теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Застраховките – планирайте сигурност


4 гласа2074 прочитанияДали и какво ще застраховаме е въпрос на личен избор и възможности. Има хора, за които застраховането дава сигурност и затова е задължително перо от семейния бюджет. И докато те застраховат всичко, други се ограничават до задължителната „Гражданска отговорност” на колата, рядко сключват „Каско”, а още по-рядко застраховат дома си срещу пожар и други щети.

Застраховането е разделено на два основни подтипа. Първият е общо застраховане, когато се застрахова имущество, а вторият - животозастраховане се свързва с рискове относно живота на индивида.

Имуществени застраховки

Те по принцип са полици за защита на апартаменти, офиси, къщи, магазини, обзавеждане, техника, уреди и т.н. срещу различни щети, причинени от човешки действия или природни бедствия.

Основните видове са т.нар. „пакетна” и „стандартна”.

Пакетните са подходящи за собственици на жилища без луксозно обзавеждане, които искат да имат някаква минимална защита. Предимствата им са ниската цена и това, че не се налага опис на имущество (освен за клаузите кражба и грабеж). Сред недостатъците е лимитът за щетите, който може да се размине с действителните загуби в случай на събитие.

Стандартните имуществени застраховки осигуряват покритие на същите рискове, както и пакетните. Различното е, че лимитът на отговорност е равен на действителната стойност на застрахованото имущество т.е. с парите от обезщетението може да си купите същото имущество по качество, вид и състояние.

Лесно може да застраховате имуществото си още при неговото закупуване. Експертите на „БНП Париба Лични Финанси“, съветват при закупуване на стока на изплащане да се възползвате от възможността за застраховане на покупката. Застрахователната премия ще бъде удобно разпределена за срока на кредита в месечната вноска.

Животозастраховане

По своята същност застраховката “Живот” се дели на рискова и смесена. Рисковата предоставя възможност клиентът сам да определи условията и рисковете, които най-добре отговарят на неговите изисквания и възможности. Тя няма спестовен елемент.

Смесената застраховка "Живот", освен чисто рисковата си част, има и спестовен елемент. Сключването й позволява на застрахования, срещу минимална премия, да направи и инвестиция, и след изтичането ѝ да получи или сериозна сума, или рента за определен период.

Цената на застраховката „Живот” зависи от няколко фактора като степента на защита, която искате, и продължителността на срока. Естествено, зависи и от вероятността застрахователят да трябва да изплати застраховката – ако сте пушач и имате опасна професия, плащате повече от чиновник непушач. Винаги сравнявайте какво покриват полиците, а не само цените. Някои може да са по-евтини, но да имат по-ниска степен на защита.

Автомобилни застраховки

Основните автомобилни застраховки са задължителната „Гражданска отговорност” /ГО/ и „Автокаско”. ГО цели обезщетяването на вреди, свързани с притежанието и използването на МПС, които вие причинявате по ваша вина. Тя не застрахова имущество, а отговорностите, които носим. Ако закупите автомобил, който има сключена застраховка ГО сте длъжни в срок от две седмици да се явите при застрахователната компания и да поискате издаването на нова полица с вашето име. Ако не го направите, застраховката става невалидна, независимо, че срокът ѝ не е изтекъл.

Други застраховки

На пазара се предлагат и множество специализирани финансови продукти, които покриват различни рискове. Някои от тях помагат за защита на плащането на вноски по кредит при временна нетрудоспособност или загуба на работа.

Процедурата за сключване на такива застраховки е много бърза и лесна. Не се изискват медицински прегледи и декларации за здравословно състояние.

Консултантите на „БНП Париба Лични Финанси“ ще ви помогнат да изберете най-подходящата за вас застраховка, според вида на кредита ви.

Свързани теми