АПРИЛ 2017


0 гласа222 прочитания

АПРИЛ 2017

През април банките, участващи в двата индекса (с и без поръчител) не предложиха новости. Това запаси стойностите на двата индекса на нивата от месец март.