АПРИЛ 2017


0 гласа172 прочитания

АПРИЛ 2017

В левовия индекс три банки влошиха офертите си по 3-месечни депозити през април. Това бяха ОББ, Общинска банка и БАКБ. При индексът в евро банките бяха същите, с изключение на БАКБ, която се въздържа от промени на офертите си в тази валута. ОББ понижи минимално лихвата, а оттам и ЕГЛ по стандартния 3-месечен депозит. Общинска банка също влоши офертата по 3-месечния стандартен срочен депозит, като ЕГЛ спадна с 0,04 пр.п. БАКБ понижи лихвата само по 3-месечния си стандартен срочен депозит в лева. Поради ниският относителен дял на Общинска банка и БАКБ при сформиране на индекса и поради почти незабележимата промяна в офертата на ОББ, почти нямаше промени в индексите. Индексът в евро запази стойността си в края на април на 0,09%.