теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Започна премахване на такси по жилищни кредити


от Екип MoitePari.bg
1 гласа6143 прочитания

Анализът на www.MoitePari.bg показва сравнително слаба активност на банките през изминалия април. Средно по 2-3 банки промениха условията си по срочни депозити, спестовни сметки, потребителски кредити и кредитни карти. Ако трябва да обобщим, банките продължават да понижават лихви по спестовните продукти и подобряват (най-вече с нови промоции) условията по кредити за текущо потребление и кредитни карти.

При жилищните и ипотечни кредити месецът, който отмина, ще запомним с корекциите при 4 банки. Всички те бяха в посока на подобряване, като банките най-вече наблегнаха на намаляване и отпадане на такси. Не липсваха и корекции свързани с лихвените нива по продуктите.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Април 2014 спрямо м. Март 2014


Срочни депозити

Анализът на www.MoitePari.bg сочи, че за  пръв път от доста време банките показаха ниска активност по отношение на промени по срочни депозити. Едва 3 банки промениха условията си, като всичките те понижиха предлаганите лихви.

Fibank с нови лихви по срочни депозити от 07.04.2014г. Банката понижи с 0,20 п.п. лихвите по стандартни срочни депозити, Рекорд, Малечко Палечко, Златни години, 12 и 24-месечен Свободен депозит, 6х6 и Супер депозит в лева и евро.

БАКБ с нови лихви по срочни депозити от 14.04.2014 г. Банката промени лихвите на по-голямата част от срочните депозити за физически лица, като понижи минимално – с 0,10-0,20 п.п. лихвените проценти.

Пощенска банка с нови лихви по стандартни срочни депозити от 17.04.2014г. Банката промени лихвите по стандартните срочни депозити в BGN, EUR и USD.  Трезорът понижи с 0,30 п.п. по-ниски лихви за всички предлагани срочности депозитите в BGN и EUR . Тези в щатски долари проължиха да се предлагат с 0,20 п.п. по-ниски лихви.

Спестовни сметки

Ниска се оказа активността на банките и при спестовните сметки. Само две бяха банките, които промениха условията си през април. И двете влошиха офертите си. Това сочи анализ на www.MoitePari.bg .

Fibank с нови лихви по спестовни сметки от 07.04.2014г. Банката понижи лихвите по „Свободна разплащателна сметка“ и безсрочния спестовен влог. След тези промени Свободна разплащателна сметка с 12 лихвени периода и безсрочния спестовен влог продължиха да се предлагат с 0,20-0,25 п.п. по-ниски лихви.  Сметката с 24 лихвени периода пък продължи да се предлага средно с 0,40 п.п. в BGN и EUR.

Пощенска банка с нови лихви по спестовна сметка „Активни пари“ от 01.04.2014г. Сметката в лева и щатски долари продължи да се предлага средно с 0,35 п.п. по-ниски лихви, а тази в евро с 0,30 п.п. по-ниски лихвени нива.

Потребителски кредити

От 01.04.2014 г. Райфайзенбанк започна промоционална кампания по потребителски кредити в лева. Лихвите започват от 7,97% (при сключване на пакет „Живот“ или „Злополука“, превод на работна заплата, пакет „Комфорт“, комунално плащане и Райфайзен онлайн). С това банката подобри условията на част от стандартните си оферти.

Банка ДСК удължи срока на промоционалната кампания по кредити за текущо потребление. Условията важат до края на април 2014 г.

Бързи кредити

Общата експозиция на компаниите за бързи кредити в края на март 2014 г. достигат почти 2 млрд. лв. Анализът на www.MoitePari.bg показва, че достигнатото ниво на одобрени и отпуснати кредити се запазва почти същото спрямо година по-рано. Общата експозиция на одобрените и отпуснати кредити спрямо същия период на миналата година се понижава с по-малко от 1%. Въпреки увеличената експозиция на бързите потребителски кредити, която нараства с близо 17% се забелязва значителен спад при отпуснатите жилищни кредити. На годишна база те намаляват с близо 30 на сто, спрямо година по-рано.

Спрямо предходната година, в края на март 2014 г. с най-голям ръст са кредитите с матуритет над 1 до 5 години. Те нарастват със 17%, спрямо година по-рано. В същото време краткосрочните бързи кредити с матуритет до 1 година се повишават незначително с почти 6%. Това увеличение е за сметка на понижението на небанковите заеми, отпускани със срок над 5 години, които пък намаляват с цели 28%.

През първото тримесечие на тази година необслужваните бързи кредити намаляват незначително, спрямо година по-рано (с по-малко от 1%).

Анализът на www.MoitePari.bg показва, че броят на дружествата, специализирани в кредитиране запазва тенденцията да се увеличава. Към края на март 2014 г. те са с 19 повече, спрямо същия период на миналата година. С новите регулаторни изисквания, включващи минимален капитал от 1 млн. лв. се очаква броят на тези дружества силно да се редуцира в посока понижение.

Кредитни карти

Месечният анализ на www.MoitePari.bg сочи, че традиционно банките са пасивни при промяната на условията по кредитни карти. През изминалия месец две банки стартираха нови промоционални кампании, с които подобриха офертите си.

Пощенска банка отново върна промоционалната кампания по кредитни карти, която преустанови временно предходния месец. Според нейните условия Банката не начислява лихва при покупки и теглене на суми в брой за първите 3 месеца. Успоредно с това банката не събира и такса за отпускане. Промоционалните условия са валидни за новоиздадени Visa Classic и American Express.

УниКредит Булбанк стартира нова промоционална кампания за безконтактни кредитни карти Visa Classic, MasterCard Standard, както и MasterCard Standard от специалната серия UEFA Champions League в лева, евро или долари. Условията на промоцията са:
• 0 лева годишна такса за обслужване за първата година;
• 0 % месечен лихвен процент за плащане на стоки и/или услуги на реален ПОС терминал и в Интернет до 31.08.2014 г.;
• 0 лева такса за плащане на стоки и/или услуги в търговски обекти на реален ПОС терминал и в Интернет в чужбина до 31.08.2014 г.;
• 0 лева такса за теглене на банкомати на УниКредит Булбанк до 31.08.2014г.;
• 0 лева такса за застраховка „Помощ при пътуване и злополука на притежатели на банкови карти“ към „Дженерали Застраховане“ АД за една година;
Срокът на промоцията е от 01.04.2014г. до 31.08.2014г.

Жилищни и ипотечни кредити

СИБанк подобри условията си по своя кредит за рефинансиране, като намали лихвата в евро с 15 базисни пункта. Намалена беше и таксата за усвояване на кредита от 1.25% на 0.75%.

Райфайзенбанк заложи на отпадане на такси и през април премахна тези за разглеждане на документи и за предсрочно погасяване. Такива ще бъдат условията на банката до края на юни.

С отпаднали такси през април беше и Alpha bank. Ако клиент на банката ползва „Alpha Ипотечен пакет”, банката ще премахне таксата за разглеждане на документи, за усвояване и месечната такса за управление. Наред с тези промени, отпада и таксата за предсрочно погасяване със собствени средства.
За всички кредити, с изключение на кредит „Ремонт”, отпада таксата за юридическо обслужване, ако кредитът е за рефинансиране на кредит в друга банка.

Последната банка с корекции беше ОББ. От банката заложиха на понижения на лихви като те основно засегнаха продуктите за покупка на жилище с превод на работна заплата и продуктите за строителство и ремонт, също с превод на заплата. Подобрението на лихвите беше с 20 б.п. Това сочи анализ на www.MoitePari.bg.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Само една банка, участваща в Индексите за депозити промени най-добрата си оферта по 3-месечни депозити. Това беше Fibank. Банката понижи лихвата по стандартния тримесечен депозит в лева и евро. С това ЕГЛ на офертата в лева се понижи с 0,19 п.п., а тази в евро с 0,14 п.п. Тази промяна не се отрази върху крайната стойност на индексите. Стойността на Индекса в лева се понижи с едва 0,02 п.п. (от 2,11% в края на март на 2,13% в края на април). При Индекса в евро понижението беше с 0,04 п.п. (от 2,06% в края на март на 2,02% в края на април).

Потребителски кредити с и без поръчители

Единствената банка, която промени условията по оферти, участващи в Индексите за потребителски кредити беше Райфайзенбанк. Банката стартира нова промоционална кампания, чрез която подобри съществуващите условия. Така кредита с пакет "Живот", ползване на пакет "Комфорт", комунално плащане и Райфайзен онлайн продължи да се предлага с 1,71 п.п. по-ниски ГПР. Това се отрази върху крайната стойност на индекса без поръчители, който се понижи с 0,22 п.п. (от 14,71% в края на март на 14.50% в края на април 2014г.).

Същата банка подобри офертата участваща в Индекса с поръчители. След новите промоционални условия ГПР по офертата на банката се понижи с 1,74 п.п. Въпреки това стойността на индекса за изминалия месец се повиши с 0,19 п.п. (от 15.16% в края на март на 15.35% в края на април 2014г.).

Ипотечни кредити в лева и евро

Отминалият месец април не поднесе изненади и измененията в индексите бяха минимални. Макар и с малко, те все пак се понижиха. Индексът в лева достигна ниво от 8.05%, което е с 5 базисни пункта по-малко от мартенската му стойност. Настоящата стойност на индекса е формирана под влиянието на три банки. Първата от тях е Alpha bank, която подобрява най-доброто си предложение със 0.72 п.п. Причината за това е отпадане на всички такси по кредита и понижена лихва. Въпреки чувствителното подобрение, влияние върху индекса практически няма, тъй като банката е с ниско тегло в него. Следващата банка повлияла индексът е ОББ. Нейното най-добро предложение се подобри с 0.21 п.п., което е пряк резултат от понижаването на лихвата по кредита с 20 б.п. Отражението върху индекса е понижаване на стойността му с 8 б.п. Последната банка повлияла индексът е Креди Агрикол България. Тя заменя Юнионбанк след вливането й във Fibank. В резултат на добавянето й, влиянието й върху индекса е повишение с 2 б.п.

Индексът в евро достигна ниво от 8.15%, което е само с 2 б.п. по-малко от предходната му стойност. Само 2 банки стоят в основата на тази стойност. Първата от тях е ОББ, която и тук подобрява най-доброто си предложение с 0.21 п.п., което отново е резултат от намалената лихва с 0.20 п.п. Втората банка с пряко влияние върху индекса е новодобавената Креди Агрикол България. Най-добрата оферта на банката повишава индекса със 7 б.п.

Влияние върху индекса, макар и косвено, оказват и останалите банки включени в него, като при тях настъпват само промени в теглата им. В резултат на тези промени, стойността на индекса през април се балансира и остава близка до тази от март.

ЕКИП на www.MoitePari.bg
MoitePari.bg - Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg