ДЕКЕМВРИ 2016


0 гласа290 прочитания

ДЕКЕМВРИ 2016

През месец декември липсваха корекции на банките в офертите с поръчител. По този начин стойността на индекса в края на декември се запази на 13,76%.