ДЕКЕМВРИ 2016


0 гласа318 прочитания

ДЕКЕМВРИ 2016

Само две банки промениха офертите си, участващи в Индексите за депозити на Моите Пари през декември. Това бяха Fibank и БАКБ. И двете банки понижиха лихвите по 3-месечните си стандартни срочни депозити в лева и евро. След тази промяна офертите на Fibank продължи да се предлага с 0,04 пр.п.,а  тези на БАКБ с 0,90 пр.п. по-ниска ефективна година лихва. Тези промени не повлияха върху крайната стойност на Индексите, като те запазиха стойностите си, спрямо месец по-рано.