предприятия;
- Лихви по депозити над 2 г. на нефинансови предприятия;
С пълния текст на методиката, може да се запознаете тук.
Societe Generale Експресбанк АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 :
3М SOFIBOR + надбавка
Нов референтен лихвен процент:
РЛП + надбавка
Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
РЛП е средно претеглена с обемите за съответния вид депозити лихва за банковата система от статистика на БНБ по депозити на домакинства и фирми с матуритет над 1 ден до 1 месец. С пълния текст на методиката, може да се запознаете тук.

След поетапното публикуване на информацията за всяка банка, ние от MoitePari.bg ще публикуваме обобщена таблица, съдържаща информация за новия начин в лихвообразуването на всяка банка.

Вижте предните 3 банки, които замениха индекса СОФИБОР с нов : "Банки заменят индекса СОФИБОР с лихви по срочни депозити“.