теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Вял април, банките не предложиха почти нищо ново на своите клиенти


от Екип MoitePari.bg
0 гласа1143 прочитания

Ниска беше активността на банките при срочни депозити през април. Изглежда покачването на курса на щатския долар се отрази и върху лихвите по офертите в тази валута. Анализатори предвиждат доларът да продължи да поскъпва, което в краткосрочен аспект ще повиши лихвите при депозити в щатски долари. За момента само една банка е предприела такава стъпка. 

С по-ниска от обичайната активност изпратихме април и при потребителски и жилищни кредити. Банките не показаха активност при кредитните продукти. Не е пресилено да се каже, че април е месецът с най-ниска активност от началото на годината.Само две банки предложиха новости през април. 

Банка Пиреос повиши лихвените проценти при срочните депозити в щатски долари. Корекциите бяха различни, като при по-дългосрочните депозити увеличенията бяха с 0,80 пр.п. 
Токуда банк понижи лихвените нива по депозит „Токуда Инвест“ и стандартния срочен депозит. Пониженията в лихвите бяха различни, но се движиха в диапазона между 0,1 и 0.30 пр.п. 


Далеч по-ниска от обичайната активност показаха банките при потребителски кредити през април. Само две бяха банките, които предприеха корекции в техните оферти. 
Райфайзенбанк не удължи срока на промоцията по промоционалната оферта „Ексклузив“. Тя изтече на 16- а април и банката преустанови нейното предлагане.
ЦКБ понижи лихвата по стандартния потребителски кредит с превод на работна заплата с 1,9 пр.п. По-ниската лихва е валидна за клиенти с осигурителен доход по-висок от 800 лв.


Април беше месецът с най-ниска активност на банките. През отминалия месец само 2 от тях предложиха новости по своите продукти.

Банка Пиреос България преустанови предлагането на кредит с фиксирана лихва за 18 месеца. Кредитът се заменя с нов по повод годишната на банката – Кредит 25 г. Банка Пиреос с лихва 2,25% за 25 месеца и 3,25% за останалия срок. Лихвените нива са приложими при пълна имуществена отговорност на кредитополучателя. Промоционалните условия са в сила до 31.12.2018 г. Банката промени също така и кредитът с лихва от 3,44%. Промяна претърпя лихвата по кредита, която вече е 2,95%.

Втората банка с промени беше Fibank. Единствената промяна, която въведе банката беше в лихвата по кредита. От 3,50% тя беше намалена на 3% при изпълнение на следните условия:
- За целия период на действие на договора за кредит клиентите да нямат забава при плащането на която и да е дължима сума по кредита за срок по-дълъг от 30 дни и ползват едновременно всички допълнителни лихвени отстъпки, както следва:
= 1,00% при получаване на декларирания от тях доход по разплащателна сметка в „Първа инвестиционна банка" АД;
= 0,25% при ползване на кредитна карта Visa/MasterCard издадена от "Първа инвестиционна банка" АД, с включен абонамент за SMS известяване;
= 0,25% при ползване на пакетна програма „Моят избор онлайн".

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Токуда Банк понижи лихвата на двете оферти, участващи в Индексите. Стандартният 3-месечем депозит в лева продължи да се предлага с по-ниски лихви, в резултат на което ЕГЛ на офертата спадна с 0,09 пр.п. (от 0,23% на 0,14%). Това не доведе до промяна в крайната стойност на индекса, който запази нивата си от месец март на 0,05%.

При евровия индекс Токуда банк понижи лихвата на тримесечния стандартен срочен депозит, в резултат на което ЕГЛ на офертата спадна с 0,04 пр.п. (от 0,18% на 0,14%). Тази промяна отново не беше достатъчна, за да бъде променена крайната стойност на индекса. Така в края на април, той запази нивата си от месец март – на 0,05%.

Потребителски кредити (с и без поръчител)

Нито една банка не предприе корекции в офертите си по потребителски кредити през април. Промени в крайната стойност на двата индекса обаче имаше. Те са дължат на структурни промени в самите индекси. От една страна от края на месец март приключи правното сливане на Сибанк и ОББ и офертите на Сибанк бяха изключени от индекса. Изключването на банката от индекса без поръчители доведе до покачване на индекса с 0.14 пр.п., спрямо месец по-рано (от 12,18% в края на март на 12,32% в края на април). 
Индексът с поръчители се подобри през април, отново без да има банка с промяна в офертите си, участваща в този индекс. В края на април той се понижи с 0.13 пр.п. на месечна база (от 11,97% в края на март на 11,84% в края на април).

Ипотечни кредити в лева и евро

Слабата активност на банките през април оказа своето влияние и върху индексите. Върху левовия индекс повлияха 2 от банките, включени в него. Най-доброто предложение на Банка Пиреос България се подобри с 0,50 пр.п., което е пряк ефект от понижението на лихвата по кредита със същия размер. Втората банка повлияла индекса е Fibank. Тук подобрението на най-доброто предложение на банката също беше с 0,50 пр.п. и причината за това и тук е понижаване на лихвата със същия размер. В резултат на тези подобрения в офертите на двете банки и в резултат на промяна на теглата на всички банки в индекса, в края на април той достигна ниво от 4,87%, което с 3 б.п. по-ниско от мартенското ниво.

Върху индекса в евро влияние оказа само една, единствена банка и това беше Банка Пиреос България. Най-доброто предложение на банката се подобри с 0,50 пр.п., което е пряк ефект от понижението на лихвата по кредита със същия размер. Подобрената оферта на банката, както и промяната на теглата на всички банки в индекса фиксираха стойността на индекса в края на април на ниво от 4,89%, което с 6 б.п. по-ниско от мартенското ниво.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg