Застраховките "Живот" подсигуряват финансова дисциплина

Спестяването е необходимост, която осъзнават повечето хора в България. Част от тях използват традиционните спестовни инструменти като банковите депозити, а  други все повече се доверяват на различни, модерни методи за спестяване, които отговарят на променящата се действителност.

Животозастраховането като форма на спестяване добива все по-широка популярност на база на характеристики, които го правят предпочитаната услуга. Спестовната застраховка "Живот" е единственият финансов инструмент, който има точен размер на гарантирана спестената сума (изписан в застрахователния договор) след 10, 15, 20 и дори 25 и повече години. Както е известно на всички, депозитът не може да предостави толкова дългосрочна гаранция за каквато и да било сума. Като всяка спестовна програма застраховката "Живот" притежава и допълнителна доходност, също като банковата лихва.

Тази допълнителна доходност се формира от ниско рискови инвестиции (значителна част от тях в държавни ценни книжа), за да предостави максимална сигурност за Вашите пари.

Застраховките "Живот" подсигуряват финансова дисциплина. При тях предварително се определя видът и размерът на вноската (годишна, полугодишна, тримесечна, месечна), като това създава:
  • Възможност да се разчита на ясна, конкретна сума в бъдеще, която да обслужи предварително  зададената цел – спокойна пенсионна възраст, добро образование за децата, закупуване на жилище и т.н. – според нуждата на съответния потребител.
  • Фокус и ангажираност към спестяването, тъй като често изникват непредвидени разходи, които го възпрепятстват.
Представяте ли си колко пари ще имате в банковата си сметка, ако дисциплинирано спестявате по 100 лв. месечно (3 лв. на ден) от 30 до 65-годишна възраст? Това са 42 000 лв. И то без лихвите. А ако на всеки 5  години увеличавате сумата, която спестявате с 10% , тъй като по всяка вероятност стандартът Ви на живот ще се покачва на база на увеличените знания, умения, опит и доходи? Близо 15 000 лв. в повече (отново без лихвите). За да се случва обаче спестяването и всички допълнителни механизми към него, всеки месец, без значение от обстоятелствата и непредвидените разходи, следва да има финансова дисциплина, която обичайно човек трудно осъществява сам. Затова му трябва истински ангажимент, каквато е спестовната застраховка "Живот".

Различните видове спестовни застраховки "Живот" подсигуряват и застрахователна защита за потребителя. Те съчетават грижата и отговорността за здравето и живота с дисциплинираното спестяване. Например: ако родител е избрал спестяването като начин за подсигуряване на добро образование за детето си. Определил е, че на 18 годишна възраст детето му ще има нужда от минимум 20 000 лв. и започва да спестява от момента, в който детето е навършило 3 години. Това означава, че за срок от 15 години родителят ще следва да внася по 1 333 лв. годишно (111 лв. месечно). В първия сценарий, ако за 2 години родителят е внасял 2 х 1 333 лв. в детски спестовен влог и нещо непредвидено се случи с него или остане нетрудоспособен, детето му, при навършване на 18-годишна възраст, ще получи 2 666 лв. и лихва към тях.

Във втория сценарий, ако родителят предприеме същата стъпка, но избере детска спестовна Застраховка Живот вместо депозит в банка, ще има опция, при която в случай на настъпило неблагоприятно събитие или нетрудоспособност, застрахователната компания ще поеме вноските вместо него в полза на детето.

Тоест, независимо че е плащал само 2 години, детето ще получи на 18-ата си година предварително планираната сума от 20 000 лв. (отново при внесени 2 666 лв.). Същата е и логиката при спестовните програми за възрастни – при неблагоприятни събития, свързани със здравето и живота, ползвателят получава сериозна финансова подкрепа – в пъти по-голяма от внесените суми. 

Спестовните застраховки "Живот" за възрастни ползват данъчни облекчения. Т.е. държавата се стреми да активира българските граждани по посока на дисциплинираното спестяване и отговорната грижа за здравето и живота.
За да научите повече за застраховките "Живот" със спестовен характер изпратете запитване тук.

Автор: Боряна Попова, Финансов консултант